"Zielono mi". Zrównoważona strategia Portu Gdańsk dla środowiska i społeczności lokalnej

Strona główna "Zielono mi". Zrównoważona strategia Portu Gdańsk dla środowiska i społeczności lokalnej
"Zielono mi". Zrównoważona strategia Portu Gdańsk dla środowiska i społeczności lokalnej - ZielonaGospodarka.pl

Port Gdańsk od lat dąży do zrównoważonego rozwoju, angażując się w działania na rzecz ochrony środowiska. Jednym z przejawów tej strategii jest realizowana przez port inicjatywa "Zielono mi". Program ma na celu nasadzenie drzew w Gdańsku, przyczyniając się do stworzenia bardziej ekologicznego i przyjaznego środowiska dla lokalnej społeczności.

Sylwia Artichowicz, pełnomocnik Wiceprezesa Zarządu Portu Gdańsk, podkreśla znaczenie przedsięwzięcia.
– Naszym celem jest tworzenie zielonych przestrzeni w mieście, które nie tylko je upiększą, ale także będą miały pozytywny wpływ na jakość powietrza i życia. Nasadzenie drzew to nasza odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczności lokalnej na więcej zieleni wokoło – mówi.

W ramach inicjatywy Port Gdańsk zrealizuje nasadzenia drzew na obszarach wskazanych przez podmioty, takie jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, żłobki czy inne organizacje i instytucje, które dysponują prawem do nieruchomości. Szczególną uwagę Port chce poświęcić dzielnicom sąsiadującym z nim tj. Nowemu Portowi, Stogom, Przeróbce, Młyniskom, Letnicy i Brzeźnu.

Inicjatywa "Zielono mi" wpisuje się w ogólną strategię rozwoju Portu Gdańsk i samego miasta, która obejmuje zarówno aspekty gospodarcze, jak i ekologiczne. Port nie tylko tworzy miejsca pracy i wspiera rozwój lokalny, ale również aktywnie angażuje się w projekty społeczne i inicjatywy proekologiczne. Celem programu jest przede wszystkim  współtworzenie ekosystemów, które będą korzystne dla lokalnej fauny i flory.
– Chcemy, aby Port Gdańsk był przykładem odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, które dba zarówno o ekonomię, jak i o środowisko naturalne. Nasza inicjatywa "Zielono mi" to tylko jeden z elementów naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego – podkreśla Sylwia Artichowicz.

Procedura zyskania nowej roślinności na działkach będących w dyspozycji podmiotów ubiegających się o to jest prosta.

  • Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z Portem Gdańsk (zielonomi@portgdansk.pl), który udzieli wszelkich niezbędnych informacji oraz wsparcia. Następnie należy przygotować projekt, uwzględniając odpowiednie gatunki drzew i ich rozmieszczenie. W tym celu warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą w doborze odpowiednich gatunków oraz opracowaniu dokumentacji. Zainteresowane podmioty, które złożą wnioski, zgodnie z polityką miasta – mają obowiązek dbać o utrzymanie nasadzonej roślinności przez co najmniej 3 lata od jej posadzenia, aby zapewnić roślinom odpowiedni rozwój, ukorzenienie. Minimalna liczba drzew to 30 sztuk, a krzewów 100 m²
  • Następnym krokiem jest zawarcie porozumienia pomiędzy ZMPG S.A a Spółdzielnią Mieszkaniową, Wspólnotą Mieszkaniową lub innym podmiotem, który zgłosi się z pomysłem nowego zazielenienia swojej okolicy. W porozumieniu określone zostaną szczegóły działań, wszelkie warunki, terminy i obowiązki po stronie zamawiającej i portu.

Wnioskodawcy po swojej stronie mają przygotowanie dokumentacji zawierającej zgodę na realizację nasadzeń, tj. w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej dokument wyrażający zgodę na nie w postaci np. oświadczenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z odpisem KRS Spółdzielni, a w przypadku Wspólnoty – oświadczenie Zarządu Wspólnoty wraz z uchwałą o powołaniu Zarządu Wspólnoty oraz uchwałą Wspólnoty zatwierdzającą nasadzenia. Do tego strona wnioskująca powinna zlecić wykonanie projektu nasadzeń w oparciu o wytyczne zawarte w zarządzeniu miejskim 472/22. Porozumienie będzie  zawierać planowany szacunkowy termin wykonania projektu nasadzeń wraz z uzgodnieniami (np. gestorami sieci) oraz obowiązek 3-letniej  pielęgnacji nasadzonej roślinności (w tym warunki zasady, wytyczne związane z opieką nad roślinami itp. kwestie). 

Natomiast po stronie Portu, co również będzie zawarte w porozumieniu, pozostanie uzyskanie zgody Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego na nasadzenia według projektu, opłacenie i wykonanie nasadzeń, a po 3-letniej pielęgnacji zgłoszenie nasadzeń do Urzędu Miejskiego do odbioru oraz udział w czynnościach odbiorowych. 

Port Gdańsk planuje zlecić nasadzenia w okresie jesień 2023 lub 2024. To oznacza, że termin na zgłoszenie pomysłów zazielenienia to odpowiednio koniec sierpnia bieżącego i przyszłego roku. 

Jak podkreśla Sylwia Artichowicz, koszty nasadzeń są szacowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Przyjmuje się, że koszt jednego drzewa wraz z posadzeniem i opalikowaniem wynosi ok. 2500 złotych. Natomiast koszt trzyletniej pielęgnacji to ok. 500 złotych. Przy projektowaniu nasadzeń koszt jednego drzewa to ok. 50 złotych.

Program "Zielono mi" stanowi przykład silnego zaangażowania Portu Gdańsk w działania na rzecz środowiska i lokalnej społeczności. Projekt ten ma na celu nie tylko nasadzenie drzew, ale także wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. Dzięki współpracy wszystkich zaangażowanych stron możliwe jest stworzenie bardziej zrównoważonego i przyjaznego otoczenia dla wszystkich Gdańszczan.

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.