UOKiK postawił zarzuty spółkom FG Energy i Krajowy Projekt Energetyczny

zk

23.03.2022 19:32 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse UOKiK postawił zarzuty spółkom FG Energy i Krajowy Projekt Energetyczny

Partnerzy portalu

UOKiK postawił zarzuty spółkom FG Energy i Krajowy Projekt Energetyczny - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Zbynek Burival/Unsplash

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty spółkom z branży fotowoltaiki FG Energy oraz Krajowy Projekt Energetyczny, większość z nich dotyczy utrudniania klientom odstąpienia od umowy i związanych z tym kosztów - przekazał w środę Urząd.

"Przedsiębiorcy z branży fotowoltaiki – tak jak z każdej innej - muszą szanować prawa konsumenta, w tym prawo do rzetelnej informacji, możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa czy reklamacji z tytułu rękojmi. Niepokoją nas zgłaszane nieprawidłowości, dlatego starannie monitorujemy rynek" - wskazał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny, cytowany w środowej informacji Urzędu.

Jak zaznaczył Chróstny, obecnie UOKiK prowadzi także 10 postępowań wyjaśniających wobec firm z tego sektora. "Dwóm spółkom postawiłem zarzuty, większość z nich dotyczy utrudniania odstąpienia od umowy i związanych z tym kosztów" - powiedział. Przypomniał, że za każdą praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i za każde niedozwolone postanowienie umowne przedsiębiorcom grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.

UOKiK przekazał, że postępowania o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów toczą się przeciw spółkom: FG Energy z siedzibą w Krakowie (7 zarzutów) oraz Krajowy Projekt Energetyczny (KPE) z Torunia (10 zarzutów). Wobec tej drugiej firmy toczy się też postępowanie o uznanie dwóch klauzul za niedozwolone. Obaj przedsiębiorcy zajmują się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych. Umowy zawierają poza lokalem przedsiębiorstwa.

Zarzuty dotyczą m.in. takich problemów, jak: koszty odstąpienia od umowy. "Zgodnie z prawem konsument może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni od jej zawarcia" - przypomniano. W takiej sytuacji nie ponosi żadnych kosztów, chyba że wyraźnie zażądał świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie – wtedy za wykonane prace powinien zapłacić.

Wątpliwości kontrolerów budzą postanowienia umów obu firm, które - zdaniem UOKiK - "mogą wprowadzać w błąd co do wyrażenia zgody na natychmiastowe rozpoczęcie prac i związane z tym koszty". Przykładowo FG Energy w dziale „Promocje” umieszczał usługę „Montaż Ekspres”, która nie wiązała się z korzyściami dla konsumenta, bo termin końcowy pozostawał bez zmian, tylko ze zgodą na natychmiastowe rozpoczęcie prac i zapłatę za nie.

Inne zarzuty to m.in. utrudnianie odstąpienia od umowy. "Podejrzewamy, że KPE nie wydaje konsumentom formularza odstąpienia od umowy, a także uzależnia skuteczność odstąpienia od wysłania oświadczenia listem poleconym albo złożenia go w siedzibie firmy. Ponadto może nie wywiązywać się z obowiązku zwrotu konsumentom całej wpłaconej kwoty w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy" - stwierdził UOKiK.

Z kolei FG Energy wskazuje, że konsument „wraz z rozpoczęciem montażu utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy”. Zdaniem Urzędu dotyczy to tylko sytuacji, gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu zostają "nierozłącznie połączone z innymi". Według UOKiK elementy instalacji fotowoltaicznej nie są nierozerwalnie połączone ze sobą nawzajem ani z podłożem, na którym są zamontowane.

Jak przekazano, prezes UOKiK "przygląda się" też działalności 10 innych firm zajmujących się fotowoltaiką – na razie w ramach postępowań wyjaśniających. Są to: 3S Group OZE, Centrum Energii Odnawialnej INTI, Edison Energia, Energa Obrót, Euro CallCenter, Modern Energy Pro, PGEOZE PV, Sunday Polska, Woltanic i Woltex Development. Dodano, że ich oferta, praktyki i wzorce umów są analizowane m.in. pod kątem możliwości postawienia zarzutów naruszania zbiorowych interesów konsumentów lub stosowania klauzul niedozwolonych. Dodatkowo w przypadku firmy Euro CallCenter zajmującej się telemarketingiem w zakresie fotowoltaiki Prezes UOKiK zawiadomił Prokuraturę i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym, że może dochodzić do niedopuszczalnego przetwarzania danych osobowych konsumentów.

Dodano, że jedno z pierwszych takich postępowań wyjaśniających już się zakończyło – bez konieczności stawiania zarzutów i z korzyścią dla konsumentów. Dotyczyło, jak wyjaśniono, spółki Columbus Energy z Krakowa.

UOKiK zwrócił uwagę, że konsumenci są coraz bardziej zainteresowani fotowoltaiką i produkcją energii we własnym zakresie. Według danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, liczba mikroinstalacji od początku 2019 r. do końca 2021 r. wzrosła prawie 16-krotnie. Tylko w 2021 r. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych zrzeszeni w PTPiREE przyłączyli do swoich sieci blisko 400 tys. nowych mikroinstalacji.

"Nie odbywa się to jednak bez problemów – w ubiegłym roku do UOKiK trafiło ponad 120 skarg związanych z fotowoltaiką" - wskazano. Najczęściej dotyczyły obciążania klientów wysokimi kosztami przy odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz braku w umowie terminu jej wykonania lub niewywiązywania się z niego.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.