Pierwsze spotkanie grupy roboczej LIFE dedykowanej ochronie przyrody i różnorodności biologicznej

zk

04.11.2021 14:02 Źródło: PAP
Strona główna Klimat, Edukacja Pierwsze spotkanie grupy roboczej LIFE dedykowanej ochronie przyrody i różnorodności biologicznej

Partnerzy portalu

Pierwsze spotkanie grupy roboczej LIFE dedykowanej ochronie przyrody i różnorodności biologicznej - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska 29 października 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej LIFE dedykowanej ochronie przyrody i różnorodności biologicznej, która skupia zarówno przedstawicieli samorządów, administracji centralnej, jak i instytucji naukowych oraz finansujących.

Grupa robocza ma stanowić forum wymiany pomysłów, doświadczeń oraz rozwijania współpracy, a także zapewnić wsparcie podmiotom zainteresowanym aplikowaniem do LIFE w przygotowaniu wniosków o wysokiej jakości.

Program LIFE, który od momentu ustanowienia w 1992 roku nakierowany jest na ochronę przyrody, wdrażanie powstałej wówczas inicjatywy Komisji Europejskiej w tym zakresie – sieci Natura 2000, stopniowo rozszerza swoje zainteresowania o inne gatunki i siedliska. W obecnej perspektywie finansowej Program LIFE oferuje środki na wdrażanie kolejnego dokumentu Komisji Europejskiej – Unijnej Strategii Bioróżnorodności 2030 (USB2030), która stawia Państwom Członkowskim ambitne cele do osiągnięcia.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jako resort odpowiadający za koordynację wdrażania Programu LIFE i jednocześnie odpowiedzialny za stan środowiska, w szczególności przyrody w Polsce, wyszło z inicjatywą utworzenia platformy przepływu wiedzy i wspomagania jednostek publicznych przez pracowników Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE (NFOŚiGW) w opracowywaniu wniosków do Programu. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma przełożyć się na większe zaangażowanie wszystkich podmiotów, w tym publicznych, w pozyskanie środków LIFE.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25625,00 $ tona 0,39% 19 wrz
 Cynk 2476,00 $ tona -0,64% 19 wrz
 Aluminium 2174,00 $ tona 0,46% 19 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.