Metropolia śląska przyjęła plan zrównoważonej mobilności

Metropolia śląska przyjęła plan zrównoważonej mobilności - ZielonaGospodarka.pl
08.12.2023 10:58
Strona główna Transport, Elektromobilność Metropolia śląska przyjęła plan zrównoważonej mobilności

Partnerzy portalu

Metropolia śląska przyjęła plan zrównoważonej mobilności - ZielonaGospodarka.pl

Zarząd GZM przyjął Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - przekazał w czwartek rzecznik Metropolii Łukasz Zych. Na tej podstawie planowane mają być rozwiązania transportowe: oparcie komunikacji o kolej czy porządkowanie obecności samochodów w miastach.

Wraz z planem pod nazwą „Dobra mobilność 30/50” przyjęte zostały dokumenty diagnostyczne. Całość tworzy „Pakiet Dobrej Mobilności”.

Jak wyjaśnił, cytowany przez Zycha, odpowiedzialny za m.in. transport członek zarządu GZM Grzegorz Kwitek, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) to strategiczny dokument transportowy, który uwzględnia szeroki kontekst funkcjonowania miast i ułatwia planowanie działań w tym zakresie.

„Działając w oparciu o ten dokument będziemy w stanie efektywnie rozwiązywać problemy transportowe w regionie, a także wpływać na ograniczenie niskiej emisji i poprawę bezpieczeństwa na drogach. Plan mobilności stanowi także podstawę do przyznawania środków unijnych na projekty z zakresu mobilności i transportu” - wskazał Kwitek.

Celami SUMP, opracowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego, są m.in.: zmniejszenie zanieczyszczeń komunikacyjnych, zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz zachęcanie do korzystania z różnych środków transportu.

Dokument SUMP jest podstawą rozwoju zrównoważonego transportu w miastach. Ideą takich planów jest określenie wizji systemów i usług transportowych w regionie, ze szczególnym naciskiem na kwestie związane z ochroną środowiska i zdrowiem mieszkańców.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej opracowanie i wdrożenie SUMP ma istotne znaczenie w kontekście pozyskiwania funduszy europejskich w bieżącej perspektywie finansowej.

Plan stworzono więc zgodnie z wytycznymi i działaniami Unii Europejskiej. Jako dokument strategiczny SUMP zakłada osiągnięcie do 2050 r. zeroemisyjności transportu, drastycznego zmniejszenia ofiar wypadków drogowych oraz mniejszego użycia samochodów w życiu codziennym.

Zgodnie z założeniami SUMP GZM, podstawą przemieszczania się po Metropolii ma być kolej. W dokumencie wskazano szkielet sieci komunikacyjnej – podzielony na korytarze kolejowe główne (pociągi kursujące z częstotliwością co 10, 12 lub 15 minut w szczycie) i pomocnicze (20 lub 30 minut w szczycie).

Pozostałe środki transportu mają pełnić rolę bardziej lokalną, dostosowywaną do miejscowego układu urbanistycznego. Ponieważ każda podróż zaczyna się i kończy pieszo, wiele elementów planu skupia się na bezpieczeństwie pieszych, szczególnie w obrębie szkół.

„Plan zakłada realizację konkretnych projektów do 2030 r., aby w 2050 r. osiągnąć zamierzone efekty. Stąd nazwa +Dobra mobilność 30/50+” – wyjaśnił zastępca dyrektora departamentu komunikacji i transportu w urzędzie metropolitalnym Marcin Domański.

„W dłuższym horyzoncie mówimy o leczeniu przyczyn poprzez rozwój miast zorientowany na wygodny i sprawny transport kolejowy w czterech głównych korytarzach, natomiast w perspektywie 2030 r. celem jest leczenie skutków poprzez zwiększenie dostępności największych centrów miast przy pomocy kolei i uporządkowanie przestrzeni zajmowanej przez samochody” - uściślił Domański.

Plan zrównoważonej mobilności został uchwalony w części dotyczącej GZM, choć dokument odnosi się do całego subregionu centralnego woj. śląskiego, a więc większego obszaru.

To właśnie subregion centralny opracował przed laty studium transportowe, które zostało wykorzystane w pracach nad planem mobilności miejskiej. Dokument został m.in. wzbogacony o poszerzone badania eksploracyjne oraz wiedzę wypracowaną w ramach Metropolitalnych Szkół Prototypowania.

W ich ramach osoby zajmujące się zawodowo urbanistyką, inżynierią ruchu, transportem publicznym, rewitalizacją, inwestycjami czy planowaniem przestrzennym, realizowały w miastach GZM projekty związane z uspokajaniem ruchu, polityką parkingową i siatką połączeń komunikacji miejskiej. W każdym z tych działań ważny był udział mieszkańców.

Również prace nad całym SUMP wymagały konsultacji z mieszkańcami, którzy mają praktyczną wiedzę, jak usprawnić codzienne podróże. W związku z tym Metropolia i subregion centralny zorganizowały wiosną br. m.in. spotkania ws. SUMP w formule stacjonarnej i on-line.

Subregion centralny jest największym subregionem woj. śląskiego: zrzesza 81 samorządów (w tym wszystkie należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii), obejmuje 5,6 tys. km kw. i 2,86 mln mieszkańców.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która realizację ustawowych zadań rozpoczęła 1 stycznia 2018 r., zrzesza mocą specjalnej ustawy 41 miast i gmin o łącznej powierzchni 2,5 tys. km kw., w których mieszka 2,3 mln mieszkańców. Jednym z ustawowych działań GZM jest transport. 

autor: Mateusz Babak

mtb/ mmu/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.