Krajowy „Plan rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej” zatwierdzony przez minister klimatu i środowiska

jm

10.12.2023 22:02
Strona główna Energetyka, OZE Krajowy „Plan rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej” zatwierdzony przez minister klimatu i środowiska

Partnerzy portalu

Krajowy „Plan rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej” zatwierdzony przez minister klimatu i środowiska - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Minister klimatu i środowiska zatwierdziła krajowy "Plan rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej”. Ma on pomóc w zapewnieniu niezbędnych kadr na potrzeby budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych.

W opublikowanym na rządowej stronie planie zidentyfikowano zasoby i potrzeby kadrowe podmiotów zaangażowanych w rozwój energetyki jądrowej. Określone zostały także programy edukacyjne i szkoleniowe z tego obszaru, które powinny się znaleźć w polskim systemie oświaty. Ministerstwo zastrzega, że wraz z rozwojem sektora i włączaniem innych technologii, dokument będzie aktualizowany.

Plan został opublikowany zgodnie z harmonogramem przyjętym w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Jednym z pięciu podstawowych zadań administracji państwowej we wdrażaniu Programu są właśnie działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich. Odpowiedzialni za nie są minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego, minister właściwy ds. oświaty i wychowania, minister właściwy ds. energii, minister właściwy ds. pracy, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Urząd Dozoru Technicznego i inne instytucje inspekcyjno-kontrolne w Polsce, instytucje związane z ochroną środowiska i rozwojem przemysłu, instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, ochronę fizyczną i planowanie awaryjne, system reagowania na zdarzenia radiacyjne i system monitoringu radiacyjnego.

Za przygotowanie planu odpowiadał minister właściwy ds. energii we współpracy z głównymi interesariuszami PPEJ. Został on opracowany przez Departament Energii Jądrowej MKiŚ przy wykorzystaniu informacji od interesariuszy PPEJ i badań przeprowadzonych na uczelniach kształcących w obszarze jądrowym i przy wsparciu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Jak czytamy na stronie Polski Atom "Krajowy Plan nie zastępuje planów rozwoju zasobów ludzkich, które muszą być przygotowane przez interesariuszy PPEJ, w szczególności regulatora – PAA i inwestora – PEJ Sp. z o.o. W 2022 r. główne podmioty zaangażowane w program jądrowy opracowały własne plany rozwoju kadr."


Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.