Gdynia dofinansuje mieszkańcom e-rowery

zk

28.04.2022 20:21 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Transport, Elektromobilność Gdynia dofinansuje mieszkańcom e-rowery

Partnerzy portalu

Gdynia dofinansuje mieszkańcom e-rowery - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Gdynia.pl/Paweł Kukla

Informacja o planie procedowania na kwietniowej sesji Rady Miasta Gdyni uchwały dotyczącej dotacji do rowerów elektrycznych dla mieszkańców Gdyni wzbudziła bardzo duże zainteresowanie. Jest to potwierdzenie, że rowery te stają się coraz bardziej znaczącym środkiem transportu i mieszkańcy postrzegają jako alternatywna opcja dla samochodu w niektórych z realizowanych przez siebie podróżach.

W minioną środę, 27 kwietnia, Rada Miasta Gdyni przegłosowała uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego. Miasto od wielu lat stawia na ekologiczne środki transportu, o czym świadczą m.in. trolejbusy czy elektrobusy. Od ponad 3 lat mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy mogą bezpłatnie wypożyczać rowery cargo w ramach miejskiej wypożyczalni, a od 1,5 roku funkcjonuje dotacja na zakup takiego roweru. Również niektórzy urzędnicy, w ramach swoich obowiązków w czasie wyjazdów w teren, korzystają własne z tego środka transportu. Wszystkie te elementy, choć mogą wydawać się mało znaczące, mają wpływ na ślad węglowy generowany przez transport oraz komfort życia w naszym mieście.

Już niedługo zainteresowani mieszkańcy, którzy chcieliby korzystać z roweru elektrycznego w codziennym transporcie, będą mogli kupić go, uzyskując przy tym nawet 50% dotację. Będzie to możliwe dzięki uchwale, która została przyjęta przez Radę Miasta podczas kwietniowej sesji. Dotacja do rowerów jest bardzo popularną formą zachęty dla mieszkańców innych państw i miast europejskich do zmiany swoich nawyków transportowych i wyboru alternatywnego środka transportu, dlatego Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce również da taką możliwość mieszkańcom.

Zgodnie z zapisami uchwały, o dotację będą mogły się ubiegać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gdyni. Każdy może skorzystać z niej jeden raz. Dotacja przysługuje w wysokości odpowiadającej 50% wartości zakupu roweru, jednak nie więcej niż 2 500 zł.

Aby uzyskać dotację, należy:
- złożyć wniosek o dotację do Urzędu Miasta Gdyni (będzie dostępny na BIP UM Gdynia i w siedzibach urzędu),
- zawrzeć umowę z Gminą Miasta Gdyni, (po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku),
- kupić rower elektryczny zgodny z art. 2 pkt 47 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),
- złożyć do Urzędu Miasta dokumenty potwierdzające dokonany zakup roweru zgodnie z uchwałą.

Po pozytywniej weryfikacji ww. dokumentów, następuje wypłata kwoty dotacji na wskazany w umowie rachunek bankowy.

Powyższy schemat działania ma istotne znaczenie, gdyż mieszkaniec otrzyma dotację tylko na ten rower, który zakupi po zawarciu umowy dotacyjnej z Gdynią. Rowery zakupione wcześniej nie będą podlegały dotacji.

Wnioski o udzielenie dotacji będzie można składać w 2022 r. – w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 15 października (lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta). W każdym kolejnym roku wniosek ten można złożyć od 1 stycznia do 15 października.

Wnioski o udzielenie dotacji będzie można składać w formie elektronicznej lub pisemnej w siedzibach UM Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz ul. 10 Lutego 24. Wnioski o udzielenie dotacji, które nie zostały rozpatrzone z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Gdyni na dany rok, przechodzą na rok następny, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasta Gdyni na ten cel.

Zgodnie z założeniami Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni celem miasta jest „Dążenie do poprawy jakości środowiska naturalnego, poprzez działania w zakresie równoważenia transportu – zwiększanie udziału niskoemisyjnych środków transportu oraz wdrażanie nowoczesnych technologii w transporcie”. Przyznawanie dotacji jest jedną z form wspierania transportu rowerowego, która przyczynia się do poprawy jakości powietrza i klimatu oraz zmniejszenia hałasu. Pojazdy te mogą zastąpić samochód w wielu sytuacjach, zwłaszcza na krótkich miejskich dystansach.

- Przy okazji dotacji do rowerów towarowych, gdyńskie władze oraz urzędnicy otrzymywali liczne pytania od mieszkańców odnośnie dotacji do rowerów elektrycznych. Pytali o nią ludzie, którzy chcieliby wykorzystać rower w drodze do pracy lub przy przemieszczaniu się między różnymi punktami w mieście, ale również seniorzy, którzy widzą w tych rowerach szansę na realizację codziennych czynności, ale także zachowanie aktywności fizycznej. – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Uchwała wejdzie w życie po zaopiniowaniu przez kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Szczegóły dotyczące składania wniosków o dotację pojawią się na stronie Gdynia.pl w maju.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.