GIOŚ: wszystkie stacje pomiarowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska działają

GIOŚ: wszystkie stacje pomiarowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska działają - ZielonaGospodarka.pl
23.07.2023 18:11
Strona główna Klimat, Edukacja GIOŚ: wszystkie stacje pomiarowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska działają

Partnerzy portalu

GIOŚ: wszystkie stacje pomiarowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska działają - ZielonaGospodarka.pl
GiOŚ

Wszystkie stacje pomiarowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, badające jakość powietrza w Polsce, działają - podał w niedzielę Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dodano, że stacje GIOŚ zostały ocenione jako najlepsze w Europie.

"Wszystkie stacje pomiarowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, badające jakość powietrza w Polsce, działają. Na mapie danych bieżących są zakładki, gdzie są pokazane wartości poszczególnych parametrów. Nasze stacje zostały ocenione jako najlepsze w Europie" - zaznaczono na Twitterze.

GIOŚ prowadzi pomiary stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, benzenu, tlenku węgla, ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz pomiary ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle PM10.

Na wybranych stacjach miejskich prowadzi się również pomiary składu pyłu PM10. W ramach PMŚ na obszarach oddalonych od źródeł emisji prowadzone są również pomiary kationów (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+), anionów (SO42-, NO3, Cl-), węgla organicznego i elementarnego w pyle PM2,5 oraz pomiary całkowitej rtęci gazowej.

Pomiary jakości powietrza prowadzone są na 1973 stanowiskach pomiarowych, w tym na 1123 stanowiskach automatycznych, (57 proc. wszystkich stanowisk) i na 850 stanowiskach manualnych (43 proc.) Łączna liczba stacji, na których wykonywane są pomiary jakości powietrza w Polsce wynosi 286, w tym 213 stacji automatycznych lub automatyczno-manualnych, z których jednogodzinne dane pomiarowe udostępniane są na bieżąco na portalu „Jakość Powietrza” i w aplikacjach mobilnych GIOŚ.

Najwięcej stanowisk pomiarowych funkcjonujących w ramach PMŚ znajduje się w województwie śląskim (215), kujawsko-pomorskim (197), dolnośląskim (179), małopolskim (174), na obszarach, na których występują wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza. Najmniej stanowisk pomiarowych funkcjonuje w województwach: opolskim (67), podlaskim (70) oraz lubelskim (73).

Od soboty z pożarem hali w Przylepie, w której składowane są niebezpieczne substancje walczyło ok. 200 strażaków. W niedzielę po posiedzeniu sztabu kryzysowego wojewoda lubuski Władysław Dajczak przekazał, że pożar hali jest opanowany a wskaźniki pokazują, że zdrowie i życie mieszkańców nie jest zagrożone.

Zezwolenie na płonące od soboty składowisko odpadów w Przylepie wydał w 2012 r. starosta zielonogórski Ireneusz Plechan. PAP dotarła do tego dokumentu. Od tego czasu w Przylepie pod Zieloną Górą funkcjonowała hala pełna niebezpiecznych odpadów.

Zgodnie z polskimi przepisami pozwolenia na gromadzenie i utylizowanie niebezpiecznych substancji wydają starostowie. W 2012 r. Przylep był na terenie powiatu zielonogórskiego. W związku z tym, pozwolenie firmie Awinion wydał ówczesny starosta zielonogórski Ireneusz Plechan(PO). Zezwolił na zwożenie odpadów do hali po dawnych zakładach mięsnych.

"Na postawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach starosta zielonogórski 4 grudnia 2012 r. wydał firmie Awinion zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr 765/23 obręb Przylep" - czytamy w dokumencie z 4 grudnia 2012 r. (PAP)

ewes/ agz/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25352,00 $ tona -0,76% 28 wrz
 Cynk 2559,00 $ tona 3,90% 28 wrz
 Aluminium 2231,00 $ tona 1,64% 28 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.