Wsparcie rozwoju branży biometanu – nowe rozwiązania w nowelizacji ustawy OZE

zk

22.10.2021 15:49 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Wsparcie rozwoju branży biometanu – nowe rozwiązania w nowelizacji ustawy OZE

Partnerzy portalu

Wsparcie rozwoju branży biometanu – nowe rozwiązania w nowelizacji ustawy OZE - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Wprowadzenie definicji biometanu, określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub wytwarzania biometanu z biogazu i biogazu rolniczego to tylko niektóre przepisy nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt ustawy przygotowanej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska otrzymał wpis do wykazu prac Rady Ministrów.

Przygotowując nowe regulacje w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) wzięto pod uwagę zobowiązania Polski do zwiększania udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto, które wynikają z konieczności osiągnięcia celów klimatycznych. Rozwój sektora biometanu zapewni powstanie kolejnego obszaru wspierającego realizację ambicji Polski w tym zakresie.

– Sygnały ze strony branży oraz doświadczenie krajów, w których sektor biometanu rozwija się aktualnie najszybciej, wyraźnie pokazują szereg korzyści w wielu obszarach gospodarki wynikający z rozwoju tej technologii. Przede wszystkim, biometan efektywnie zmniejsza emisję CO2, co pozwala, w zależności od kierunku końcowego zastosowania, redukować emisje m.in. w  transporcie, ciepłownictwie czy elektroenergetyce – podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Szczegółowy zakres zmian ujętych w projekcie nowelizacji ustawy o OZE wspierającej m.in. rozwój sektora biometanu obejmuje:

–  wprowadzenie definicji biometanu oraz wyłączenie pojęcia biogaz rolniczy z definicji biogazu;
– określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub biometanu z biogazu – poprzez utworzenie „rejestru wytwórców biogazu” prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
– rozszerzenie przepisów o zasady i warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biometanu z biogazu rolniczego, w szczególności poszerzenie zakresu podmiotowego rejestru wytwórców biogazu rolniczego o wytwórców biometanu z biogazu rolniczego;
– możliwość wytwarzania biometanu w ramach  działalności spółdzielni energetycznych;
– uchylenie przepisów dotyczących wniosku o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty oraz przepisów mówiących o świadectwie pochodzenia biogazu rolniczego;
– wprowadzenie gwarancji pochodzenia dla biometanu i rozszerzenie zakresu przedmiotowego rejestru gwarancji pochodzenia o dane dotyczące gwarancji pochodzenia biometanu;
– zmiana definicji paliw gazowych w ustawie - Prawo energetyczne.

Bardzo ważną kwestią, która pod względem formalno-prawnym porządkuje rozwój sektora biometanu, jest wprowadzenie definicji biometanu, obejmującej biogaz oraz biogaz rolniczy poddany procesowi oczyszczenia, pozwalającego na wprowadzenie go do sieci gazowych.

W konsekwencji, pojawia się  wyraźne rozdzielenie tej działalności na dwa obszary, uzależnione od rodzaju surowca wykorzystywanego do wytwarzania biometanu, tj. biogazu (podlegającego wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezesa URE) oraz biogazu rolniczego (podlegającego wpisowi do rejestru prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zaproponowane podejście upraszcza obowiązki spoczywające na wytwórcach biometanu, w stosunku do wymogów, wobec których istnieje obowiązek uzyskania koncesji. Ponadto umożliwia rejestrowanie i monitorowanie rynku przez organy administracji państwowej w sposób uporządkowany.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25625,00 $ tona 0,39% 19 wrz
 Cynk 2476,00 $ tona -0,64% 19 wrz
 Aluminium 2174,00 $ tona 0,46% 19 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59