Jest projekt ws. planu zagospodarowania przestrzennego wód portu morskiego w Szczecinie

zk

03.02.2023 08:59 Źródło: PAP
Strona główna Transport, Elektromobilność Jest projekt ws. planu zagospodarowania przestrzennego wód portu morskiego w Szczecinie

Partnerzy portalu

Jest projekt ws. planu zagospodarowania przestrzennego wód portu morskiego w Szczecinie - ZielonaGospodarka.pl
Fot. ZMPSiŚ

Uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Szczecinie jest głównym celem rządowego projektu ws. przyjęcia planu zagospodarowania dla wód tego portu. Projekt ukazał się w piątek na stronie KPRM.

"Obserwowana w ostatnich latach intensyfikacja procesów gospodarowania w polskich obszarach morskich (…) stanowi przesłankę przemawiającą za koniecznością kompleksowego uregulowania procesów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym wód portu morskiego w Szczecinie" – napisano w informacji o projekcie na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zaznaczono, że dla wód szczecińskiego portu morskiego nie obowiązuje obecnie plan zagospodarowania przestrzennego. Głównym celem planu, jak wyjaśniono, jest uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Szczecinie.

Plan ma umożliwić "koordynację funkcjonalną i terytorialną różnorodnych działań przestrzennych, w tym w szczególności realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sposób zrównoważony, tj. zapewniający efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości dla różnych celów społecznych i gospodarczych".

Ma też pozwolić ograniczyć konflikty między użytkownikami oraz z otoczeniem i zapewnić "trwałość nieodnawialnych zasobów i procesów przyrodniczych w perspektywie obecnego i kolejnych pokoleń".

"Zakłada się również, że plan umożliwi osiągnięcie celów wynikających z krajowych dokumentów strategicznych. Plan będzie stanowił podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania obszarów wód portu morskiego w Szczecinie" – dodano.

Plan "diagnozuje przestrzenne uwarunkowania rozwoju, określa elementy składowe układu przestrzennego i ich wzajemne relacje oraz wskazuje ich pożądany kształt", dlatego ma być narzędziem "równoważenia interesów wykorzystania przestrzeni morskiej".

Przyznaje też priorytety wybranym sposobom wykorzystania i "zapewnia spójność całości proponowanych rozwiązań". Jak wyjaśniono, służy temu przyznawanie akwenom wydzielonym w planie funkcji podstawowej, określającej wiodące przeznaczenie akwenu, "którego nie mogą zakłócać inne sposoby jego wykorzystania".

"Plan wprowadza istotne nakazy, zakazy i ograniczenia odnoszące się do korzystania z wód portu morskiego w Szczecinie, rozstrzyga o rozmieszczeniu w tych obszarach inwestycji celu publicznego, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej oraz określa obszary i warunki ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, poszukiwania, rozpoznawania kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż" – zaznaczono.

Wskazuje także akweny, na których "warto lokować takie sposoby zagospodarowania obszarów, których jednoczesne występowanie przynosi korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne".

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał br.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.