Powstała Rada Naukowa Gaz-System

gm

21.09.2023 15:38 Źródło: Gaz-System
Strona główna Energetyka, OZE Powstała Rada Naukowa Gaz-System

Partnerzy portalu

Powstała Rada Naukowa Gaz-System - ZielonaGospodarka.pl
Gaz-System

21 września 2023 roku prezes zarządu Gaz-System powołał interdyscyplinarną Radę Naukową, czyli grono doradcze Zarządu Operatora Systemu Przesyłowego. Rada składa się z uznanych ekspertów i przedstawicieli świata nauki, reprezentujących różne obszary tematyczne związane z funkcjonowaniem spółki: energetykę, bezpieczeństwo, prawo, ekologię i ochronę zdrowia.

Głównym zadaniem Rady jest wspieranie zarządu spółki w przyszłych obszarach działalności, identyfikowanie wyzwań i szans dla GAZ-SYSTEM związanych z rozwojem strategicznym, a także konsultacje w zakresie realizacji celów strategicznych Spółki, wskazanych w „Strategii Spółki do 2033 z perspektywą do 2040”.

– Gaz-System, jako jeden z kluczowych podmiotów sektora infrastruktury energetycznej, pełni strategiczną rolę dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju polskiej gospodarki. Z tego względu inspiracja i fachowe ekspertyzy uznanych naukowców tworzących Radę Naukową pozwolą spółce skutecznie prowadzić proces transformacji energetycznej i rozwijać sektor gazów zdekarbonizowanych. Doceniam takie działania, w ramach których spółki Skarbu Państwa wykazują inicjatywę, aby dbać o polską rację stanu w działalności biznesowej oraz uwzględniać dobrostan wszystkich uczestników tego procesu w sposób zrównoważony dla człowieka, natury i państwa – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury
energetycznej.

– Transformacja energetyczna, mimo, że wymaga radykalnych zmian w infrastrukturze, gospodarce, prawie i świadomości, powinna być prowadzona w sposób przyjazny i zrównoważony wobec otoczenia, w którym działamy. Przed GAZ-SYSTEM stoją ambitne cele na najbliższą dekadę: rozbudowujemy dotychczasową infrastrukturę a jednocześnie planujemy wykorzystaniezupełnie nowych technologii. To wszystko powinno być racjonalne kosztowo, bezpieczne oraz wykonane z szacunkiem dla środowiska naturalnego i ludzi – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu GAZ-SYSTEM.

Strategia na najbliższe dziesięciolecie, przyjęta przez spółkę, obejmuje wiele aspektów, których wzajemne oddziaływanie musimy wziąć pod uwagę. To powód, dla którego zaprosiliśmy do współpracy uznane autorytety wielu branż i środowisk akademickich. Kompleksowe podejście do przyszłości energetyki, z uwzględnieniem roli gazów zdekarbonizowanych, zapewni najlepsze funkcjonowanie spółki i polskiej gospodarki – dodał Chludziński.

Gaz-System od 2025 roku będzie podlegał Dyrektywie o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). W związku z tym wzrośnie liczba czynników - środowiskowych, społecznych, zarządczych, które spółka powinna uwzględniać w procesie planowania strategicznego. Aktualna strategia spółki oparta jest na trzech filarach:
– utrzymanie bezpieczeństwa infrastruktury przesyłowej poprzez sprawowanie funkcji operatora systemu przesyłowego oraz systemu skraplania gazu ziemnego;
– rozwój nowych rynków gazów: wodoru i biometanu, a także wychwyt, transport i magazynowanie CO2;
– dążenie do neutralności klimatycznej w całym łańcuchu wartości spółki, minimalizacja wpływu na środowisko poprzez obniżenie uciążliwości inwestycji i eksploatacji oraz postawienie człowieka w centrum strategii poprzez dbałość o jego bezpieczeństwo i dobrostan.

W ramach powyższych obszarów spółka wyznaczyła do realizacji następujące cele strategiczne:
– wykorzystanie infrastruktury GAZ-SYSTEM do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu;
– utrzymanie całkowitej niezależności od dostaw rosyjskiego gazu przy rosnącym popycie;
– utrzymanie bezpieczeństwa oraz wzmocnienie odporności infrastruktury;
– wypracowanie nowego modelu współpracy sektora gazowego i elektroenergetycznego i integracja sektorów;
– stworzenie systemu przesyłu i magazynowania wodoru;
– aktywny udział GAZ-SYSTEM w rozwoju rynku biometanu w Polsce;
– dążenie do osiągnięcia pozycji lidera innowacyjności w obszarze gazów zdekarbonizowanych;
– zmniejszenie wpływu na klimat i środowisko;
– tworzenie kultury korporacyjnej skoncentrowanej na bezpieczeństwie i dobrostanie ludzi;
– wdrażanie modelu biznesu opartego na doskonaleniu procesów i analizie danych.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.