Equinor i BP wymieniają się udziałami w przedsięwzięciach w ramach morskiej energetyki wiatrowej

Strona główna Energetyka, OZE Equinor i BP wymieniają się udziałami w przedsięwzięciach w ramach morskiej energetyki wiatrowej

Partnerzy portalu

Equinor i BP wymieniają się udziałami w przedsięwzięciach w ramach morskiej energetyki wiatrowej - ZielonaGospodarka.pl

Equinor zawarł transakcję zamiany z BP, w ramach której norweska firma energetyczna przejmie pełną własność umowy najmu i projektów Empire Wind, a brytyjskie przedsiębiorstwo naftowe przejmie pełną własność umowy najmu i projektów Beacon Wind.

Zgodnie z umową Equinor przejmie 100% udziałów w Empire Offshore Wind Holdings LLC. Pod pewnymi warunkami Equinor przejmie również 50% udziałów BP w wynajmie terminalu morskiego South Brooklyn Marine Terminal (SBMT). BP przejmie Beacon Wind Holdings LLC i powiązaną spółkę projektową, która jest właścicielem obiektu Astoria Gateway for Renewable Energy i stanie się operatorem projektów Beacon Wind. Transakcja będzie miała charakter neutralny gotówkowo, za wyjątkiem standardowych rozliczeń pozycji pieniężnych i kapitału obrotowego.

Umowa zapewnia Equinor i BP elastyczność w realizowaniu swoich priorytetów w ramach strategii korporacyjnych. Equinor ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży morskiej energetyki wiatrowej i wszedł na amerykański rynek morskiej energetyki wiatrowej już w 2017 roku, a także zbudował silny portfel morskiej energetyki wiatrowej z aktywami na kluczowych rynkach, takich jak Wielka Brytania, Polska, Niemcy i Korea Południowa.

Uzgodniono również z Urzędem ds. Badań i Rozwoju Energii stanu Nowy Jork (NYSERDA) w sprawie rozwiązania umowy kupna i sprzedaży Certyfikatu Morskiej Energii Wiatrowej (OREC) dla projektu Beacon Wind 1. Pod warunkiem zamknięcia transakcji Equinor będzie kontynuował projekty Empire Wind na zasadzie 100% własności i będzie nadal rozwijać swoją silną organizację związaną z morską energetyką wiatrową w USA. Bp będzie kontynuować projekty Beacon na zasadzie 100% własności.

– Chcemy być wiodącą firmą w transformacji energetycznej. Bazując na naszym doświadczeniu jako wiodącego gracza na rynku morskiej energetyki wiatrowej w USA, przejmujemy teraz pełną odpowiedzialność za dojrzały, zakrojony na dużą skalę projekt morskiej energetyki wiatrowej na kluczowym rynku energii, na którym zbudowaliśmy silną lokalną organizację – powiedział Pål Eitrheim, wiceprezes wykonawczy prezes Energii Odnawialnej w Equinor.

– Empire Wind 1 jest gotowy do realizacji celów klimatycznych i energetycznych Nowego Jorku, dzięki zabezpieczeniu licznych pozwoleń i umów z dostawcami. Silne zaangażowanie stanu w rozwój tej branży znajduje odzwierciedlenie w ofercie szybkiej zmiany oferty NY4, zapewniającej możliwość poprawy tworzenia wartości projektu – zaznaczyła Molly Morris, starszy wiceprezes ds. odnawialnych źródeł energii w obu Amerykach w Equinor.

Jak poinformował Equinor, Empire Wind 1 bierze udział w przetargu NY4, natomiast Empire Wind 2 będzie gotowy do przyszłych rund przetargowych. Z zastrzeżeniem przyznania nowego kontraktu OREC w przetargu NY4, oczekuje się, że projekt przyniesie rzeczywistą bazową stopę zwrotu z projektu w okolicach dolnej granicy zakładanego zakresu dla projektów odnawialnych na poziomie 4–8% w ujęciu perspektywicznym. Po zamknięciu aktywa zostaną w pełni skonsolidowane w bilansie Equinor. Oczekuje się, że przejęcie 100% własności w projektach Empire Wind i leasingu SBMT spowoduje wzrost raportowanych wydatków kapitałowych Equinor w najbliższej przyszłości. Wzrost ma wynieść około 1,2 miliarda dolarów w 2024 roku i około 1,5 miliarda dolarów w 2025 roku, przed finansowaniem jakiegokolwiek projektu. Rozwój Empire Wind 1 będzie uzależniony od pozytywnego wyniku przetargu NY4, a ostateczna decyzja inwestycyjna spodziewana jest w połowie 2024 roku. Equinor zamierza skorzystać z finansowania projektu i pozyskać partnera we właściwym czasie, aby zwiększyć wartość oraz zmniejszyć udział własności i ekspozycję. Reset Empire Wind 2 i wyjście z Beacon Wind zmniejszają oczekiwane wydatki inwestycyjne w latach 2027-2030.

Transakcja wymaga zgody organów regulacyjnych. Uzgodniona data wejścia w życie to 1 stycznia 2024 roku, a zamknięcie spodziewane jest w drugim lub trzecim kwartale 2024 roku. Oczekuje się, że transakcja spowoduje łączną zgłoszoną stratę dla Equinor szacowaną na około 200 mln USD, przy założeniu pozytywnego wyniku zaproszenia NY4. Nie ma to wpływu pieniężnego i nie będzie miało wpływu na skorygowane zyski.

Dzierżawa Empire Wind została udzielona spółce Equinor w 2017 roku. Jest ona rozwijana w ramach dwóch projektów Empire Wind 1 o potencjalnej mocy 810 MW i Empire wind 2 o potencjalnej mocy ponad 1200 MW. Z kolei dzierżawa Beacon Wind została przyznana spółce Equinor w 2019 roku. Jest ona realizowana w ramach dwóch projektów: Beacon Wind 1 o potencjalnej mocy 1230 MW i Beacon Wind 2 o potencjalnej mocy 1360 MW.

W 2020 roku koncern BP przejął 50% udziałów w aktywach Empire Wind i Beacon Wind za łączną kwotę 1,1 miliarda dolarów. Equinor zdobył kontrakt na odbiór Empire Wind 1 ze stanem Nowy Jork w 2019 roku, natomiast w 2021 roku obie firmy otrzymały kontrakty na odbiór projektów Empire Wind 2 i Beacon Wind 1 w drugiej rundzie przetargowej w Nowym Jorku.

W kolejnych latach nastąpiły pewne zmiany w związku z planowanymi inwestycjami. W 2022 roku podpisano umowę na przekształcenie terminalu morskiego South Brooklyn Marine Terminal (SBMT) w światowej klasy morski hub wiatrowy. Rok później spółka Beacon Wind kupiła teren pod turbiny gazowe Astoria z możliwością przekształcenia go w bramę energii odnawialnej Astoria. W kolejnym roku Equinor i BP znalazły się wśród ponad 100 deweloperów projektów dotyczących energii odnawialnej, którzy złożyli petycje do stanu Nowy Jork o zapewnienie dodatkowego wsparcia cenowego dla swoich projektów ze względu na ogólnobranżowy wpływ nadzwyczajnych skutków makroekonomicznych. Petycja została odrzucona. Po ogłoszeniu odrzuconych petycji gubernator Nowego Jorku opublikował 10-punktowy plan działania, który obejmował przyspieszony proces udzielania zamówień na energię odnawialną – czwarta runda pozyskiwania zamówień na morską energię wiatrową w Nowym Jorku, NY4.

Projekty Empire Wind 1 i Empire Wind 2 osiągnęły niedawno kluczowy kamień milowy w zakresie uzyskania pozwoleń federalnych po otrzymaniu federalnego protokołu decyzji od BOEM. W zeszłym miesiącu Empire Wind 1 otrzymał także w Nowym Jorku certyfikat zgodności z wymogami ochrony środowiska i potrzeb publicznych.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.