Zielona paliwa coraz popularniejsze i dostępniejsze w branży morskiej

Strona główna Zielona paliwa coraz popularniejsze i dostępniejsze w branży morskiej
Zielona paliwa coraz popularniejsze i dostępniejsze w branży morskiej - ZielonaGospodarka.pl
Evergreen

SEA-LNG, wspólna inicjatywa w branży morskiej powołana w celu wykazania komercyjnych i środowiskowych korzyści płynących z inwestycji w alternatywne paliwa, podzieliła się analizą rynku bunkrowania zielonego LNG, która pokazuje, że jest on obecnie dostępny w prawie siedemdziesięciu portach na całym świecie. Dane dotyczące zwiększonej dostępności bio-LNG jako paliwa żeglugowego zostały ujawnione w aktualizacji koalicji do internetowego narzędzia Bunker Navigator, które dostarcza informacji na temat dostępności bunkrowania zielonych paliw na całym świecie.

Bio-LNG wykorzystywany w przemyśle morskim jest produkowany ze zrównoważonych surowców biomasy, takich jak odpady ludzkie lub rolnicze, co oznacza, że nie konkuruje z produkcją żywności, błonnika lub paszy, zgodnie z przepisami takimi jak unijny RED II i amerykańskie normy dotyczące paliw odnawialnych. Roczna produkcja biometanu, z którego wytwarzany jest bio-LNG, wynosi obecnie około 30 mln ton, czyli około 10% całkowitego rocznego zapotrzebowania na energię w żegludze.

Obecna globalna flota 355 statków napędzanych LNG, z wyłączeniem gazowców LNG, może wykorzystywać zielone paliwo bez żadnych modyfikacji. Bio-LNG może być również transportowany, przechowywany i bunkrowany w portach przy użyciu istniejącej infrastruktury LNG, co zapewnia drogę do dalszego zwiększania jego dostępności w nadchodzących latach. Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystanie bio-LNG jako paliwa żeglugowego może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych nawet o 80% w porównaniu z morskim olejem napędowym w warunkach pełnej gotowości do pracy. W zależności od metody produkcji, bio-LNG może mieć zerową lub nawet ujemną emisję gazów cieplarnianych netto w całym cyklu życia, stwarzając operatorom statków natychmiastowe możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i oferując zrównoważoną drogę do dekarbonizacji do 2050 roku. Pozostaje to wtedy zgodne ze strategią ograniczenia emisji CO2 wedle standardów i planów międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) o czym pisaliśmy w stosownym artykule.

W październiku 2022 roku analiza przeprowadzona przez zespół z Nanyang Technological University's Maritime Energy and Sustainable Development Centre of Excellence (MESD), która zadała praktyczne pytania dotyczące emisji, dostępności i kosztów bio-LNG, wykazała ogromny globalny potencjał wzrostu produkcji biometanu nawet 20-krotnie w stosunku do obecnego poziomu produkcji do 2050 roku. Uwzględniając popyt w innych sektorach, MESD prognozuje, że bio-LNG jako paliwo żeglugowe może być dostępne w ilości wystarczającej do pełnej dekarbonizacji około 13% światowej floty żeglugowej w 2050 roku.

- Fakt, że bio-LNG jest już dostępny komercyjnie i jest wykorzystywany jako paliwo morskie typu drop-in przez operatorów w Europie, Ameryce Północnej i Azji, pokazuje trwały wkład, jaki ścieżka LNG może wnieść w dekarbonizację naszego przemysłu, zaczynając już dziś. Zmiany klimatyczne to problem związany z zapasami i przepływem, a im dłużej nasza branża zwleka z rozpoczęciem korzystania z paliw niskoemisyjnych, tym trudniejsze będzie wyzwanie związane z dekarbonizacją - powiedział dyrektor generalny SEA-LNG Adi Aggarwal

Więcej informacji na temat dostępności bunkrowania LNG, bio-LNG i e-LNG oraz rozwoju infrastruktury bunkrowania LNG na całym świecie można znaleźć w narzędziu nawigacyjnym SEA-LNG. Raport Centrum Doskonałości Energii Morskiej i Zrównoważonego Rozwoju na temat roli bio-LNG w dekarbonizacji przemysłu żeglugowego jest również dostępny online. SEA-LNG opracowało również arkusz informacyjny dotyczący bio-LNG, który odnosi się do mitów i błędnych przekonań na temat tego paliwa.

ZielonaGospodarka

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.