Senackie komisje za ustawą dot. biogazowni rolniczych wraz z poprawkami

Strona główna Energetyka, OZE Senackie komisje za ustawą dot. biogazowni rolniczych wraz z poprawkami

Partnerzy portalu

Senackie komisje za ustawą dot. biogazowni rolniczych wraz z poprawkami - ZielonaGospodarka.pl

Senackie komisje poparły we wtorek ustawę dot. ułatwień w powstawaniu rolniczych biogazowni proponując do niej kilkanaście poprawek. Ułatwienia mają dotyczyć. m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę czy przyłączania do sieci.

Na posiedzeniu połączonych komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Środowiska, na którym omawiana była ustawa dot. biogazowni rolniczych, kilkadziesiąt poprawek o charakterze doprecyzowującym zaproponowało biuro legislacyjne Senatu. Trzy poprawki o charakterze merytorycznym zgłosił senator Jerzy Chróścikowski (PiS).

Ministerstwo rolnictwa poparło większość poprawek legislatorów, oraz poprawki senatora Chróścikowskiego.

Pierwsza poprawka senatora ma na celu doprecyzowanie podmiotu uprawnionego do realizacji inwestycji w zakresie koordynatora klastra. chodzi o to, by koordynator klastra działał na jego obszarze, tam gdzie będą realizowane inwestycje w biogazownie rolnicze. Druga poprawka nadaje inne brzmienie treści artykułu - jej celem jest doprecyzowanie przepisu dotyczącego lokalizacji biogazowni rolniczych na nieruchomościach należących do rolników, w tym również prowadzących dział specjalny produkcji rolnej lub działalność w ramach formalnych i nieformalnych grup producentów rolnych.

W trzeciej z kolei, został doprecyzowany przepis dotyczący zakazu przenoszenia własności całości lub części biogazowni rolniczych, a także prawa do korzystania z niej i pobierania pożytków na inne podmioty niż podmioty uprawnione, poprzez wyłączenie z tego zakazu możliwości ustanawiania zabezpieczeń finansowych udzielanych kredytów.

Obecne brzmienie przepisu budzi wątpliwości odnośnie możliwości np. ustanowienia zastawu rejestrowego na biogazowni rolniczej, a także gospodarstwie w skład którego może wchodzić taka biogazownia, co znacznie może utrudnić pozyskanie środków na realizację inwestycji.

Jak mówił na posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, ustawa wprowadza istotne zmiany w trzech obszarach - ułatwia i przyspiesza budowę biogazowni rolniczych; zwiększa ilość pozyskiwanego pofermentu, który może zastąpić 1/3 importowanych nawozów sztucznych oraz pozwala na zwiększenie wykorzystania bioetenolu, dzięki uruchomieniu produkcji benzyny E-10.

Ustawa zakłada ułatwienia w procesie inwestycyjnym odnośnie biogazowni rolniczych. Chodzi m.in. o postepowanie o wydanie decyzji warunków zabudowy oraz postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ułatwienia mają dotyczyć również warunków przyłączenia takich instalacji do sieci. Biogazownie do produkcji energii wykorzystywać będą surowce rolnicze i odpady takie jak: odchody zwierzęce oraz produkty przetworzenia biomasy roślinnej, np. wywar gorzelniany, wytłoki oraz inne pozostałości pochodzące z przetworzenia surowców rolnych.

Przepisy ustawy przewidują ułatwienia w wykorzystywaniu produktu pofermentacyjnego. Surowiec ten będzie mógł być wprowadzany do obrotu bez konieczności uzyskania właściwego pozwolenia. Będzie on stosowany jako nawóz.

Ustawa będzie jeszcze omawiana na plenarnym posiedzeniu Senatu. (PAP)

awy/ drag/

Fot. DepositphotosPartnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.