Siemens Gamesa - biała księga - ekologiczny wodór: klucz do odblokowania bezpieczeństwa energetycznego Europy

Strona główna Energetyka, OZE Siemens Gamesa - biała księga - ekologiczny wodór: klucz do odblokowania bezpieczeństwa energetycznego Europy

Partnerzy portalu

Siemens Gamesa - biała księga - ekologiczny wodór: klucz do odblokowania bezpieczeństwa energetycznego Europy - ZielonaGospodarka.pl
Fot. siemensgamesa.com

Siemens Gamesa publikuje białą księgę "Uwolnić bezpieczeństwo energetyczne Europy", w której przedstawia wyzwania związane z dostawami energii, przed jakimi stoi Europa od czasu inwazji na Ukrainę, oraz działania niezbędne do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnym rozwiązaniu problemów klimatycznych i obniżeniu emisyjności.

Rządy inwestujące w krajową produkcję ekologicznego wodoru zapewnią bezpieczeństwo energetyczne oraz stabilność cen dla konsumentów. Niezbędne do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego i realizacji celów klimatycznych jest drastyczne zwiększenie ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Branże, w których elektryfikacja jest trudna lub niemożliwa, ale które chcą zachować rentowność, mogą się zdekarbonizować dzięki inwestycjom i współpracy w zakresie ekologicznego wodoru.

W ciągu zaledwie trzech miesięcy 2022 roku znaczenie ochrony i zapewnienia dostaw energii przez poszczególne kraje gwałtownie wzrosły. Wydarzenia geopolityczne sprawiły, że bezpieczeństwo energetyczne stało się głównym przedmiotem troski rządów europejskich, zarówno pod względem zabezpieczenia niezależnych dostaw, jak i zapewnienia przewidywalnych cen dla konsumentów.

W latach poprzedzających wyznaczony na 2050 rok, termin neutralności klimatycznej UE, energia odnawialna i ekologiczny wodór będą miały kluczowe znaczenie. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dzięki czystej, przystępnej cenowo i produkowanej w kraju czystej energii i paliwom umożliwia jednocześnie wielkoskalową dekarbonizację. Dzięki możliwości przestawienia trudno dających się dekarbonizować gałęzi przemysłu, na ekologiczne paliwa, kraje mogą osiągnąć cele niezbędne do osiągnięcia zerowego bilansu emisji.

- Nie można pozwolić, aby obecny kryzys zepchnął na dalszy plan kwestię klimatu. Konieczne jest, aby cały ekosystem energii odnawialnej był zgodny co do celu zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa kopalne. Aby zielony wodór mógł osiągnąć skalę, a tym samym konkurencyjność, również potrzebuje radykalnej zmiany w tempie wprowadzania odnawialnych źródeł energii - mówił Jochen Eickholt, dyrektor generalny Siemens Gamesa, podkreślając znaczenie wspólnego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa energetycznego i dekarbonizacji.

Kluczem do tego jest pięć dźwigni:

1. Zwiększenie ilości energii odnawialnej produkowanej w Europie; przyspieszenie procesu wydawania pozwoleń ma tu kluczowe znaczenie.

2. Uruchomienie infrastruktury ekologicznego wodoru do transportu i dystrybucji, zarówno produkowanego w kraju, jak i importowanego, oraz stworzenie stabilnego rynku handlu wodorem.

3.  Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie magazynowania w celu zapewnienia ciągłości i przewidywalności dostaw oraz wprowadzenie elastycznych przepisów umożliwiających łączenie sektorów w celu zrównoważenia zapotrzebowania na energię elektryczną i produkcję ekologicznego wodoru.

4. Wprowadzenie narzędzi legislacyjnych i regulacyjnych w celu stworzenia rynku dla ekologicznego wodoru wytwarzanego w UE z gwarancją porównywalności kosztów w porównaniu z importem opartym na paliwach kopalnych.

5. Uprzemysłowienie skali produkcji elektrolizerów niezbędnych do zaspokojenia popytu w Europie.

- Siemens Gamesa wzywa rządy europejskie i odpowiednie gałęzie przemysłu do współpracy w koalicji w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dzięki odnawialnym źródłom energii i zielonemu wodorowi, bezpieczeństwa środowiskowego dzięki zasadniczej dekarbonizacji oraz bezpieczeństwa stabilnych cen energii dla konsumentów końcowych. Straszliwe wydarzenia związane z inwazją na Ukrainę obnażyły niewygodną prawdę o wrażliwości każdego z tych elementów, ale w mocy rządów leży rozwiązanie każdego z nich poprzez wspólne podejście do zwiększenia instalacji odnawialnych źródeł energii i przyjęcia zielonego wodoru - powiedział Juan Gutierrez, dyrektor generalny pionu ds. usług Siemens Gamesa.


Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.