4,4 mld zł dla Polski na realizację projektów transportowych z instrumentu "Łącząc Europę"

4,4 mld zł dla Polski na realizację projektów transportowych z instrumentu "Łącząc Europę"  - ZielonaGospodarka.pl
22.06.2023 15:14
Strona główna Transport, Elektromobilność 4,4 mld zł dla Polski na realizację projektów transportowych z instrumentu "Łącząc Europę"

Partnerzy portalu

4,4 mld zł dla Polski na realizację projektów transportowych z instrumentu "Łącząc Europę"  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Waldemar Brandt/Unsplash

Polska otrzymała 4,4 mld zł dofinansowania z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) na realizację projektów transportowych. 21 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego CEF, który zatwierdził wyniki konkursu.

Polska powtórzyła sukces z konkursu CEF Transport 2021 i kolejny raz znalazła się na pierwszym miejscu pod względem wartości pozyskanych środków. Polska osiągnęła również sukces w pozyskaniu środków z puli ogólnej, w ramach której konkurują wszystkie państwa UE.

– Jestem niezmiernie zadowolony, że Polska kontynuuje korzystny trend pozyskiwania funduszy na priorytetowe dla Polski przedsięwzięcia, w tym kluczowe obecnie połączenia kolejowe w korytarzach północ – południe, tj. z Czechami oraz Litwą (Rail Baltica) oraz niezbędne inwestycje w portach morskich, służące zarówno wzrostowi dostępności globalnej Europy Środkowej, jak i rozwojowi energetyki wiatrowej na Bałtyku – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Środki z konkursu CEF Transport 2022 zostały przyznane na realizację następujących projektów:

Dofinansowanie o łącznej wartości 758 mln euro otrzymały 4 projekty z sektora kolejowego:

PKP PLK SA

Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa); wartość dofinansowania 362 mln euro, pula kohezyjna;

Prace na ciągu E30 – linie kolejowe nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów – Medyka (granica państwa), dokumentacja projektowa; wartość dofinansowania 47,3 mln euro, pula kohezyjna;

Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza II; wartość dofinansowania 285 mln euro, pula ogólna;

CPK sp. z.o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kolei dużych prędkości w korytarzu Morze Północne – Morze Bałtyckie na odc. Warszawa – Łódź Niciarniana (bez Węzła CPK); wartość dofinansowania 63,6 mln euro, pula kohezyjna.

Dofinansowanie UE otrzymały dwa projekty z sektora morskiego o łącznej wartości dofinansowania UE ponad 165 mln euro:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

Poprawa infrastruktury Portu w Gdańsku poprzez wdrożenie niskoemisyjnego systemu OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T; wartość dofinansowania 99,6 mln euro, pula kohezyjna;

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Budowa zdolności portu morskiego Świnoujście do zaspokojenia potrzeb morskiej energii wiatrowej; wartość dofinansowania 63,6 mln euro, pula kohezyjna.

Dofinansowanie UE otrzymały dwa projekty polsko-ukraińskie, nakierowane na zwiększenie dostępności transportowej UE/Polska - Ukraina, z łącznym dofinansowaniem dla polskich beneficjentów o wartości 46 mln euro:

Szlaki Solidarności UE – Ukraina. Optymalizacja i modernizacja przepływów transportowych pod względem przepustowości infrastruktury, interoperacyjności i efektywności usług w głównym DPG PL/UA (projekt drogowy); wartość dofinansowania dla części polskiej 41,8 mln euro, pula ogólna;

Korytarze Solidarności UE – Ukraina. Optymalizacja i modernizacja przepływów transportowych pod względem infrastruktury. Zdolność, interoperacyjność i efektywność usług na głównych przejściach granicznych PL/UA (projekt kolejowy); wartość dofinansowania dla części polskiej 4,2 mln euro, pula ogólna.

Dofinansowanie z puli ogólnej otrzymały także projekty wielostronne z sektora lotniczego, żeglugi śródlądowej oraz kolejowej, w których uczestniczą polskie podmioty:

CP1 Deployment – Synchronised Modernisation of ATM SESAR Deployment Programme 2022 – udział Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Polskich Portów Lotniczych SA;

Delegation through VIrtual CEnters – udział Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;

River Information Services Corridor Management Execution 2 – udział Ministerstwa Infrastruktury oraz Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;

Digital Platform for Rail Freight – udział PKP Cargo SA.

Obecnie trwa ostatni konkurs CEF w ramach komponentu mobilności wojskowej. Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 21 września br. Jesienią br. planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu CEF Transport.kom/ mmu/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.