Krajowa Spółka Cukrowa zbuduje instalacje fotowoltaiczne przy swoich zakładach

08.12.2020 01:36
Strona główna Energetyka, OZE Krajowa Spółka Cukrowa zbuduje instalacje fotowoltaiczne przy swoich zakładach

Partnerzy portalu

Krajowa Spółka Cukrowa zbuduje instalacje fotowoltaiczne przy swoich zakładach - ZielonaGospodarka.pl

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. planuje budowę dużych instalacji fotowoltaicznych przy swoich cukrowniach. Jako pierwsza powstanie farma o mocy 0,5 MW w Cukrowni Dobrzelin, która już jest centrum zielonych technologii w Grupie KSC. Koszt instalacji to ok. 2,2 mln zł.

KSC S.A., jako pierwszy podmiot z branży cukrowej w Polsce rusza z projektem budowy dużych instalacji fotowoltaicznych przy swoich krajowych cukrowniach.

- Bycie liderem zobowiązuje. Inaczej niż nasi zagraniczni konkurenci nie zamykamy cukrowni w Polsce, a systematycznie inwestujemy w nasze zakłady, rozbudowując zdolności produkcyjne i obniżając koszty związane z produkcją, w tym środowiskowe. Instalacje fotowoltaiczne są przyjazne dla środowiska, są bezemisyjne, nie generują hałasu ani odpadów. Pozwalają uniezależnić się od rosnących cen energii elektrycznej oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne KSC - mówi Krzysztof Kowa, Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Przygotowania do budowy farm fotowoltaicznych, które dostarczałyby zieloną energię na potrzeby własne KSC S.A. rozpoczęły się w 2018 r. Przy udziale zewnętrznych ekspertów analizowano uwarunkowania lokalizacyjne (nasłonecznienie oraz zacienienie terenów) oraz wpływ czynników zewnętrznych na prace instalacji (jak zanieczyszczenia, zapylenie, zadymienie, śnieg, temperatura) we wszystkich siedmiu cukrowniach KSC w Polsce. Po przeprowadzonych analizach i wizytach studyjnych – firma W4E Energia Odnawialna – przedstawiła pozytywne rekomendacje dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych dla cukrowni w Dobrzelinie, Kluczewie, Krasnymstawie, Kruszwicy oraz Nakle, które dysponują odpowiednim terenami. Ambitny program rozwoju fotowoltaiki postanowiono rozpocząć od budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie Oddziału KSC S.A. „Cukrownia Dobrzelin” zlokalizowanego w Dobrzelinie, w gminie Żychlin, powiecie kutnowskim, województwie łódzkim. Po ukończeniu inwestycji w Cukrowni Dobrzelin rozpoczną się kolejne analizy dla pozostałych cukrowni.

- Cukrownia Dobrzelin staje się naszym centrum innowacyjnych, zielonych technologii. Dzięki dużemu potencjałowi posiadanych terenów można tam zbudować instalację fotowoltaiczną o optymalnej mocy, dostosowaną do potrzeb zakładu, nastawioną na oszczędności kosztów energii elektrycznej, zwłaszcza w okresie międzykampanijnym, czyli wiosenno-letnim, gdy nie pracuje nasza elektrociepłownia i korzystamy z energii elektrycznej kupowanej z zewnątrz. Farma fotowoltaiczna pozwoli nam nie tylko optymalizować koszty działalności, ale też daje szansę na dalszy rozwój czystych technologii. W Cukrowni Dobrzelin w ramach projektu BIOSTRATEG powstała prototypowa instalacja doświadczalna do produkcji wodoru i metanu z melasu metodą mikrobiologiczną, którą również chcemy rozwijać. Instalacja fotowoltaiczna może dostarczać energię elektryczną na potrzeby produkcji wodoru z biomasy - mówi Tomasz Olenderek, Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. ds. Rozwoju, Innowacji i Logistyki.

Planowana farma fotowoltaiczna ma mieć moc 520 kW, optymalną w stosunku do zapotrzebowania Cukrowni Dobrzelin na energię elektryczną i zajmie ok. 1 ha powierzchni. Elektrownia będzie produkować ok. 520 MWh rocznie, co pozwoli na oszczędności 35% kosztów zakupów energii elektrycznej w ciągu roku kalendarzowego. Efekt ekologiczny to ograniczenie emisji CO2 na poziomie 409,05 Mg CO2/rok. Wybrana lokalizacja pozwala na rozbudowę farmy fotowoltaicznej dwukrotnie, do mocy 1 MW.

W procesie przygotowywania inwestycji w Dobrzelinie uzyskano decyzję o warunkach zabudowy oraz opracowano projekt budowlany, a następnie uzyskano decyzję o warunkach przyłączenia do sieci oraz pozwolenie na budowę. KSC złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o pożyczkę na preferencyjnych warunkach na sfinansowanie budowy instalacji. Zakończył się już proces wyboru wykonawcy - farmę zbuduje firma SOON ENERGY Poland Sp. z o.o.

- Budowa instalacji fotowoltaicznej w Cukrowni Dobrzelin powinna zakończyć się w II kwartale 2021 r., tak, byśmy mogli w pełni wykorzystać jej możliwości w sezonie letnim, zgodnie z naszymi założeniami. Na bazie doświadczeń z realizacji inwestycji w Dobrzelinie, zamierzamy systematycznie rozwijać projekt fotowoltaiczny w pozostałych naszych czterech oddziałach. Technologie fotowoltaiczne stale są rozwijane, ich koszt spada, dlatego na pewno będziemy z nich korzystać, by ograniczać koszty funkcjonowania cukrowni i jednocześnie niwelować wpływ na środowisko naturalne - wyjaśnia Tomasz Olenderek, Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25550,00 $ tona 0,79% 1 cze
 Cynk 2270,00 $ tona 1,93% 1 cze
 Aluminium 2280,00 $ tona 1,15% 1 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.