Priorytety Jastrzeębskiej Spółki Węglowej - strategia środowiskowa i poproawa sytuacji finansowej

zk

19.03.2021 13:02 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka Odnawialna, Eko Energia, OZE Priorytety Jastrzeębskiej Spółki Węglowej - strategia środowiskowa i poproawa sytuacji finansowej
Priorytety Jastrzeębskiej Spółki Węglowej - strategia środowiskowa i poproawa sytuacji finansowej  - ZielonaGospodarka.pl
Pixabay

Poprawa sytuacji finansowej, inwestycje służące pozyskaniu kolejnych źródeł węgla koksowego oraz zwiększenie udziału tego rodzaju węgla w produkcji, a także opracowanie i wdrożenie strategii środowiskowej - to niektóre priorytety działania zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

W piątek miała odbyć się konferencja poświęcona wynikom grupy JSW, która zamknęła miniony rok stratą netto przekraczającą 1,5 mld zł. Ze względu na sytuację epidemiczną w biurze zarządu jastrzębskiej spółki, firma odwołała konferencję, zamieszczając jednak prezentację wynikową na stronie internetowej.

Wśród najważniejszych wyzwań i priorytetów działania zarząd JSW wymienia m.in. poprawę sytuacji finansowej oraz "realizację przyjętych planów inwestycyjnych w celu zapewnienia większego dostępu do źródeł węgla koksującego o najlepszych parametrach".

Jak wynika z prezentacji, w ub. roku grupa JSW wydała na inwestycje niespełna 1,9 mld zł, wobec prawie 2,4 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek nakładów inwestycyjnych o 21 proc. Najwięcej, ponad 1,5 mld zł, wydano w segmencie węglowym (to m.in. nakłady na budowę nowej kopalni węgla koksowego Jastrzębie-Bzie), wobec ponad 2 mld zł wydatków tym segmencie w roku 2019.

W ujęciu gotówkowym ubiegłoroczne nakłady inwestycyjne grupy JSW przekroczyły 2,2 mld zł (w tym blisko 2 mld zł w segmencie węglowym) i były o ponad 80 mln zł wyższe niż rok wcześniej.

Innym priorytetem grupy JSW pozostaje zwiększenie udziału węgla koksującego w całkowitej produkcji, w powiązaniu z ograniczeniem wydobycia węgla energetycznego. W ub. roku kopalnie spółki wyprodukowały niespełna 11,1 mln ton węgla koksowego (wzrost o 8,4 proc.) i ponad 3,3 mln ton węgla energetycznego (spadek o 27 proc.). Węgiel metalurgiczny (koksowy) stanowił ok. 77 proc. całkowitej produkcji. Wielkość produkcji węgla ogółem zmniejszyła się rok do roku o 2,6 proc., do poziomu niespełna 14,4 mln ton.

Inne tegoroczne priorytety, wymienione w prezentacji JSW, to optymalizacja kosztowa, a także "umacnianie pozycji i wizerunku JSW jako producenta węgla koksowego, jednego z surowców krytycznych dla Unii Europejskiej, niezbędnego w transformacji gospodarki w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej".

Spółka planuje także aktualizację strategii zrównoważonego rozwoju oraz opracowanie i wdrożenie strategii środowiskowej w związku - jak poinformowano - "z rosnącym znaczeniem czynników ESG w zarządzaniu spółką i w dostępie do kapitału". ESG to czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe firm. Skrót pochodzi od trzech elementów: E – środowisko (ang. environmental), S – społeczna odpowiedzialność (social responsibility), G – ład korporacyjny (corporate governance).

Wśród pozostałych wyzwań i priorytetów zarząd JSW wymienia utrzymanie odpowiedzialnego dialogu ze stroną społeczną (według nieoficjalnych informacji związkowych, rozpoczęły się rozmowy o przedłużeniu wygasających w tym roku 10-letnich gwarancji zatrudnienia dla załogi) oraz utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy w związku z panującą sytuacją pandemiczną.

W piątek w kopalniach JSW potwierdzono 17 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem (w kopalniach Borynia, Pniówek, Budryk i Jastrzębie-Bzie), przybyło też 7 ozdrowieńców. Obecnie choruje niespełna 80 pracowników, a 182 jest w kwarantannie (minionej doby kwarantanną objęto kolejnych 15 osób). Od początku epidemii wirusem SARS-CoV-2 zaraziło się 4760 pracowników JSW, z których 4679 wyzdrowiało.

W czwartek grupa JSW opublikowała swoje wyniki finansowe za ub. rok. Jej przychody zmniejszyły się o 19,4 proc. - z 8 mld 671,8 mln zł w roku 2019 do przeszło 6 mld 989,4 mln zł w roku ubiegłym. Strata zbliżyła się do 1 mld 537,4 mln zł (wobec blisko 650 mln zł zysku netto rok wcześniej), a ujemna wartość wskaźnika EBITDA wyniosła 638,4 mln zł. Produkcja węgla była ponad 1,1 mln ton mniejsza od pierwotnego planu.

Przychody JSW ze sprzedaży węgla spadły rok do roku o ponad jedną czwartą (przeszło 1,2 mld zł), a przychody ze sprzedaży koksu o 13,1 proc. (426,4 mln zł). Średnie ceny węgla koksowego spadły o 31,2 proc. (198,08 zł na tonie), węgla energetycznego o 9,6 proc. (26,43 zł na tonie), a ceny koksu o 30,1 proc. (335,13 zł na tonie). Przychody ze sprzedaży produktów węglopochodnych były mniejsze o ponad 25 proc. (71,6 mln zł). Średnia cena węgla koksowego z JSW wyniosła w ub. roku 436,76 zł za tonę, a średnia cena koksu 777,75 zł za tonę.

Łączne koszty poniesione w ub. roku na walkę z pandemią COVID-19 Grupa JSW szacuje na 93,2 mln zł. W związku z trwającym kryzysem, będącym następstwem pandemii, w grudniu ub. roku spółka otrzymała wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju w formie 1 mld zł pożyczki płynnościowej oraz 173,6 mln zł pożyczki preferencyjnej.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 43350,00 $ tona -1,14% 24 sty
 Cynk 3641,00 $ tona -1,19% 24 sty
 Aluminium 3044,00 $ tona -1,14% 24 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.