PUNKPIRATES i realizacja strategii w zakresie projektów fotowoltaicznych

zk

19.01.2023 08:01 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE PUNKPIRATES i realizacja strategii w zakresie projektów fotowoltaicznych

Partnerzy portalu

PUNKPIRATES i realizacja strategii w zakresie projektów fotowoltaicznych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Spółka przyjęła dwa modele biznesowe. Pierwszy z nich zakłada nabycie gotowych, działających projektów fotowoltaicznych a następnie zwiększenie ich efektywności poprzez wykorzystanie dodatkowych źródeł energii typu wiatr, woda, magazyny energii, jak również przy wykorzystaniu urządzeń zwiększających produkcję energii. Drugi model zakłada nabycie projektów w fazie RTB (Ready to build) lub wcześniejszej (greenfield lub brownfield) celem modyfikacji i dokończenia ich już w Spółce. Oba przyjęte modele zakładają długofalową produkcję energii elektrycznej i sprzedaż jej klientom końcowym w ramach wieloletnich umów PPA (Power Purchase Agreement).

Spółka rozpoczęła przegląd rynku i zidentyfikowała potencjalne projekty fotowoltaiczne do przejęcia, na różnych etapach ich rozwoju. Łączna moc tych projektów przekracza 1.8 GWpSpółka planuje zrealizować w latach 2023-2025 projekty o łącznej mocy ok. 150 MWp. Przy średniej, rocznej produkcji 1.1 GWh z 1 MWp mocy przekłada się to łącznie około 165 GWh wyprodukowanej energii. Przy założeniu średniej ceny prądu na poziomie 400 zł za 1 MWh - roczne przychody oscylowałyby w okolicach 66 mln PLN.

Finansowanie projektów realizowane będzie ze środków własnych, jak również poprzez wykorzystanie kapitału dłużnego, w tym obligacji konwertowanych na akcje. Do wybranych projektów podjęte zostaną próby pozyskania dotacji i preferencyjnych kredytów - instrumentów dostępnych od Q2 2023 r. Spółka zakłada również możliwość realizacji wspólnych projektów w ramach spółek celowych z zewnętrznymi, strategicznymi partnerami branżowymi.

W Q1 i Q2 2023 r. zawarte zostaną pierwsze umowy zarówno z podmiotami sprzedającymi projekty fotowoltaiczne, generalnymi wykonawcami farm PV (farm fotowoltaicznych), jak również z podmiotami i indywidualnymi inwestorami współfinansującymi realizację projektów. Spółka będzie informować o zawarciu kluczowych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie raportów bieżących.

Dodatkowo Zarząd informuję, że Spółka jest w trakcie rejestracji zmiany nazwy firmy Spółki z PunkPirates S.A. na Raen S.A. oraz zmiany przedmiotu działalności.

Tagi:
pv, fotowoltaika, oze

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.