Farma fotowoltaiczna w Hiszpanii łącząca rolnictwo oraz bioróżnorodność, zaopatruje Grupę VELUX w energię odnawialną

Strona główna Energetyka, OZE Farma fotowoltaiczna w Hiszpanii łącząca rolnictwo oraz bioróżnorodność, zaopatruje Grupę VELUX w energię odnawialną

Partnerzy portalu

Farma fotowoltaiczna w Hiszpanii łącząca rolnictwo oraz bioróżnorodność, zaopatruje Grupę VELUX w energię odnawialną - ZielonaGospodarka.pl
Fot. BayWa r.e

Wielkoskalowa farma fotowoltaiczna wybudowana dla Grupy VELUX w celu zaspokojenie jej zapotrzebowania na energię odnawialną w Europie została podłączona do lokalnej sieci energetycznej w Hiszpanii i zaczęła produkować czystą energię. Jest to także pierwszy projekt Agri-PV zbudowany w Hiszpanii przez globalną firmę BayWa r.e., w oparciu o umowę zakupu energii (PPA) z VELUX.

W listopadzie 2022 r. Grupa VELUX i BayWa r.e. ogłosiły zawarcie umowy PPA na budowę dwóch dużych farm fotowoltaicznych w południowej Hiszpanii: jednej w Gerenie, niedaleko Sewilli i drugiej w Alhendín, niedaleko Granady. Dla Grupy VELUX tego rodzaju umowa była jednym z ważniejszych punktów w działalności, zwłaszcza biorąc pod uwagę strategię firmy dążenia do niemal zeroemisyjnosci w zakresie 1 i 2.  

Instalacja fotowoltaiczna w Alhendín składa się z ponad 85 000 modułów PV i produkuje 96,8 GWh energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez 24 700 gospodarstw domowych.

Dzięki takiej współpracy realizowane są dwa cele – z jednej strony firma może pokryć swoje całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną z czystych źródeł, z drugiej strony dzięki takiej inwestycji i przy istotnym zaangażowaniu Grupy VELUX w Europie powstała kolejna farma fotowoltaiczna, i tym samym zwiększył się udział OZE w miksie energetycznym.  

Pionierska instalacja Agri-PV


To co wyjątkowe w tym projekcie to unikatowa na skale światową integracja produkcji energii elektrycznej z OZE z rolnictwem i ochroną bioróżnorodności. Farma fotowoltaiczna Alhendín to przełomowa instalacja Agri-PV, łącząca wytwarzanie energii odnawialnej z działalnością rolniczą: około 10% powierzchni farmy zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić maszynom rolniczym przejazd między panelami fotowoltaicznymi. Dla BayWa r.e. jest to pierwszy tego rodzaju projekt zrealizowany w Hiszpanii.

„Ukończenie budowy parku solarnego Alhendín i podłączenie go do hiszpańskiej sieci energetycznej jest wielkim osiągnięciem, pozwalającym firmie VELUX zrealizować swoje cele w zakresie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii" - mówi Kim Jonas, dyrektor ds. energii i klimatu w Grupie VELUX. „Elementy projektu związane z rolnictwem i bioróżnorodnością dobrze współgrają z naszym celami i działaniami zarówno na rzecz klimatu jak i poprawy różnorodności biologicznej. We współpracy z BayWa r.e. wdrażamy teraz koncepcję „Solar Plant Symbiosis", czyli Symbiozy Farmy Fotowoltaicznej, która ma na celu integrację instalacji PV z naturą i społecznością dla obopólnych korzyści".

Daniel Gäfke, globalny dyrektor ds. projektów i członek zarządu BayWa r.e., dodaje: „Cieszymy się, że możemy wspierać VELUX w osiągnięciu celu, jakim jest wykorzystanie w działalności europejskiej 100% odnawialnej energii elektrycznej. Osiągnięcie to stanowi ważny kamień milowy w zobowiązaniu BayWa r.e. do przyspieszenia transformacji energetycznej przedsiębiorstw, która ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia globalnych celów klimatycznych. We współpracy z firmą VELUX staramy się wykraczać poza zwykłe standardy, co pozwala nam wdrażać pionierskie elementy, takie jak Agri-PV, a także zwiększać bioróżnorodność i wspierać zaangażowanie społeczności w celu tworzenia maksymalnej wartości lokalnej".

„Przejście na energię ze źródeł odnawialnych to istotny krok na drodze do transformacji przedsiębiorstw, ale nie jedyny. Poza energią elektryczną w tym samym kierunku podążamy, jeśli chodzi o produkcję ciepła. Polskie fabryki VELUX już w ponad 90% ogrzewane są za pomocą biomasy pochodzącej z procesów produkcyjnych. To idealny przykład cyrkularności, kiedy odpad z jednego procesu staje się surowcem w kolejnym. Dużą uwagę przykładamy również do poprawy efektywności energetycznej inwestując w modernizację systemów technicznych pracujących w naszych fabrykach. To działania, które realizowane łącznie z przechodzeniem na odnawialne źródła energii, dzięki takim projektom jak uruchomiona właśnie farma fotowoltaiczna Alhendín, gwarantują realną zmianę i możliwość osiągnięcia założonego celu redukcji emisji w zakresie 1 i 2 niemalże do zera." jak mówi Aleksandra Stępniak, Public Affairs Manager VELUX Polska.

Symbioza farmy fotowoltaicznej


„Solar Plant Symbiosis" to projekt rozwijany z hiszpańskimi uniwersytetami Universidad de Córdoba i Universidad Autónoma de Madrid, który ma na celu zwiększenie bioróżnorodności i wspieranie zaangażowania społeczności.

Program ten obejmuje:

- Pilotażowy system Agri-PV i system zbierania wody deszczowej

- Sadzenie naturalnych mieszanek traw i gatunków dzikich kwiatów

- Tworzenie ostoi dzikiej przyrody, takich jak stawy dla płazów, poidła dla ptaków oraz budki lęgowe

- Wyznaczenie obszaru lęgowego w celu ochrony zagrożonego gatunku pustułki

- Poprawę siedlisk stepowych

- Monitorowanie i ocenę działań w celu stworzenia przewodnika po najlepszych praktykach, które mogą być powielane w innych projektach

- Działania społeczne w okolicy, takie jak warsztaty z lokalnymi grupami zainteresowań i wizyty edukacyjne w szkołach

Spoglądając w przyszłość


Działania wypracowane w ramach programu „Symbiosis Solar Plant" będą stopniowo wprowadzane w farmie Alhendín. Przewidywany termin ich pełnej implementacji to wiosna 2025 roku.

Druga z farm fotowoltaicznych Gerena obecnie oczekuje na zatwierdzenie przez lokalne organy regulacyjne i ma zostać ukończona w 2025 roku. Zakładana moc parku Gerena wyniesie około 60 MWp.

Gdy obie elektrownie wejdą w fazę operacyjną, będą generować dla VELUX 167 GWh odnawialnej energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez około 45 000 europejskich gospodarstw domowych. Około 80% energii elektrycznej produkowanej przez elektrownie będzie wytwarzane dzięki umowie PPA z firmą VELUX. Umowa PPA zmniejszy ślad węglowy Grupy VELUX z europejskich operacji i działań firmy w skali roku o około 40 000 ton CO2.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.