Rystad Energy: Gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na recykling modułów PV

Strona główna Energetyka, OZE Rystad Energy: Gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na recykling modułów PV

Partnerzy portalu

Rystad Energy: Gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na recykling modułów PV - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Zapotrzebowanie na recykling modułów fotowoltaicznych i pozostałych komponentów instalacji słonecznych będzie gwałtownie rósł w najbliższych latach wraz ze wzrostem liczby instalacji, a także ryzykiem wystąpienia problemów w dostawach. Według szacunków Rystad Energy, rynek materiałów nadających się do recyklingu po zakończeniu ich eksploatacji wyniesie w 2030 roku ponad 2,7 mld dolarów. Obecnie jest on wart ,,zaledwie” 170 mln dolarów.

W nadchodzących dekadach trend ten ulegnie znacznemu przyspieszeniu i do 2050 roku wartość rynku zbliży się do 80 miliardów dolarów. Recykling paneli fotowoltaicznych jest wciąż w powijakach, ale jest postrzegany jako istotny element transformacji energetycznej, przy czym przewiduje się, że do 2040 roku ilość odpadów z fotowoltaiki wzrośnie do 27 milionów ton rocznie. Jak wynika z prognoz Rystad Energy, materiały odzyskane z wyeksploatowanych modułów mogą stanowić 6 procent inwestycji w fotowoltaikę do 2040 roku, wobec obecnie ,,zaledwie” 0,08 proc. obecnie.

Składowiska są łatwą i tanią opcją, ponieważ obecne ceny odsprzedaży elementów instalacji fotowoltaicznych poddanych recyklingowi nie rekompensują kosztów transportu, sortowania i przetwarzania. Jednak dynamiczne tempo rozwoju dużych farm PV może to zmienić. Oczekuje się, że podaż materiałów napotka wąskie gardła wraz z rosnącym popytem na minerały, a recykling może być odpowiedzią na potencjalne wyzwania.

Z prognoz Rystad Energy wynika, że do 2050 roku 53 proc. energii elektrycznej produkowanej na świecie będzie pochodziło z instalacji słonecznych. Według ekspertów przy założeniu 15-letniej żywotności modułów PV i analizując aktywność instalacyjną w 2022 roku, możliwe jest oszacowanie, które regiony i kraje odniosą największe korzyści z recyklingu materiałów PV w 2037 roku. W tym roku Chiny będą odpowiedzialne za 40 proc. wszystkich instalacji na świecie, a kiedy osiągną 15-letni okres eksploatacji, szacowana lokalna wartość recyklingu wyniesie 3,8 miliarda dolarów, wobec 9,6 miliarda dolarów w skali globalnej. Drugie miejsce zajmą Indie z szacunkową wartością rynku - 800 mln dolarów, a następnie Japonia - 200 m mln dolarów. Na recyklingu elementów instalacji PV skorzysta również Ameryka Północna i Europa, gdzie wartość tego rynku w 2037 roku wyniesie odpowiednio 1,5 oraz 1,4 mld dolarów.

Najcenniejszymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji modułów PV są aluminium, srebro, miedź i krzem. Srebro stanowi około 0,05 proc. całkowitej masy, ale stanowi 14 proc. wartości materiału. Polikrzem jest otrzymywany w energochłonnym procesie, aby osiągnąć koncentrację potrzebną do uzyskania odpowiedniego poziomu wydajności modułów PV, co znajduje odzwierciedlenie w stosunkowo wysokiej cenie odsprzedaży. Największą ilość materiału stanowi szkło, które ma wysoki wskaźnik recyklingu, ale stosunkowo niską wartość odsprzedaży.

Według Rystad Energy, do 2035 roku z wyeksploatowanych instalacji możliwe będzie odzyskanie - 8 proc. polikrzemu, 11 proc. aluminium, 2 proc. miedzi i 21 proc. srebra. Dzięki rozwoju sektora recyklingu zmniejszy się konieczność wydobycia surowców, a tym samym ślad węglowy paneli fotowoltaicznych.
Rystad Energy

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.