Grupa Azoty sygnatariuszem porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej

zk

17.10.2021 11:30 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Grupa Azoty sygnatariuszem porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej

Partnerzy portalu

Grupa Azoty sygnatariuszem porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

Grupa Azoty znalazła się w gronie sygnatariuszy porozumienia, które ma na celu m.in. stworzenie warunków i podjęcie współpracy na rzecz rozwoju technologii wodorowych w Polsce. Dokument – opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego - przedstawia szereg rozwiązań w kierunku transformacji polskiej energetyki. W imieniu Grupy Azoty, porozumienie podpisali Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Dokument określa działania w zakresie rozwoju pełnego łańcucha wartości gospodarki wodorowej w oparciu o polski wkład, czyli m.in. rozwiązania krajowego sektora naukowego i badawczo-rozwojowego oraz polskie wdrożenia i patenty. Zgodnie z porozumieniem, wdrożeniu i rozwojowi gospodarki wodorowej w Polsce towarzyszyć będzie kilkadziesiąt działań, które zostały ujęte w 4 celach strategicznych, realizowanych w perspektywie 2030 roku.

Obecny na wydarzeniu Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej, po ogłoszeniu w lipcu 2020 r. przez Komisję Europejską „Strategii Wodorowej dla neutralnie klimatycznie Europy”, zawiera porozumienie sektorowe dot. rozwoju gospodarki wodorowej.
Dzisiejsze wydarzenie, jest dla mnie osobistą satysfakcją, ponieważ wokół kierowanego przeze mnie ministerstwa powstają inicjatywy skupiające wiele instytucji i przedsiębiorstw, które jednoczą się wokół wspólnego celu, jakim jest rozwój gospodarczy Polski w oparciu o nowoczesne technologie. To również kolejny dowód na to, że Polska staje w europejskiej awangardzie transformacji energetycznej – powiedział Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.
Dla Grupy Azoty technologie wodorowe są jednym z kluczowych elementów umożliwiających przeprowadzenie procesu transformacji gospodarki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym.

Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację o zakończeniu prac nad porozumieniem sektorowym. Grupa Azoty jest największym producentem wodoru w Polsce, dlatego doskonale rozumiemy wagę inicjatyw, których celem jest wzrost znaczenia wodoru dla krajowej gospodarki. Postrzegamy technologie wodorowe jako bardzo istotny element w drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej, szczególnie mając na względzie projekty, które obecnie realizujemy, w tym m.in. rozwój ogniw paliwowych i laboratorium akredytacji wodoru do zastosowań w ogniwach paliwowych w transporcie – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Grupa Azoty jest członkiem Europejskiego Sojuszu Czystego Wodoru (ang. ECHA), zainicjowanego przez Komisję Europejską w lipcu 2020 roku. Jego celem jest m.in. wdrożenie wodoru jako konkurencyjnego nośnika energii w Europie. Grupa jest również sygnatariuszem listu intencyjnego na rzecz utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25625,00 $ tona 0,39% 19 wrz
 Cynk 2476,00 $ tona -0,64% 19 wrz
 Aluminium 2174,00 $ tona 0,46% 19 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.