Shanghai Electric uruchomi ośrodka badań i rozwoju produkcji wodoru w technologii PEM

zk

17.03.2021 09:09 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Shanghai Electric uruchomi ośrodka badań i rozwoju produkcji wodoru w technologii PEM

Partnerzy portalu

Shanghai Electric uruchomi ośrodka badań i rozwoju produkcji wodoru w technologii PEM - ZielonaGospodarka.pl
Pixabay

Shanghai Electric, wiodący na świecie producent i dostawca urządzeń wytwarzających energię elektryczną, maszyn przemysłowych oraz usług integracyjnych, nawiązał współpracę z działającym pod auspicjami Chińskiej Akademii Nauk Instytutem Fizyki Chemicznej Dalian („Instytut Dalian”), aby zainaugurować zaplanowane na 4 marca otwarcie Ośrodka Badań i Rozwoju Produkcji Wodoru z wykorzystaniem Technologii Membrany Wymiany Protonów (Proton Exchange Membrane (PEM) Hydrogen Production Technology). Oba podmioty zawarły umowę na realizację projektu dotyczącego budowy wysokowydajnego, modułowego układu produkcji wodoru w technologii PEM o mocy wyrażanej w megawatach, pozwalającą Shanghai Electric na dalszy rozwój w obszarze energetyki wodorowej.

Jako jeden z największych chińskich producentów urządzeń energetycznych Shanghai Electric przoduje w dziedzinie rozwoju technologii produkcji ekologicznego wodoru. Podczas tegorocznych Sesji Dwustronnych prowadzono aktywną debatę nad 14. Planem Pięcioletnim, którego głównym celem jest właśnie produkcja ekologicznego wodoru. Dzięki silnemu wsparciu władz oraz ogólnemu zainteresowaniu przedstawicieli przemysłu rok 2021 jawi się jako rok zerowy dla branży energetyki wodorowej.

Dziś Shanghai Electric i Instytut Dalian podpisały wstępne porozumienie o rozwijaniu nowej technologii wytwarzania energii oraz wodoru w procesie elektrolizy wody. W ramach współpracy oba podmioty będą również kontynuowały działania związane ze zwiększaniem potencjału transformacyjnego wytwarzania wodoru w procesie elektrolizy wody z wykorzystaniem technologii PEM, przyspieszeniem rozwoju konkurencyjnych produktów wodoru elektrolizowanego w technologii PEM oraz promowaniem nawiązywania ścisłej współpracy w całym łańcuchu energetyki wodorowej w celu przyspieszenia kompleksowej industrializacji tej technologii.

Energetyka wodorowa zwiększa potencjał wszystkich znanych obecnie form ekologicznie czystej energii, a klucz do rozwoju tej technologii tkwi w jej wytwarzaniu. Obecnie wodór wytwarza się głównie z paliw kopalnych, przemysłowych produktów ubocznych odzyskiwania i oczyszczania wodoru oraz elektrolizy wody. Procesy te skutkują zwiększeniem śladu węglowego. Obserwowany w ostatnich latach szybki światowy rozwój układów elektrolizy wody w technologii PEM pozwolił na stosowanie dostępnych dziś technologii bez pozostawiania śladu węglowego i skuteczne wytwarzanie ekologicznie czystego wodoru. Przełom ten pozwoli Chinom na osiągnięcie celów związanych z eliminacją emisji dwutlenku węgla i neutralności w tym zakresie.

Potencjał rynkowy wytwarzania wodoru z elektrolizy wody jest ogromny. Prognozy wskazują, że do roku 2050 energetyka wodorowa będzie stanowiła około 10% chińskiego rynku energetycznego, a zapotrzebowanie na nią sięgnie 60 milionów ton, natomiast wartość produkcji rocznej wyniesie 10 trylionów RMB. Opublikowany przez Międzynarodową Agencję Energii w czerwcu 2020 r. raport zatytułowany „Wodór: Przegląd Integracji Rynku Energii” wskazuje znaczący wzrost liczby realizowanych na świecie projektów wytwarzania wodoru w procesie elektrolizy oraz gwałtowny przyrost zainstalowanej mocy z 1 MW w roku 2010 do ponad 25 MW w 2019. Ogromny optymizm budzi możliwość wykorzystywania wodoru jako zasobu energii w sposób, w jaki korzysta się z gazu ziemnego, a nawet jego zastąpienie wodorem, co ma szczególne znaczenie dla międzynarodowego handlu. W opublikowanym przez PwC raporcie z 2020 r. zatytułowanym „Początki Energetyki Wodorowej” komitet doradczy przewiduje, że w kolejnym pięćdziesięcioleciu doświadczalna produkcja wodoru osiągnie 530 milionów ton.

Shanghai Electric od wielu lat przygląda się energetyce wodorowej, dostrzegając jej ogromny potencjał stania się jedną z nowatorskich technologii energetycznych przyszłości, a zwłaszcza możliwość wykorzystania jej w napędach pojazdów nowej generacji. Centralny Instytut Badawczy Shanghai Electric rozpoczął inwestycje w badania i rozwój kluczowych układów ogniw paliwowych i technologie spalania już w 2016 r. W roku 2020 opracowany przez Shanghai Electric silnik oparty na ogniwach paliwowych, osiągający moc 66 kW i gwarantujący rozruch w niskich temperaturach rzędu nawet -30°C, pomyślnie przeszedł próby w ośrodku National Motor Vehicle Product Quality Inspection Center. W silniku tym wykorzystano opatentowany przez Shanghai Electric układ obiegu wodoru generujący wysoką moc i unikalną trwałość, dając tym samym nadzieję na zastąpienie silników benzynowych i Diesla stosowanych w pojazdach komercyjnych.

W miarę dojrzewania tej technologii wodór stał się przedmiotem szybkiej industrializacji. Shanghai Electric dąży do wykorzystania możliwości przyspieszenia rozwoju technologicznego i transformacji ekologicznie czystej energii. W ramach tych dążeń w roku 2020 Shanghai Electric ustanowiło Dział Energetyki Wodorowej, którego celem jest dalsze intensyfikowanie rozwoju technologicznego i otwarcie nowej ery ekologicznie czystej energii.

Shanghai Electric, jako jeden z największych producentów rozwiązań energetycznych w Chinach, korzystając z posiadanych zdolności w zakresie rozwoju projektów, działań marketingowych, inwestowania i finansowania oraz świadczenia usług inżynieryjnych, realizowania zamówień i budowy (EPC), nieprzerwanie pracuje nad zwiększaniem tempa rozwoju i wprowadzania innowacji w zakresie energii. W łańcuchu przemysłowym, począwszy od wytwarzania energii po metalurgię chemiczną, spółka korzysta z synergistycznych podstaw oraz przewagi w zakresie zasobów. Powiązanie wszystkich wymienionych atutów pozwoli Shanghai Electric na szybsze wkroczenie w obszar produkcji wodoru.

Obecnie Shanghai Electric prowadzi w Ningdong Base, jednej z czterech w Chinach nowoczesnych stref demonstracyjnych przemysłu węglowo-chemicznego, kilka wiodących przemysłowych projektów pokazowych związanych ze zintegrowaną ekologiczną energią wodorową. Jednym z nich jest realizowany w Ningdong Base projekt „wodór - źródło-sieć-stos-składowanie” łączący w sobie wytwarzanie energii odnawialnej, składowanie energii, wytwarzanie wodoru z elektrolizy oraz cały przemysłowy łańcuch ekologicznej chemii i metalurgii wodorowej.

W grudniu 2020 r. Shanghai Electric podpisało umowę na uruchomienie projektu energetycznego „wodór - źródło-sieć-stos-składowanie” w Otog Front Banner w Mongolii Wewnętrznej. Oparty na dużej skali urządzeniach do składowania energii elektrochemicznej i wytwarzania wodoru projekt pozwoli na zbudowanie ogromnej bazy produkcji nowej energii i pomoże w efektywnym spełnieniu zapotrzebowania regionu w zakresie chłodzenia, dostarczania ciepła, energii elektrycznej, pary i energii wodorowej.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25550,00 $ tona 0,79% 1 cze
 Cynk 2270,00 $ tona 1,93% 1 cze
 Aluminium 2280,00 $ tona 1,15% 1 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.