Konfederacja Lewiatan: realizacja przepisów UE ws. opakowań wiąże się ze zwiększeniem inwestycji

Konfederacja Lewiatan: realizacja przepisów UE ws. opakowań wiąże się ze zwiększeniem inwestycji - ZielonaGospodarka.pl
11.12.2023 15:06
Strona główna Odpady, Recykling Konfederacja Lewiatan: realizacja przepisów UE ws. opakowań wiąże się ze zwiększeniem inwestycji

Partnerzy portalu

Konfederacja Lewiatan: realizacja przepisów UE ws. opakowań wiąże się ze zwiększeniem inwestycji - ZielonaGospodarka.pl

Realizacja przepisów unijnego rozporządzenia ws. opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) wiąże się z koniecznością zwiększonych inwestycji, m.in. w infrastrukturę związaną z gospodarką odpadami i ich recyklingiem – oceniła Konfederacja Lewiatan.

Pod koniec listopada br. Parlament Europejski przyjął stanowisko ws. wniosku Komisji Europejskiej, dot. projektu rozporządzenia ws. opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR). Celem przepisów jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko opakowań i odpadów opakowaniowych oraz poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, a tym samym przyrost wydajności w sektorze. W efekcie ma powstać odporny łańcuch wartości, począwszy od projektu opakowania do jego ponownego użycia w produktach wysokiej jakości lub ponownego włączenia do tych produktów, co przyczyni się do stworzenia "zielonych" miejsc pracy w niskoemisyjnym przemyśle opakowań. Rozporządzenie PPWR ma zastąpić obecnie obowiązującą dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Jak poinformowała w komentarzu do tych propozycji Konfederacja Lewiatan, Rada UE prawdopodobnie 18 grudnia br. przedstawi swoje stanowisko odnośnie projektu. Piotr Mazurek, ekspert Konfederacji Lewiatan, przekazał, że niektóre przepisy zawarte w projekcie budzą obawy organizacji, głównie zaś "brak kompleksowej oceny skutków".

"Doceniamy natomiast pozytywne zmiany przyjęte w stanowisku zaproponowanym przez PE obejmujące m.in. harmonizację przepisów w zakresie oznakowania opakowań, czy wprowadzenie zapisów w preambule o uwzględnieniu recyklingu chemicznego podczas opracowania dalszych przepisów dotyczących recyklowalności" – zaznaczył Mazurek.

Ekspert dodał, iż Konfederacja Lewiatan liczy, "że Rada również przychyli się do rozszerzenia tych zapisów dotyczących harmonizacji przepisów i uwzględnienia recyklingu chemicznego obok mechanicznego". W jego ocenie, bardzo ważne jest również utrzymanie zmienionego podejścia do wyliczania współczynnika pustej przestrzeni, czy do zawartości recyklatów w opakowaniach, czyli w odniesieniu do średniej masy wszystkich opakowań z udziałem tworzyw sztucznych wprowadzonych na rynek, a nie w odniesieniu do jednostkowego opakowania jak było to zaproponowane w pierwotnym projekcie Komisji.

Konfederacja Lewiatan podkreśliła również konieczność wyznaczenia dat obowiązywania przepisów, jak również okresów przejściowych w taki sposób, aby zapewnić europejskim przedsiębiorcom czas dostosowania się do ich realizacji.

Jak wskazano, realizacja przepisów wiąże się z koniecznością zwiększonych inwestycji, m.in. w infrastrukturę związaną z gospodarką odpadami i ich recyklingiem, aby przyspieszyć dojście do gospodarki obiegu zamkniętego. "Bez wsparcia organów UE i państw osiągnięcie założonych celów nie będzie możliwe" – zaznaczono.

Mazurek poinformował, że Lewiatan popiera stanowisko, w którym - jak określił - "proponowane jest urealnienie obowiązkowych celów w zakresie ponownego użycia opakowań, a co za tym idzie wprowadzenie wyjątków w przypadku, gdy opakowania jednorazowego użytku nadające się do recyklingu wykazują najlepszy ogólny wynik środowiskowy zgodnie z analizą cyklu życia opakowania".

Wskazał również, iż aby zapobiec rozdrobnieniu rynku wewnętrznego UE należy w "każdym przypadku unikać ustalania minimalnych celów dotyczących ponownego użycia". "Dlatego rekomendujemy, aby nasz rząd również przystąpił do tego porozumienia" – podsumował ekspert.

ra/ mmu/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.