Veolia Południe złożyła raport środowiskowy dla planowanego Zakładu Odzysku Energii w Chrzanowie

zk

15.02.2022 15:33 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Veolia Południe złożyła raport środowiskowy dla planowanego Zakładu Odzysku Energii w Chrzanowie

Partnerzy portalu

Veolia Południe złożyła raport środowiskowy dla planowanego Zakładu Odzysku Energii w Chrzanowie - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Untitled Photo/Unsplash

Veolia Południe złożyła raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej budowy Zakładu Odzysku Energii (ZOE) w Chrzanowie (Małopolskie). Według przedstawicieli spółki wnioski jednoznacznie wskazują, że ZOE będzie bezpieczny zarówno dla środowiska, jak i dla ludzi.

Budowa zakładu stanowi ważny element dekarbonizacji systemu ciepłowniczego w Chrzanowie poprzez zastąpienie ciepła wytwarzanego przy udziale węgla przez ciepło wytwarzane przy udziale paliwa alternatywnego pre-RDF (wysokokaloryczna frakcja odpadów komunalnych, powstała w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych) - wskazał podczas wtorkowego briefingu Wojciech Noga, prezes Veolia Południe.

Według planów instalacja będzie w stanie przekształcać termicznie ok. 23,6 tys. ton pre-RDF rocznie, co pozwoli na zmniejszenie zużycia węgla o 10 tys. ton rocznie. Stanowi to również prawie połowę produkcji ciepła na potrzeby mieszkańców Chrzanowa przyłączonych do sieci cieplnej.

Jak przekazał Noga, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ZOE w Chrzanowie opracowany został na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przygotowała go wyspecjalizowana firma konsultingowa i inżynieryjna.

Raport – zaznaczył prezes - zawiera pogłębioną analizę i ocenę możliwego wpływu instalacji na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki i krajobraz, w tym krajobraz kulturowy.

„Raport pokazuje wyraźnie, że zlokalizowanie ZOE na terenie działającej ciepłowni Południe, czyli na obszarze o przeznaczeniu przemysłowym, będzie bezpieczne zarówno dla środowiska jak i dla ludzi” - zaznaczył przedstawiciel spółki.

„Standardy emisyjne dla instalacji i urządzeń spalania odpadów są zdecydowanie bardziej rygorystyczne niż w przypadku węgla. Emisje CO2 też są niższe i porównywalne jedynie do emisji ze spalania gazu. I to, co niezwykle ważne, ZOE w przeciwieństwie do instalacji węglowych praktycznie nie emituje dioksyn. Potwierdzają to wyliczenia i dostępne dane z innych działających instalacji” - dodał Wojciech Noga.

Przypomniał on, że zgodnie z wymogami prawnymi, instalacja wyposażona będzie w ciągły monitoring emisji spalin, umożliwiający podgląd on-line każdemu mieszkańcowi Chrzanowa. Planowana jest również instalacja, w miejscach łatwo dostępnych dla mieszkańców, tablic świetlnych, prezentujących aktualne odczyty emisji.

Jak zaznaczono, funkcjonowanie instalacji nie spowoduje także nowych uciążliwości dla okolicznych mieszkańców związanych np. z odorami czy odczuwalnym zwiększeniem ruchu drogowego.

„Przyjmowane odpady będą trafiały bezpośrednio do zamkniętej hali z odrębnym systemem cyrkulacji powietrza, a ich transport odbywać się będzie specjalistycznymi samochodami z naczepą o zamkniętej obudowie” - wyjaśnił prezes.

Według niego raport wskazuje korzyści, jakie zapewni Zakład Odzysku Energii. Wśród nich są m.in. poprawa bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej na terenie Chrzanowa, poprzez powstanie nowego źródła pozyskującego energię z pre-RDF powstających lokalnie; ograniczenie zużycia paliw kopalnych poprzez zastąpienie węgla paliwem alternatywnym pochodzącym z przetwarzania odpadów komunalnych oraz rozwiązanie problemu palnej frakcji odpadów komunalnych, które nie nadają się do recyklingu, a ze względu na wysoką kaloryczność obowiązuje zakaz ich składowania na składowiskach.

W ramach prac przygotowawczych do realizacji przedsięwzięcia w najbliższej przyszłości spółka planuje powołanie rady społecznej złożonej z przedstawicieli samorządu miasta Chrzanów, środowisk akademickich, stowarzyszeń, mediów lokalnych, spółdzielni mieszkaniowych i związków prowadzących działalność w Chrzanowie oraz zainteresowanych przedstawicieli rad osiedli.

„Będzie to platforma służąca stałej wymianie informacji oraz dyskusji na temat inwestycji” - podkreślił Mikołaj Szafraniec, Kierownik Projektu ZOE dla Chrzanowa.

Otwarte zostaną także punkty informacyjne „Energia Przyszłości dla Chrzanowa”, w których mieszkańcy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat planowanej budowy ZOE w Chrzanowie, zadawać pytania i zapoznać się bliżej z raportem.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.