Jedenaście państw zwiększa starania na rzecz dekarbonizacji żeglugi

ac

09.03.2021 12:51 Źródło: Własne
Strona główna Klimat, ekologia Jedenaście państw zwiększa starania na rzecz dekarbonizacji żeglugi

Partnerzy portalu

Jedenaście państw zwiększa starania na rzecz dekarbonizacji żeglugi - ZielonaGospodarka.pl
fot. IMO

Jedenaście państw z całego świata współpracuje w ramach Norwegia GreenVoyage2050, projektu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), wspierającego ścieżkę do dekarbonizacji sektora żeglugi.

Krajami partnerskimi w projekcie są Azerbejdżan, Belize, Chiny, Wyspy Cooka, Ekwador, Gruzja, Indie, Kenia, Wyspy Salomona, RPA i Sri Lanka.

W ramach wstępnej strategii IMO, dotyczącej gazów cieplarnianych, państwa członkowskie zobowiązały się by do 2050r ograniczyć roczną emisję gazów cieplarnianych pochodzących z żeglugi międzynarodowej, o co najmniej połowę w porównaniu do 2008r. Drugim krokiem ma być całkowite wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych ze statków jeszcze w tym wieku.

Rozpoczęty w maju 2019 roku projekt GreenVoyage2050 ma aktywnie wspierać państwa w postępach na ścieżce dekarbonizacji. Inicjatywa ma także zwiększać potencjał krajów rozwijających się, w tym w rozwijających się małych państwach wyspiarskich (SIDS) i krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC). Celem projektu jest wypełnienie zobowiązań dotyczących zmiany klimatu i efektywności energetycznej w żegludze międzynarodowej.

Jak wyjaśniono, zostanie to osiągnięte poprzez wspieranie państw we wdrażaniu już przyjętych środków IMO w zakresie efektywności energetycznej oraz w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych ze statków.

Poprzez swój udział w projekcie, wyżej wymienione państwa będą dążyć do wzmocnienia zgodności z załącznikiem VI do konwencji MARPOL, przyspieszenia wdrażania energooszczędnych technologii oraz zbadania możliwości w zakresie paliw niskoemisyjnych i zeroemisyjnych. Aby sprostać ambicjom strategii IMO w zakresie gazów cieplarnianych, potrzebne będą nowe paliwa, nowe technologie i innowacje.

W szczególności projekt wspiera państwa w:

  • projektowaniu przepisów w celu wdrożenia załącznika VI z konwencji MARPOL do prawa krajowego;    

  • dokonywaniu ocen emisji morskich; opracowaniu ramy polityki i krajowych planów działania (KPD) w celu uwzględnienia emisji gazów cieplarnianych ze statków;  

  • ocenianiu emisji i opracowaniu strategii redukcji emisji dla poszczególnych portów; 

  • identyfikowaniu możliwości i realizowaniu projektów pilotażowych poprzez tworzenie partnerstw sektora publicznego i prywatnego oraz mobilizacji zasobów finansowych;  

  • finansowaniu i inwestowaniu w rozwiązania niskoemisyjne;  

  • nawiązaniu partnerstwa z przemysłem w celu opracowania nowych i innowacyjnych rozwiązań wspierających żeglugę niskoemisyjną.
    Projekt wspiera również współpracę między sektorami okrętowymi i portowymi w poszczególnych państwach.

Nowe kraje pilotażowe i kraje pionierskie pilotażowe

Ponieważ poszczególne państwa znajdują się na różnych etapach wdrażania środków IMO w zakresie efektywności energetycznej i innych procesów, takich jak oceny bazowe, kraje partnerskie zostały podzielone na „nowe kraje pilotażowe” (NPC) i „kraje pionierskie pilotażowe” (PPC).

NPC to te, które w pierwszej kolejności podejmują się opracowania krajowej oceny emisji, ustalenia punktu odniesienia i zbudowania bazy informacyjnej. Działania te stworzą podstawę do opracowania solidnego i przemyślanego Krajowego Planu Działania (NAP) w celu rozwiązania problemu emisji gazów cieplarnianych ze statków.

NPC to Azerbejdżan, Belize, Wyspy Cooka, Ekwador, Kenia, Wyspy Salomona, Sri Lanka.

Kraje PPC to te, które już podjęły podstawowe prace nad emisjami i zapoczątkowały opracowywanie swoich NAP w celu rozwiązania problemu emisji gazów cieplarnianych ze statków. Projekt GreenVoyage2050 wspiera PPC w sfinalizowaniu ich NAP, zidentyfikowaniu możliwości projektów pilotażowych i ich dalszemu rozwijaniu.

PPC to Chiny, Gruzja, Indie i Republika Południowej Afryki.

Wszystkie kraje partnerskie otrzymają szkolenia w zakresie zmian regulacyjnych związanych z załącznikiem VI z konwencji MARPOL i wstępną strategią IMO w zakresie gazów cieplarnianych, a także szkolenia w zakresie kluczowych technologii niskoemisyjnych i paliw, zgodnych z IMO.

Inne działania obejmują budowanie potencjału w zakresie zrównoważonych inicjatyw portowych i środków mających na celu redukcję emisji na styku statku i portu.


Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25550,00 $ tona 0,79% 1 cze
 Cynk 2270,00 $ tona 1,93% 1 cze
 Aluminium 2280,00 $ tona 1,15% 1 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.