MKiŚ: ustawa kaucyjna ma być uchwalona w tym roku

zk

21.04.2022 17:25 Źródło: PAP
Strona główna Odpady, Recykling MKiŚ: ustawa kaucyjna ma być uchwalona w tym roku

Partnerzy portalu

MKiŚ: ustawa kaucyjna ma być uchwalona w tym roku - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Lacey Williams/Unsplash

Celem resortu klimatu i środowiska jest uchwalenie ustawy wdrażającej system kaucyjny w Polsce jeszcze w 2022 r. - przekazał dyrektor z MKiŚ Robert Chciuk. Dodał, że kończą się analizy ws. ewentualnego rozszerzenia systemu zbiórki o kolejne dwie frakcje. Obecnie projekt zakłada tylko plastik i szkło.

Dyrektor departamentu gospodarki odpadami w resorcie klimatu i środowiska Robert Chciuk, który w czwartek brał udział w drugim dniu Szczytu Klimatycznego Togetair 2022 poinformował, że Ministerstwo pracuje obecnie nad uwzględnieniem części uwag, jakie w trakcie konsultacji wpłynęły do projektu ustawy mającej wdrożyć w Polsce system kaucyjny.

"Jesteśmy już po konsultacjach. Część uwag jeszcze musimy uwzględnić, ewentualnie zastanowić się nad ich uwzględnieniem, ale generalnie naszym celem jest uchwalenie jej (ustawy dot. kaucji - PAP) w tym roku" - powiedział przedstawiciel ministerstwa.

Chciuk zwrócił uwagę, że nowe przepisy będą zawierały zapis o okresie przejściowym m.in. dla producentów. "Nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, że w przyszłym roku nagle będziemy mieli(...) małą rewolucję gdyby się okazało, że nie damy pewnego czasu na dostosowanie się" - dodał.

Przedstawiony pod koniec stycznia br. projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach zakładał, że nowe przepisy miałby wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Nie oznacza to jednak, że system kaucyjny miałby zacząć działać od tej daty. Zgodnie z projektem wprowadzający opakowania na rynek zostaliby zobowiązani do utworzenia systemu kaucyjnego nie później niż 24 miesiące po wejściu w życie ustawy – najpóźniej więc do końca 2024 r.

Z wypowiedzi przedstawiciela MKiŚ wynikało też, że resort skłania się do tego, by firmy wprowadzające i uczestniczące w systemie mogły być reprezentowane przez wiele podmiotów, a nie tylko jeden. "Skłaniamy się do otwarcia tego rynku, nie wyboru szczególnie uprzywilejowanego (podmiotu - PAP), tylko raczej po prostu otwarcia rynku" - powiedział dyrektor.

Obecny projekt zakłada, że firmy wprowadzające i uczestniczące w systemie będzie reprezentował jeden podmiot, który ma składać ministrowi właściwemu ds. klimatu coroczne sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu kaucyjnego. Uruchomienie systemu będzie wymagało uzyskania zezwolenia, wydanego w drodze decyzji, przez ministra właściwego ds. klimatu. Podmiot reprezentujący będzie musiał złożyć ministrowi wniosek o wydanie zezwolenia na uruchomienie systemu kaucyjnego nie później niż 6 miesięcy przed planowanym jego uruchomieniem.

Chciuk poinformował ponadto, że kończą się prace analityczne dotyczące rozszerzenia sytemu zbiórki o kolejne frakcje opakowań. Jak na razie projekt zakłada, że system kaucyjny miałby objąć butelki jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego na napoje o pojemności do 3 l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5 l.

Dyrektor przekazał, że analizy dotyczą rozszerzenia systemu jeszcze o kolejne dwie frakcje, nie doprecyzował jednak o jakie chodzi.

Pod koniec lutego wiceszef MKiŚ Jacek Ozdoba w rozmowie z PAP informował, że "wydaje się zasadne rozszerzenie systemu" o aluminiowe puszki. Zwracał jednak uwagę, że nie może tego zagwarantować na 100 proc.

Zgodnie z projektowanymi przepisami do odbierania butelek objętych systemem kaucyjnym i zwrotu kaucji byłby zobowiązane sklepy o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych. Mniejsze placówki będą mogły do systemu dołączyć dobrowolnie. Wszystkie punkty sprzedaży będą musiały jednak pobierać kaucję.

Unijne przepisy nakazują zbudowanie systemu selektywnego zbierania butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 l wraz z ich zakrętkami i wieczkami na poziomie 77 proc. w 2025 r. oraz 90 proc. w 2029 r.

Partnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.