Zastrzeżenia PKEE do planów zmiany dyrektywy OZE

Strona główna Energetyka, OZE Zastrzeżenia PKEE do planów zmiany dyrektywy OZE

Partnerzy portalu

Zastrzeżenia PKEE do planów zmiany dyrektywy OZE - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Polski Komitet Energii Elektrycznej jest przeciwko podnoszeniu celu wykorzystania OZE w ciepłownictwie, sprzeciwia się też planom zmiany kryteriów dla biomasy w projekcie kolejnej nowelizacji dyrektywy OZE (RED III).

Komitet - organizacja polskiego sektora elektroenergetycznego - poinformował w poniedziałek, że w jego ocenie nowe cele dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w sektorze ciepłowniczym i chłodniczym są zbyt ambitne. Zgodnie z projektem, dla krajów, w których udział OZE w tym sektorze nie przekracza 50 proc., jego wzrost do 2030 r. powinien być na poziomie 1,1 pkt proc. rocznie. Natomiast dla krajów wykorzystujących odpady, wzrost powinien być na poziomi e1,5 pkt proc. rocznie, z zastrzeżeniem, że odpady mogą pokryć do 40 proc. rocznego wzrostu udziału OZE.

PKEE uważa te cele za zbyt ambitne, szczególnie w kontekście ograniczeń dla gazu, ograniczonych możliwości stosowania pomp ciepła oraz ograniczanie w podaży biomasy, na skutek projektowanej zmiany kryteriów zrównoważonego rozwoju dla niej. Komitet postuluje, by do celu dla ciepłownictwa zaliczać także energię elektryczną z OZE, wykorzystywaną do wytwarzania ciepła i chłodu i w rezultacie wsparcia elektryfikacji tych sektorów.

Komitet opowiada się za utrzymaniem indykatywnego charakteru celu wyznaczonego dla systemów ciepłowniczych.

PKEE wyraził też zaniepokojenie rozszerzeniem kryteriów zrównoważonego rozwoju dla paliw z biomasy. Dalsze ograniczenia rodzajów surowców stosowanych do wytwarzania energii mogą zagrozić wykorzystaniu energii odnawialnej w Polsce, a tym samym realizacji celów UE, zwłaszcza w sektorze ciepłowniczym - ocenia organizacja.

Nie popiera też wyłączenia od 2027 r. wsparcia dla produkcji energii elektrycznej z biomasy w instalacjach wytwarzających wyłącznie energię elektryczną, nowej zasady hierarchii postępowania z biomasą oraz obniżenia do 5 MWt obecnego progu stosowania kryteriów dla paliw z biomasy.

Polski Komitet Energii Elektrycznej to stowarzyszenie polskiego sektora elektroenergetycznego. Członkami są zarówno największe polskie firmy energetyczne, jak i wiodące organizacje działające w branży.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25625,00 $ tona 0,39% 19 wrz
 Cynk 2476,00 $ tona -0,64% 19 wrz
 Aluminium 2174,00 $ tona 0,46% 19 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.