Rząd za uchwałą ws. przyjęcia programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027"

zk

05.01.2022 10:53 Źródło: PAP
Strona główna Klimat, ekologia Rząd za uchwałą ws. przyjęcia programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027"

Partnerzy portalu

Rada Ministrów przyjęła na wtorkowym posiedzeniu uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027" - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Jak zaznaczyło CIR, program „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027” (FEnIKS) będzie realizował krajową strategię wykorzystania funduszy polityki spójności. Głównymi źródłami finansowania mają być Fundusz Spójności (FS) - 12,3 mld euro, oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)- 12,8 mld euro. Program stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020, ma być największym pod względem alokacji finansowej instrumentem polityki spójności w Polsce.

CIR wskazało, że FEnIKS ma poprawić warunki rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Chodzi m.in. o działania na rzecz: efektywnego, niskoemisyjnego systemu energetycznego i rozwoju odnawialnych źródeł energii, gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki wodno-ściekowej, zachowania bioróżnorodności, bezpiecznego i przyjaznego środowisku systemu transportowego, poprawy dostępu oraz zwiększenia odporności systemu ochrony zdrowia, wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Według rządu planowane w programie działania będą przyczyniać się do osiągnięcia założeń głównej strategii UE – Europejskiego Zielonego Ładu, którego realizacja ma pomóc w przekształceniu UE w nowoczesną, przyjazną środowisku i konkurencyjną gospodarkę. Z programu będą podejmowane działania wspierające odbudowę kraju po skutkach pandemii COVID-19.

Jak zaznaczyło CIR, wsparcie będzie skierowane do podmiotów publicznych oraz niepublicznych, w tym m.in. do: przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych samorządów, właścicieli budynków mieszkalnych, państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej, dostawców usług energetycznych, zarządców dróg krajowych i linii kolejowych, służb ratownictwa technicznego i bezpieczeństwa ruchu, podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi, organizacji pozarządowych, instytucji ochrony zdrowia i instytucji kultury.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34350,00 $ tona 1,48% 13 maj
 Cynk 3499,00 $ tona -1,16% 13 maj
 Aluminium 2722,00 $ tona 1,30% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.