Witkowski: Certyfikacja jest ważna, żebyśmy mieli jakąkolwiek kontrolę nad morskimi farmami wiatrowymi

zk

08.06.2022 07:27 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Witkowski: Certyfikacja jest ważna, żebyśmy mieli jakąkolwiek kontrolę nad morskimi farmami wiatrowymi

Partnerzy portalu

Witkowski: Certyfikacja jest ważna, żebyśmy mieli jakąkolwiek kontrolę nad morskimi farmami wiatrowymi - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Nicholas Doherty/unsplash

"Certyfikacja jest ważna, żebyśmy mieli jakąkolwiek kontrole nad projektowaniem, budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych” – powiedział we wtorek w Sejmie wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej odbyło się we wtorek w Sejmie.

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła sprawozdanie o projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Ustawa zawiera przepisy dotyczące nadzoru nad procesem projektowania, budowy oraz eksploatacji morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, jak również nad zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej na ląd.

"Nadzór ten będzie obejmował stan certyfikacji służący potwierdzeniu spełniania przez morską farmę wiatrową i zespół urządzeń wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska na poszczególnych etapach realizacji inwestycji" – uzasadniał projekt wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Jak wskazał "morska farma wiatrowa oraz zespół urządzeń służący do wyprowadzania mocy będą musiały uzyskać certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań. One będą wydawane przed rozpoczęciem budowy - to jest certyfikat zgodności projektowej, po zakończeniu budowy – to jest certyfikat dopuszczenia do eksploatacji oraz w trakcie eksploatacji – certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji, odnawiany raz na pięć lat".

"Certyfikacja jest ważna, abyśmy mieli jakąkolwiek kontrole nad projektowaniem, budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych. W żaden sposób to nie zakłóci naszego projektu Offshore" – podkreślił Witkowski.

Poinformowano również, że zmiany w ustawie o obszarach morskich i administracji morskiej polegają na tym, że niezbędnym wymogiem formalnym złożenia wniosku o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego dla zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy będzie dołączenie do wniosku (oryginałów lub poświadczonych kopii) wstępnych warunków przyłączenia do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej dla morskiej farmy wiatrowej, z której wyprowadzana będzie moc.

"Uszczegółowiamy i regulujemy sferę, która była nieobjęta takimi regulacjami, gdzie każdy kto miał koncesję, pole, farmę wiatrową, mógł dowolnie układać kable. Co nie zawsze – jak wiemy – kończyło się samym wyprowadzeniem mocy i samą produkcją energii elektrycznej" - uzasadniał Witkowski.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.