Warsztaty dotyczące dolin wodorowych w Polsce i Europie

zk

02.05.2022 08:11 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Warsztaty dotyczące dolin wodorowych w Polsce i Europie

Partnerzy portalu

Warsztaty dotyczące dolin wodorowych w Polsce i Europie - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska 29 kwietnia br. odbyły się warsztaty, w trakcie których eksperci rozmawiali o budowie dolin wodorowych w Polsce i innych państwach europejskich. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Wykonawczy Partnerstwa Clean Hydrogen Joint Undertaking Bart Biebuyck oraz wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

– Dzisiejsze wydarzenie stanowi jasny dowód na postępującą transformację energetyczną w naszym kraju i świadczy o ogromnym zainteresowaniu technologiami wodorowymi oraz budowaniu całych ekosystemów technologii wodorowych, jakimi są doliny wodorowe – powiedział podczas spotkania wiceminister Ireneusz Zyska.

Rozwój dolin wodorowych to jeden z celów realizowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach dalszej dekarbonizacji przemysłu. Spotkanie było okazją do rozmów nt. szkieletu infrastruktury wodorowej na terenie całej Polski i dalej w Unii Europejskiej, popytu i podaży na wodór, jak i rozwoju nauki w tym obszarze.

– W Polsce istnieje ogromne zainteresowanie rozwojem dolin wodorowych. W związku z ich wzrastającą liczbą opracowujemy koncepcję „Operatora Dolin Wodorowych”, który będzie koordynował pracę wszystkich dolin powstałych w Polsce. W celu jak najlepszego wykorzystania lokalnego potencjału proponujemy, aby każda dolina przyjęła swoją inteligentną specjalizację – dodał wiceminister Ireneusz Zyska.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi aktywne działania na rzecz budowy gospodarki wodorowej w kraju. Fundament w tym obszarze stanowią „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW)” oraz „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”. Ponadto Polska w pełni popiera realizację celów wyznaczonych w „Europejskiej Strategii Wodorowej do roku 2040” i zamierza aktywnie uczestniczyć w działaniach służących jej realizacji.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 20200,00 $ tona -0,49% 6 paź
 Cynk 3095,00 $ tona 2,25% 6 paź
 Aluminium 2354,00 $ tona 2,88% 6 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.