Inauguracja Branżowego Punktu Kontaktowego „Inteligentna i czysta mobilność”

zk

07.06.2022 10:44 Źródło: PAP
Strona główna Transport, Elektromobilność Inauguracja Branżowego Punktu Kontaktowego „Inteligentna i czysta mobilność”

Partnerzy portalu

 Inauguracja Branżowego Punktu Kontaktowego „Inteligentna i czysta mobilność” - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Błażej Górczyński – „Inteligentna i czysta mobilność – inauguracja

Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa zainaugurował działalność Branżowego Punktu Kontaktowego „Inteligentna i czysta mobilność”. Jego zadaniem będzie wsparcie przedsiębiorców i naukowców w unijnym programie Horyzont Europa.

Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021-2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania zostanie przeznaczone łącznie 95,5 mld euro.

W celu sprawnego wykorzystania środków z tego programu Ministerstwo Edukacji i Nauki powołało branżowe punkty kontaktowe, których zadaniem jest wspieranie beneficjentów w programie Horyzont Europa.

W przedsięwzięciu bierze udział sześć instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, które są wyspecjalizowane w określonych branżach oraz posiadają dostęp do specjalistycznej wiedzy naukowo-technicznej, w tym również do zasobów kadrowych, technologicznych i infrastrukturalnych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz udziela wsparcia poprzez Branżowe Punkty Kontaktowe w następujących obszarach: zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, technologie medyczne i zdrowie, inteligentna i czysta mobilność, technologie niskoemisyjne i czysta energia oraz Przemysł 4.0.

Rolę Branżowego Punktu Kontaktowego dla „Inteligentnej i czystej mobilności” pełni Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa.

Instytut posiada szerokie doświadczenie w ponad 100 projektach międzynarodowych. Pełni też rolę członka założyciela europejskiego partnerstwa Clean Aviation.

Inteligentna i czysta mobilność - technologie przyszłości dla transportu

Spotkanie inauguracyjne BPK „Inteligentna i czysta mobilność” odbyło się 2 czerwca 2022 roku w siedzibie instytutu w Warszawie.

W uroczystym otwarciu wziął udział Wojciech Murdzek, wiceminister edukacji i nauki oraz dr Marcin Kraska - wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Badań i Rozwoju. Sesję otwarcia prowadził dr inż. Paweł Stężycki - dyrektor Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa.

Wydarzenie obejmowało prezentację:
· Branżowego Punktu Kontaktowego „Inteligentna i czysta mobilność” przez Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa,
· programu Horyzont Europa i partnerstw tematycznych przez Krajowy Punkt Kontaktowy,
· trendów w inteligentnej i czystej mobilności przez zaproszone grono ekspertów z branży lotniczej, motoryzacyjnej oraz transportu szynowego i morskiego.

Branżowy Punkt Kontaktowy „Inteligentna i czysta mobilność” oferuje wsparcie w obszarach:
· technologii w zakresie projektowania, wytwarzania, produkcji i użytkowania środków transportu naziemnego, powietrznego i wodnego oraz infrastruktury logistycznej,
· intermodalnych systemów transportu (w tym transportu regionalnego),
· systemów transportu miejskiego (urban mobility),
· logistyki transportu,
· technologii innowacyjnych niskoemisyjnych napędów,
· systemów zarządzania energią na pokładzie,
· systemów zarządzania ruchem pojazdów,
· proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych w środkach transportu,
· systemów autonomii oraz systemów bezpieczeństwa pojazdów.

Ze wsparcia Branżowego Punktu Kontaktowego „Inteligentna i czysta mobilność” mogą korzystać instytuty badawcze, uczelnie wyższe, jednostki publiczne, duże przedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, startupy, stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje międzynarodowe.

Zgłoszenia: bpkmobilnosc@ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze - przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam - wysokiej jakości - produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.