PGE partnerem studiów podyplomowych z obszaru offshore na Uniwersytecie Morskim w Gdyni

zk

28.02.2022 15:12 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE PGE partnerem studiów podyplomowych z obszaru offshore na Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Partnerzy portalu

PGE partnerem studiów podyplomowych z obszaru offshore na Uniwersytecie Morskim w Gdyni - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej – to nowy kierunek studiów podyplomowych utworzony na Uniwersytecie Morskim w Gdyni pod patronatem PGE, która realizuje projekt budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica – największej elektrowni wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Pierwszy semestr studiów rozpoczyna się w marcu 2022 roku.

Nowe studia podyplomowe utworzone przez Uniwersytet Morski w Gdyni przeznaczone są dla kadry menadżerskiej i technicznej przedsiębiorstw prowadzących działalność w całym przemyśle offshore i jego sektorach składowych. Z oferty mogą skorzystać zarówno specjaliści z branży OO&G (Offshore Oil&Gas) jak i OWE (Offshore Wind Energy). Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę i umiejętności związane przede wszystkim z efektywnym i bezpiecznym zarządzaniem ryzykiem w projektach offshore. Zadba o to wykwalifikowana kadra złożona m.in. ze specjalistów od żeglugi morskiej, bezpieczeństwa, prawa, a także ekspertów-praktyków z sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Partnerem głównym studiów jest spółka  z Grupy PGE - PGE Baltica.  Oficjalne podpisanie umowy odbyło się 28 lutego 2022 roku w budynku Wydziału Nawigacyjnego UMG.

Do budowy i rozwoju programu offshore potrzebujemy kompetentnych kadr. Podjęcie współpracy z Uniwersytetem Morskim w Gdyni oznacza, że w niedalekiej przyszłości na rynku pracy pojawią się wykwalifikowani eksperci z obszaru morskiej energetyki wiatrowej wykształceni w Polsce – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Cieszy, że już w kilka miesięcy po podpisaniu z UMG listu intencyjnego, dotyczącego współpracy eksperckiej mającej na celu rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, uruchamiamy nowy kierunek studiów – dodaje.

Wśród kadry dydaktycznej programu studiów jest m.in. pracownik PGE Baltica, Rafał Żendarski, absolwent Wydziału Nawigacyjnego UMG,  który w PGE Baltica kieruje przygotowaniami do budowy zaplecza O&M, czyli wszystkich kwestii dotyczących konserwacji i utrzymania morskich farm wiatrowych.

Studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej” dzięki unikatowej strukturze programu łączą wiedzę teoretyczną i ekspercką, a dzięki bogatemu zasobowi rzeczywistych przypadków pokazują także praktyczny aspekt zarządzania ryzykiem. Realizacja tych studiów przyczynia się do rozwoju kadry świadczącej usługi niezbędne w energetyce morskiej, świadomej zagrożeń i ich konsekwencji, potrafiącej dokonać analizy i oceny ryzyka, oraz zaplanować i skutecznie realizować działania eliminujące i ograniczające ryzyko – powiedział prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. - Program tych studiów realizuje jeden z celów strategicznych UMG, jakim jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla szeroko rozumianej gospodarki morskiej, co mnie, jako Rektora UMG bardzo cieszy, bo w pełni wpisuje się w realizowany przez mnie program rozwoju Uczelni – dodał rektor UMG.

Nowe studia podyplomowe będą trwały dwa semestry i obejmą łącznie 190 godzin zajęć dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia praktyczne.

Nowy kierunek studiów podyplomowych to obranie przez Wydział Nawigacyjny kursu w stronę nowych trendów w nauce, jakie wyznaczają dynamicznie rozwijający się przemysł i gospodarka. To również przygotowanie wykwalifikowanej kadry do współczesnych zagadnień w przemyśle morskim. Cieszę się, że idziemy z duchem czasu i odpowiadamy na zapotrzebowanie dyktowane przez rynek pracy w obszarze przemysłu morskiego. Mam nadzieję, iż nowy kierunek studiów podyplomowych zagości na stałe w murach Wydziału Nawigacyjnego i zyska liczne grono nowych adeptów wiedzy w szeroko rozumianej tematyce offshore – dodał dr hab. inż. Tomasz Neumann, Dziekan Wydziału Nawigacyjnego.

Utworzenie nowych studiów podyplomowych na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zostało zainicjowane listem intencyjnym, dotyczącym współpracy badawczej i edukacyjnej, który w maju 2021 roku podpisały PGE, Politechnika Gdańska, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Duński Uniwersytet Techniczny (Danmarks Tekniske Universitet). Intencją tej współpracy było m.in. uruchomienie studiów specjalizacyjnych na UMG w Gdyni.


***

O Grupie Kapitałowej PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 milionów klientów. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają blisko 40 proc. energii elektrycznej w Polsce.  Z 10 proc. udziałem w rynku OZE w Polsce. Grupa PGE jest największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Plan na kolejne lata to dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii – w szczególności w oparciu o energię wiatru i słońca. PGE jest liderem zmian w polskiej energetyce. W swojej strategii, Grupa PGE przedstawiła plan transformacji Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3, o łącznej mocy zainstalowanej do 2,5 GW. Następnie po 2030 roku do portfolio Grupy dołączy Elektrownia Wiatrowa Baltica1. Zgodnie ze strategią Grupy PGE do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. Grupa PGE będzie posiadać do ok. 6,5 GW mocy w polskiej części Bałtyku.

O Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni jest uczelnią kształcącą przyszłych oficerów marynarki handlowej, wysoko kwalifikowanych specjalistów w zakresie eksploatacji statków, portów, zarządzania systemem transportowym oraz innych specjalistów dla gospodarki morskiej. UMG jest jedyną w Polsce morską uczelnią wyższą o statusie Uniwersytetu. Tworzą ją 4 wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Zarządzania i Nauk o Jakości, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo–dydaktyczną na 9 kierunkach studiów, w 43 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania, a Wydział Elektryczny oraz Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości dodatkowo prawa habilitowania. Do UMG należy również Instytut Morski – jednostka badawcza prowadząca prace badawcze na potrzeby gospodarki morskiej. Uniwersytet Morski w Gdyni zajmuje jedno z najwyższych miejsc w rankingu światowych uczelni morskich, co oznacza, że nasi studenci kształcą się zgodnie z międzynarodowymi standardami wypracowanymi przez światowe organizacje morskie. Kształcenie na Uniwersytecie Morskim w Gdyni realizowane jest zgodnie z założeniami Konwencji STCW wydanej przez Międzynarodową Organizację Morską. Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015 i obejmuje całą działalność Uniwersytetu Morskiego w  Gdyni. Uniwersytet Morski w Gdyni jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich (IAMU). UMG jest armatorem dwóch jednostek szkoleniowych: sławnego na całym świecie żaglowca „Dar Młodzieży” i nowoczesnego statku badawczo–szkoleniowego „Horyzont II”. Na statkach tych studenci wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznego i Nawigacyjnego odbywają praktyki morskie. UMG oferuje praktyki na statkach, doskonale wyposażone laboratoria, symulatory, wyprawy morskie na drugi koniec świata. Szeroki wachlarz kierunków i specjalności (morskich i lądowych), wykwalifikowana kadra naukowa i możliwość zyskania praktycznej wiedzy - to niezbity dowód na to, że Uniwersytet Morski w Gdyni jest najlepszym wyborem dla tych, którzy chcą korzystnie zainwestować w swoją przyszłość.

 

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.