UE: samochody osobowe i dostawcze - obowiązkowa rejestracja emisji CO2

zk

11.03.2021 11:41 Źródło: Własne
Strona główna Zrównoważony Transport, Zielona Logistyka, Elektromobilność UE: samochody osobowe i dostawcze - obowiązkowa rejestracja emisji CO2
UE: samochody osobowe i dostawcze - obowiązkowa rejestracja emisji CO2 - ZielonaGospodarka.pl
Photo by <a href="https://unsplash.com/@alexrsu?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Alex Ramon</a> on <a href="/s/photos/panel-car?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Na podstawie nowego rozporządzenia wykonawczego przyjętego 4 marca 2021 przez KE od 2021 roku będą gromadzone dane dotyczące rzeczywistego zużycia paliwa i energii przez nowe samochody osobowe i dostawcze. Dane te umożliwią monitorowanie rozbieżności między typem homologacji a rzeczywistą emisją CO2, co pozwoli na dokładniejsze określenie emisji w rzeczywistych warunkach drogowych.

Wszystkie nowe samochody wprowadzone na rynek UE w 2021 r. będą wyposażone w pokładowe urządzenie pomiarowe, które mają na celu rejestr zużycia paliwa lub energii przez pojazd podczas użytkowania. Przyjęte rozporządzenie przewiduje gromadzenie tych danych przez producentów przy przyjęciu pojazdów do naprawy lub serwisowania oraz przez państwa członkowskie, gdy pojazdy poddawane są okresowym przeglądom technicznym.

Pierwsze dane zostaną zebrane z nowych pojazdów sprzedanych w 2021 roku i przekazane do Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) od kwietnia 2022 roku.

Właściciele pojazdów mają możliwość wstrzymania gromadzenia danych. Zarówno producenci, państwa członkowskie, a także Komisja i EOG muszą zapewnić zgodność z przepisami o ochronie danych (RODO) w aspekcie gromadzenia danych i sprawozdawczości. Dane posłużą do monitorowania rozbieżności między emisjami CO2 określonymi w typie homologacji przez odpowiednie organy na szczeblu krajowym przed wprowadzeniem pojazdu do obrotu a rzeczywistymi emisjami CO2 przez pojazd, aby zapewnić, że różnica nie będzie wzrastać w czasie.

Również pomiar tej luki pozwoli konsumentom lepiej zrozumieć, jaka jest rzeczywista emisja przez pojazd, co z kolei pomoże zapewnić skuteczność docelowych redukcji emisji CO2.

W ramach starej procedury homologacji - nowego europejskiego cyklu jazdy (NEDC) - różnica między typem homologacji a rzeczywistą emisją wzrosła do prawie 40%. Między innymi z tego powodu w 2017 r. procedura ta została zastąpiona przez Ogólnoświatową Zharmonizowaną Procedurę Testowania Lekkich Pojazdów (WLTP) i wprowadzono pokładowe urządzenia do pomiaru zużycia paliwa.

Gromadzenie rzeczywistych danych jest pierwszym środkiem wykonawczym przyjętym w ramach norm emisji CO2, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r.

Od grudnia 2022 roku Komisja będzie publikować rzeczywiste dane, w agregowanym formacie w celu wykazania różnicy między średnią homologacją a rzeczywistymi emisjami CO2.


Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.