Branża recyklingu stoi nad przepaścią przez ceny energii. Stowarzyszenie „Polski Recykling” apeluje do rządu

zk

20.09.2022 13:11 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Odpady, Recykling Branża recyklingu stoi nad przepaścią przez ceny energii. Stowarzyszenie „Polski Recykling” apeluje do rządu

Partnerzy portalu

Branża recyklingu stoi nad przepaścią przez ceny energii. Stowarzyszenie „Polski Recykling” apeluje do rządu - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

Galopujące ceny energii grożą falą upadłości w sektorze recyklingu tworzyw sztucznych i mogą wywołać kryzys związany z odbiorem odpadów segregowanych. Dlatego Stowarzyszenie „Polski Recykling” wystosowało do Premiera Morawieckiego apel o wsparcie. Branża odzysku to kluczowy sektor polskiej gospodarki, który zatrudnia ponad 70 tys. pracowników.

Wystosowany do rządu apel Stowarzyszenia „Polski Recykling”, to próba przeciwdziałania skutkom podwyżek cen energii elektrycznej oraz gazu, które grożą w przyszłym roku upadkiem jednej ze strategicznych, ale nie będących na świeczniku, branż polskiej gospodarki. Chodzi o sektor recyklingu tworzyw sztucznych – kluczowy element systemu gospodarki obiegu zamkniętego oraz branżę realizującą strategiczne cele, związane z obowiązkami państwa dotyczącymi ochrony środowiska. To gałąź gospodarki, która odpowiada za odzysk plastiku, czyli 15% z ok. 14 mln ton odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

Dla Stowarzyszenia „Polski Recykling”, największej branżowej organizacji w kraju, pilną kwestią jest uznanie sektora za branżę energochłonną i objęcie jej ochroną.

- Branża gospodarowania odpadami ma wartość 15 mld złotych i skupia 8900 w większości rodzinnych firm. Wykluczenie sektora recyklingu z przygotowywanej listy branż energochłonnych niechybnie doprowadzi do załamania całego systemu gospodarowania odpadami, który zatrudnia ponad 70 tys. pracowników. W efekcie ponad 2 mln ton tworzyw sztucznych może trafić na wysypiska śmieci, ale także na dzikie składowiska. Będą truły glebę i zanieczyszczały nasze rzeki - mówi Szymon Dziak-Czekan, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

Stowarzyszenie w swoim apelu jasno wskazuje jakie mogą być skutki wstrzymania bądź trwałego przerwania pracy zakładów recyklingu na skutek podwyżek cen energii. Upadek tysięcy firm doprowadzi do załamania tworzonego przez lata systemu odzyskiwania tworzyw sztucznych, co sprawi, że nasza gospodarka straci jedno z alternatywnych źródeł pozyskiwania surowców.

- W ubiegłym roku koszty energii w naszej produkcji nie przekraczały 18%, już teraz sięgają 40%. Przewidujemy, że przy tym tempie wzrostów cen gazu oraz energii elektrycznej wkrótce przekroczą połowę całkowitych kosztów działalności i miniemy punkt, który dla naszych zakładów oznaczać będzie wstrzymanie produkcji. Dalej jest już tylko fala upadłości – podkreśla Szymon Dziak-Czekan.

Polska jako członek Unii Europejskiej, jest zobligowana od 1 stycznia 2021 roku do płacenia tzw. plastic tax w wysokości 80 eurocentów za każdy kilogram plastiku, który nie został poddany recyklingowi. Nieosiągnięcie przyjętych w UE poziomów recyklingu oznacza narażenie naszego kraju na wielomiliardowe kary, które pokryć będzie musiał budżet państwa, a więc pośrednio podatnicy.

- Apelujemy do Pana Premiera Morawieckiego, aby zwrócił uwagę na krytyczną sytuację naszego sektora. Polska branża recyklingu tworzyw sztucznych uchodzi za jedną z silniejszych w Europie, odzyskujemy cenne dla gospodarki surowce i eksportujemy większą cześć naszej produkcji. Jeśli złamią nas galopujące ceny energii, to odbudowa branży zajmie długie lata i niemożliwa będzie realizacja tak ambitnych projektów, jak wdrożenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) oraz skutecznego systemu kaucyjnego – dodaje Szymon Dziak-Czekan.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” w imieniu branży proponuje 6. punktowy plan działania, aby w krótkoterminowej perspektywie przeciwdziałać skutkowi kryzysu na rynku energii. Jego założenia w skrócie obejmują:
•    Zamrożenie cen energii elektrycznej;
•    Uznanie recyklingu tworzyw sztucznych za branżę energochłonną;
•    Przeznaczenie środków finansowych na innowacje, m.in.: w zakresie dofinansowania magazynów energii;
•    Umożliwienie zakładom przemysłowym szerszego wykorzystania OZE;
•    Ograniczenie formalności urzędowych w zakresie pozyskiwania pozwoleń na inwestycje w OZE;
•    Zagwarantowanie branży recyklingu możliwości podpięcia do sieci elektrycznej w przypadku generowanie energii OZE na potrzeby własne.

Szczegóły proponowanych rozwiązań można znaleźć w apelu skierowanym do KPRM. Dokument jest dostępny na stronie polskirecykling.org. Stowarzyszenie wystąpiło również o spotkanie z Premierem w celu zaproponowania najlepszych rozwiązań wyjścia z sytuacji kryzysowej oraz do rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera, odpowiedzialnego za listę firm energochłonnych. KPRM do tej pory nie potwierdziła terminu spotkania.

*****
Stowarzyszenie „Polski Recykling” zostało zawiązane we wrześniu 2015 r. i zrzesza firmy zajmujące się recyklingiem tworzyw sztucznych i gumy. Jest ono odpowiedzią na potrzebę stworzenia reprezentacji tego sektora w życiu publicznym. Za główny cel Stowarzyszenie stawia sobie bycie wiarygodnym i odpowiedzialnym głosem branży recyklingu poprzez reprezentowanie wspólnych problemów oraz interesów branży przed organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi. Za ważny cel, Stowarzyszenie uważa promocję recyklingu jako najbardziej korzystnego dla środowiska procesu przetwarzania odpadów oraz zapewnienie zrównoważonej produkcji.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28637,00 $ tona -2,01% 3 lut
 Cynk 3360,00 $ tona 0,33% 3 lut
 Aluminium 2559,00 $ tona -0,51% 3 lut
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.