Podpisano umowę na pierwsze w Polsce osiedle ogrzewane wodorem

zg

09.11.2023 15:04
Strona główna Energetyka, OZE Podpisano umowę na pierwsze w Polsce osiedle ogrzewane wodorem

Partnerzy portalu

Podpisano umowę na pierwsze w Polsce osiedle ogrzewane wodorem - ZielonaGospodarka.pl
Fot. SES Hydrogen Energy Sp. z o.o

W Muzeum Śremskim miało miejsce oficjalne zawarcie umowy na projekt nowego osiedla ogrzewanego wodorem przy ul. Farnej, który opracowuje Con-Project Sp. z o.o. we współpracy z SES Hydrogen Energy w ramach inwestycji Śremskiego TBS Sp. z o.o. oraz Gminy Śrem. Na jej podstawie SES Hydrogen Energy, której głównym udziałowcem jest notowana na GPW Sescom SA, wykona projekt pierwszej w Polsce kotłowni wodorowej dla budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą.

W 2022 r. w ramach zawartego listu intencyjnego SES Hydrogen oraz Śremskie TBS wyraziły wolę współpracy w zakresie dostarczenia technologii zeroemisyjnego kotła wodorowego na potrzeby ogrzewania nowego osiedla przy ul. Farnej w Śremie. 

Podpisana umowa urzeczywistnia te plany i rozpoczyna realizację dokumentacji projektowej dla pionierskiej kotłowni wodorowej, która stanowić będzie część zdywersyfikowanego systemu grzewczego, dostarczającego ciepło do planowanych 195 mieszkań. System przewiduje instalację kotłowni wodorowej opartej o spalanie wodoru i tlenu oraz instalację grzewczą obejmującą gruntowe pompy ciepła solanka/woda. 

W wydarzeniu, na zaproszenie Burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego oraz Prezesa Śremskiego TBS Sp. z o.o. Wiesława Małaszniaka, uczestniczyli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Małgorzata Waszak-Klepka, Starosta Śremski Zenon Jahns, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Śremie Katarzyna Sarnowska, jak również przedstawiciele Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, Izby Gospodarczej TBS, śremskich spółek komunalnych oraz instytucji rządowych, naukowych i finansowych.

Kotłownia wodorowa będzie częścią pełnego projektu i służyć będzie zapewnieniu ciepłej wody na potrzeby c.w.u i c.o. dla budynków. Jej punkt centralny stanowić będzie kocioł wodorowo-tlenowy wraz z instalacjami przygotowania gazów. Ponadto, pełna infrastruktura obejmie moduł generacji wodoru i tlenu z wykorzystaniem elektrolizerów, układ przygotowania wody do elektrolizy, moduł magazynowania wodoru i tlenu, układy zasilania i sterowania procesami technologicznymi oraz wymiany ciepła.

Kocioł wodorowy, który docelowo zostanie wykorzystany na potrzeby inwestycji będzie pierwszym w pełni ekologicznym urządzeniem grzewczym dedykowanym aplikacjom średniej i dużej skali, który dzięki zastosowaniu substratów w postaci wodoru i tlenu oraz obiegu zamkniętego zapewni eliminację emisji COx, NOx, SOx oraz pyłów. Specjalnie projektowany układ ma umożliwić częściowy recykling i ponowne wykorzystanie wody, która będzie kierowana z powrotem na elektrolizer. Celem jest osiągnięcie zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych.

Wykorzystanie wodoru w ogrzewnictwie mieszkaniowym zapewni realizację strategii klimatycznych oraz środowiskowych w obszarze lokalnym, polepszając codzienny komfort życia mieszkańców. 

- Od lat priorytetem gminy Śrem jest zrównoważony rozwój. Realizując zadania samorządu i spełniając potrzeby mieszkańców, staramy się podążać za nowoczesnością. Jako gmina wprowadziliśmy wiele inicjatyw, których celem jest poprawa jakości środowiska: dofinansowujemy mieszkańcom wymianę ogrzewania węglowego, pilotażowo uruchomiliśmy inteligentny system gospodarowania odpadami na osiedlu bloków, Śremskie Wodociągi wytwarzają z odpadu polepszacz do gleb, flota komunalnej spółki PGK w 50% zasilana jest LNG/CNG. Osiedle zasilane wodorem to wielki krok w rozwoju systemów ogrzewnictwa budownictwa wielorodzinnego. Jest to projekt o znaczeniu cywilizacyjnym, a perspektywa rozwoju technologii wodorowej przekonuje do przystąpienia do tego nowatorskiego i pionierskiego przedsięwzięcia – podkreśla Adam Lewandowski, Burmistrz Śremu.

Wodór jest bowiem odpowiedzią na wyzwanie redukcji emisji w sektorze budownictwa w horyzoncie długoterminowym.

- Kiedy w ubiegłym roku przystępowaliśmy do współpracy ze Śremskim TBS oraz Gminą Śrem, idea wdrożenia wodoru w dekarbonizacji sektora budynków była wyjątkowo perspektywiczna, ale mało który podmiot w ogóle rozważał taką możliwość. Zaledwie rok później stajemy w obliczu zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej, która zakłada, że od 2028 r., a więc w perspektywie zaledwie kilku lat, wszystkie nowopowstające budynki muszą być bezemisyjne – mówi Mateusz Sołtysiak, Prezes Zarządu SES Hydrogen Energy. – Projekt osiedla wodorowego w Śremie jest nowatorski nie tylko w skali kraju, ale i całej Europy, zapewniając spełnienie celów regulacyjnych, przy jednoczesnym uniezależnieniu odbiorców ciepła od tego co dzieje się na rynku energii i paliw. Tym bardziej cieszy nas ta współpraca i że docelowo to nasz kocioł wodorowy ogrzeje nowe budynki w Śremie. Mamy nadzieję, że będzie to pozytywny akcelerator, który zachęci kolejne miasta, inwestorów i deweloperów do wdrożenia czystych technologii wodorowych - dodaje. 

- Podpisana dziś umowa dotyczy zaprojektowania zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Śremie. Konstrukcja wykonania budynków, jak i zasadniczy sposób ogrzewania, chłodzenia i wentylacji opierają się na znanych technologiach i są zbliżone do już projektowanych przez nas innych budynków mieszkalnych. Prefabrykaty, system ogrzewania sufitowego czy pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem są rozwiązaniami znanymi i sprawdzonymi w wielu wariantach. To, co wymagało od naszych projektantów zastosowania nietypowych rozwiązań projektowych to przede wszystkim wykorzystanie technologii wodorowej jako instalacji współpracującej z systemem co i cwu opartym na gruntowych pompach ciepła – zaznacza Ryszard Grzęda, Prezes Zarządu Con-Project Sp. z o.o. - Jest to najbardziej innowacyjny projekt realizowany w naszej firmie i bardzo cieszymy się, że zaproponowano nam współudział w jego tworzeniu. W projekcie zastosowane zostaną rozwiązania, które wymagają z pewnością nowego podejścia.

SES Hydrogen Energy Sp. z o.o. jest polską spółką technologiczną należącą do Grupy Kapitałowej Sescom. Jako jej część podejmuje misję zapoczątkowaną ponad 12 lat temu i koncentruje się na rozwijaniu autorskich technologii elektrolizerów i kotła wodorowego, które są odpowiedzią na aktualne potrzeby gospodarki w Polsce i Europie. Misją spółki jest dostarczanie zrównoważonych, innowacyjnych rozwiązań, umożliwiających powszechne wykorzystanie wodoru i wspieranie rozwoju silnej gospodarki wodorowej w kraju i zagranicą. SES Hydrogen Energy łączy wieloletnie doświadczenie z nowoczesną wizją, dzięki której już dziś wyprzedza zmiany, mające w najbliższych latach stać się naszą wspólną rzeczywistością.

Sescom to spółka technologiczna, działająca w obszarze usług technicznego Facility Management, mocno skoncentrowana na nowych technologiach do optymalizacji działalności własnej i klientów firmy, a także potrzebach otoczenia związanych ze zrównoważonym rozwojem. Od 2008 roku świadczy kompleksowe usługi dla sieci handlowych. Zapewnia utrzymanie techniczne, optymalizację procesów operacyjnych i pomocniczych oraz efektywność energetyczną z wykorzystaniem zeroemisyjnych źródeł energii. Łączy bezpieczeństwo i standardy jakościowe z indywidualnie projektowanymi rozwiązaniami. Spółka od 2013 roku notowana jest na GPW w Warszawie.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.