Powołanie Mazowieckiej Doliny Wodorowej

zk

08.04.2022 13:55 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Powołanie Mazowieckiej Doliny Wodorowej

Partnerzy portalu

Powołanie Mazowieckiej Doliny Wodorowej - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego w celu podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych, projektów inwestycyjnych, oraz budowy wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej to główny cel powołania Mazowieckiej Doliny Wodorowej.

– Dzisiejsze wydarzenie stanowi jasny dowód na postępującą transformację energetyczną w naszym kraju i świadczy o zaufaniu kolejnych regionów Polski co do sukcesu i perspektyw dla inicjowania przedsięwzięć wodorowych – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podczas uroczystości, która odbyła się 8 kwietnia 2022 r. w siedzibie PKN Orlen w Płocku.

– Nie ukrywam, że wiążę ogromne nadzieję z powstaniem Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Nie mam wątpliwości, że postawiony przed Doliną priorytetowy cel, jakim jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej w regionie oraz dążenie do zbudowania mazowieckiego klastra wodorowego, zostanie wkrótce osiągnięty i będzie przykładem najlepszych praktyk wdrażanych w rozwój technologii wodorowych w Polsce i Europie  – mówił wiceminister Ireneusz Zyska.

– Żywię głęboką nadzieję, że podmioty biznesowe, naukowe i technologiczne, pozwolą wykorzystać w pełni potencjał regionu w zakresie wodoru oraz przyczynią się do powstania w niedługim czasie przełomowych projektów inwestycyjnych i innowacyjnych, oraz wysokopłatnych miejsc pracy – dodał.

– Jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska czynimy wszystko, aby zbudować solidne fundamenty pod budowę gospodarki wodorowej w Polsce. Dlatego też po przyjęciu kluczowych dokumentów tj. Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW) oraz Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska koncentruje się obecnie nad kompleksowym pakietem legislacyjnym nazywanym „Konstytucją dla wodoru”, którego celem jest stworzenie ram regulacyjnych funkcjonowania rynku wodoru w Polsce– zapełnił wiceminister Ireneusz Zyska.

Powołanie Mazowieckiej Doliny Wodorowej umożliwi:
– ścisłe współdziałanie na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu zbudowania Doliny Wodorowej, opartej o produkcję wodoru i dalsze wykorzystanie wodoru w przemyśle, transporcie, energetyce i ciepłownictwie,
– wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego w celu podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych, projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej o obiegu zamkniętym,
– wymianę informacji i doświadczeń związanych z budowaniem gospodarki wodorowej.Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.