Na Forum Ekonomicznym w Karpaczu o zielonej transformacji energetyczno-klimatycznej

zk

10.09.2021 10:56 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Na Forum Ekonomicznym w Karpaczu o zielonej transformacji energetyczno-klimatycznej

Partnerzy portalu

Na Forum Ekonomicznym w Karpaczu o zielonej transformacji energetyczno-klimatycznej - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Osiągnięcie neutralności klimatycznej, rozwój OZE, energetyka prosumencka oraz rozwiązania technologiczne dot. wodoru to tylko niektóre tematy paneli, w których udział wzięli minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz wiceministrowie Ireneusz Zyska i Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas drugiego dnia XXX Forum Ekonomicznego. Spotkania odbyły się 8 września 2021 r. w Karpaczu.

Szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślił podczas rozmowy „Jak sprawić, aby zielona rewolucja przyniosła korzyści polskiej gospodarce”, że skala zmian w ramach transformacji polskiej energetyki wymaga znacznych nakładów finansowych, ale również jasnego i konkretnego planu, który wyeliminuje ryzyko nietrafionych inwestycji oraz wykluczy niepewność inwestycyjną.

„Taką rolę spełnia uchwalona w tym roku „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”. Jej realizacja umożliwi przeprowadzenie transformacji energetycznej w taki sposób, że będzie ona wyraźnym motorem rozwoju gospodarki, wzmacniania roli krajowego przemysłu i tworzenia wysokopłatnych miejsc pracy” – wyjaśnił.

W trakcie dyskusji nt. polskiej recepty na neutralność klimatyczną minister Kurtyka zwrócił uwagę, że ostatnie dwa lata to czas znaczących zmian na rynku energii w Polsce i rozwoju OZE. To też okres, kiedy dzięki zamianom legislacyjnym nastąpił rozwój energetyki wielkoskalowej i obywatelskiej. Stworzone zostały również stabilne ramy wsparcia dla rozwoju energetyki wiatrowej na morzu.

„Rewolucja na rynku OZE otworzyła nieoczekiwane możliwości, jeśli chodzi o produkcję taniej i czystej energii – zwłaszcza w sposób rozproszony – i Polska w pełni wykorzystuje tę szansę. Bazujemy na zaangażowaniu społeczeństwa w przemiany, tym samym mobilizując prywatny kapitał. Nasz program priorytetowy dedykowany mikroinstalacjom fotowoltaicznym „Mój Prąd” jest jednym z największych w Europie i przyniósł ogromny sukces w postaci boomu na instalacje PV w polskich domach” – zauważył.

Jak dodał, równolegle do OZE rozwijana będzie zeroemisyjna technologia niezależna od zjawisk pogodowych – energetyka jądrowa.

„Uruchomienie pierwszego bloku jądrowego o mocy 1-1,6 GW przewidziano na 2033 r., a cały Program polskiej energetyki jądrowej zakłada budowę kolejnych pięciu, co dwa lata do 2043 r. Realizacja Programu PEJ będzie kluczowym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa” – powiedział.

Podczas debaty pn. „Energetyka prosumencka 4.0 – od opustu do magazynowania energii” minister Michał Kurtyka podkreślił z kolei, że zapewnienie odpowiedniego stanu i wielkości infrastruktury sieciowej pozwala na podnoszenie konkurencyjności całej gospodarki narodowej. Poinformował także, że w związku z rosnącym wolumenem OZE, wzrostem znaczenia energetyki rozproszonej i zmianą profilu zużycia energii elektrycznej, w tym rozwojem elektromobilności, wzrasta potrzeba rozwoju technologii magazynowania energii.

Minister w trakcie Forum Ekonomicznego wziął też udział w dyskusji pt. „Środowisko: odpowiedzialność każdej organizacji i każdego z nas”. Zaznaczył, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dbając o środowisko i chcąc zachęcić innych do stosowania dobrych praktyk, wdrożyło już 10 lat temu system zarządzania EMAS.

„Jesteśmy jedynym Ministerstwem spośród 65 organizacji aktualnie znajdujących się w krajowym rejestrze EMAS. To prestiż bycia w gronie firm, które prowadzą swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju” – poinformował.

Z kolei zdaniem, uczestniczącego w panelu dot. Green Manufacturing, wiceministra Adama Guibourgé-Czetwertyńskieg, jesteśmy świadkami zielonej rewolucji, którą musimy wykorzystać.

„Zakłady przemysłowe powinny przestawiać się na zieloną energię, efektywność energetyczną i odpowiednie zarządzanie odpadami” – zauważył.

Podczas panelu „Tak dla OZE – dlaczego warto inwestować w farmy wiatrowe i inne odnawialne źródła energii?” pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska zwrócił natomiast uwagę, że odnawialne źródła energii coraz mocniej zapisują się w świadomości obywateli i coraz bardziej dostrzegane są korzyści, jakie nam dają.

„Dziś kierunki wyznacza nam „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”, zgodnie z którą w ciągu dekady co trzecia MWh wyprodukowanej energii będzie pochodzić z OZE. Bardzo ważną rolę na rynku energii pełnią dziś prosumenci” – wyjaśnił.
Przypomniał, że fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijającą się technologia OZE w Polsce.  Łączna moc zainstalowana na koniec czerwca 2021 r. wyniosła ponad 5,3 GW. Dużą rolę odgrywa tutaj program „Mój Prąd”, którego kolejna edycja ruszyła w lipcu.

„Bardzo ważnym kierunkiem transformacji polskiego sektora energetycznego jest również morska energetyka wiatrowa” – dodał.

Zdaniem wiceministra Ireneusza Zyski, stworzenie gospodarki wodorowej nie tylko pozwoli wesprzeć wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu, ale też doprowadzi do ożywienia polskiej gospodarki, co podkreślił podczas panelu „Wodór ogniwem transformacji energetycznej w Polsce”.

„Budowa nowego systemu energetycznego i gospodarki opartej o niskoemisyjne źródła energii jest jednym z kluczowych wyzwań dla polskiej gospodarki. Jest to wyzwanie nie tylko pod względem długofalowej perspektywy osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale przede wszystkim, ze względu na konieczność transformacji polskiego systemu energetycznego, w oparciu o proces dywersyfikacji źródeł. Szansą dla obu procesów jest stworzenie w Polsce gospodarki wodorowej” – zaznaczył.

Jak dodał, wodór oferuje rozwiązania dla tych segmentów gospodarki, w których trudno osiągnąć redukcję emisji w drodze elektryfikacji. W opinii wiceministra Zyski, inwestycje w rozwój technologii wodorowych są szansą na obniżenie emisyjności sektorów energochłonnych.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25625,00 $ tona 0,39% 19 wrz
 Cynk 2476,00 $ tona -0,64% 19 wrz
 Aluminium 2174,00 $ tona 0,46% 19 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.