Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma zająć się zmianami w Polityce energetycznej Polski do 2040 r.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma zająć się zmianami w Polityce energetycznej Polski do 2040 r. - ZielonaGospodarka.pl
04.04.2023 12:29
Strona główna Prawo, finanse Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma zająć się zmianami w Polityce energetycznej Polski do 2040 r.

Partnerzy portalu

Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma zająć się zmianami w Polityce energetycznej Polski do 2040 r. - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma zająć się dwoma projektami uchwał energetycznych. Jedna dotyczy zmian w Polityce energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040), a druga dotyczy strategicznych działań wzmacniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

W porządku obrad Rady Ministrów poinformowano, że podczas wtorkowego posiedzenia rząd zajmie się projektami uchwał zmieniającymi dotychczasowe uchwały: ws. Polityki energetycznej Polski do 2040 r., a także ws. realizacji działań strategicznych wzmacniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

W poniedziałek na wykazie prac legislacyjnych rządu ukazała się informacja ws. zmian w PEP2040. Chodzi o uzupełnienie załącznika drugiego oraz działań określonych w części strategicznej PEP2040. "Nowe cele w odniesieniu do transformacji energetycznej wszystkich sektorów gospodarki oraz kontrybucji krajowej do realizacji celów klimatyczno-energetycznych UE na 2030 r. zostaną ujęte w kompleksowej aktualizacji PEP2040 na następnym etapie prac resortowych" - wskazano.

"Wnioski oparte na bieżącej, generalnej ocenie sytuacji rynkowej, geopolitycznej i regulacyjnej, które zostały wskazane w uzupełnieniu załącznika 2 do PEP2040, określają obszary PEP2040, które wymagają wzmocnienia lub zaakcentowania w celu efektywniejszej realizacji celu polityki energetycznej państwa oraz stanowią odpowiedź na wzmacnianie odporności sektora elektroenergetycznego i całej gospodarki na czynniki zewnętrzne" - informowano w wykazie.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa tłumaczyła w rozmowie z PAP, że w ramach aktualizacji PEP2040 dodano trzeci scenariusz analityczny dla sektora elektroenergetycznego. Dokument ten wskazuje, jak może przebiegać transformacja energetyczna w Polsce w kontekście wydarzeń, które nastąpiły na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Zakłada on m.in. głęboką dywersyfikację miksu elektroenergetycznego i racjonalne wykorzystanie węgla w gospodarce w zgodzie z zasadą sprawiedliwej transformacji. Dotychczasowa polityka energetyczna opierała się na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego i poprawie jakości powietrza. Dodany trzeci scenariusz uwzględnia czwarty filar – suwerenność energetyczną, która została wskazana w założeniach do aktualizacji PEP2040 przyjętych przez rząd w marcu 2022 r.

MKiŚ informował, że zgodnie z trzecim scenariuszem PEP2040, w ciągu najbliższych dwóch dekad przewiduje się rozwój nowych mocy. Do 2040 r. ilość mocy zainstalowanych ma ulec podwojeniu do poziomu ok. 130 GW. Ponadto, do 2040 r. ma nastąpić głęboka dywersyfikacja technologiczna miksu elektroenergetycznego, a źródła zeroemisyjne (OZE i atom) będą stanowić ok. 74 proc. mocy zainstalowanych i pokryją ok. 73 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną.

Istotną rolę w systemie elektroenergetycznym kraju będą pełnić morskie elektrownie wiatrowe. W dokumencie wskazuje się, że 2030 r. ich moc zainstalowana wyniesie 5,9 GW, a dziesięć lat później – 18 GW. Energetyka wiatrowa na lądzie w 2030 r. może osiągnąć moc 14 GW, a w 2040 r. – 20 GW. Przy założeniu racjonalnego wzrostu, w 2030 r. w Polsce może funkcjonować 27 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice, a w 2040 r. może być to już 45 GW. Łącznie z pozostałymi rodzajami źródeł odnawialnych (na biomasę, biogaz, energię wody) moc osiągalna OZE może wynieść 50 GW w 2030 r. i 88 GW w 2040 r., które wyprodukują ok. 47 proc. energii elektrycznej w 2030 r. i 51 proc. w 2040 r. Natomiast, energetyka jądrowa za siedemnaście lat ma wytwarzać blisko 23 proc. energii elektrycznej w kraju. W 2040 r. moc zainstalowana w atomie ma wynieść 7,8 GW.

Drugi projekt uchwały ws. działań strategicznych wzmacniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - jak wyjaśniono w wykazie - "ma na celu wzmocnienie lub zaakcentowanie strategicznych działań w celu efektywniejszej realizacji celu polityki energetycznej państwa oraz wzmacniania odporności sektora elektroenergetycznego i całej gospodarki na czynniki zewnętrzne".

W projekcie wskazano kluczowe działania strategiczne, a oczekiwane efekty mają dotyczyć siedmiu obszarów.

Jednym z tych obszarów ma być "ponowne przeprowadzenie analiz w zakresie zasadności przeprowadzenia inwestycji dot. uruchomienia złoża węgla brunatnego +Złoczew+, uwzględniając posiadane zasoby wytwórcze na węgiel brunatny, potencjał geologiczny, warunki ekonomiczne oraz środowiskowe".

Chodzi o odkrywkę węgla brunatnego ze złoża Złoczew k. Bełchatowa. Zasoby tego złoża, rozciągające się na przestrzeni ok. 10 km na terenie kilku gmin, szacowane są na kilkaset milionów ton węgla brunatnego.

Kolejnym z obszarów jest utrzymanie wystarczającej mocy w węglowych jednostkach wytwórczych w celu zagwarantowania dostaw energii elektrycznej w okresie przejściowym transformacji.

W projekcie wskazuje się również uwagę na konsekwentną realizację umowy społecznej z górnikami dotyczącej górnictwa węgla kamiennego oraz brunatnego.

W projektowanym dokumencie wymienia się ponadto konieczność modernizacji i rozbudowy elektroenergetycznego systemu przesyłowego oraz systemów dystrybucyjnych, tak aby móc przyłączać nowe źródła energii.autor: Michał Boroń

mick/ amac/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.