Komunikat ws. sytuacji na rynku świadectw pochodzenia

zk

06.11.2021 11:26 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Komunikat ws. sytuacji na rynku świadectw pochodzenia

Partnerzy portalu

Komunikat ws. sytuacji na rynku świadectw pochodzenia - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Komunikat w sprawie sytuacji na rynku świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów) oraz planowanych działań.

W ostatnich tygodniach obserwowany jest gwałtowny i bezprecedensowy wzrost cen świadectw pochodzenia, które w pierwszej połowie października osiągnęły pułap 300 zł/MWh, tj. blisko maksymalnego poziomu opłaty zastępczej, w ramach tzw. transakcji sesyjnych na Towarowej Giełdzie Energii, przy jednocześnie utrzymującej się wysokiej nadpodaży świadectw w Rejestrze Świadectw Pochodzenia.

Należy zauważyć, że ceny zielonych certyfikatów są znacząco niższe na notowaniach pozasesyjnych (OTC), tj. w ramach umów dwustronnych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy kształtowały się one na poziomie 142-256 zł/MWh, przy czym 27 października br. ich wartość wynosiła 153,63 zł/MWh.

Dalsze utrzymywanie się wysokich cen świadectw pochodzenia, przy wysokich hurtowych cenach energii elektrycznej, rodzi ryzyko nadmiernego obciążenia odbiorców końcowych energii, a ponadto ryzyko nadwsparcia inwestorów objętych systemem zielonych certyfikatów, co stoi w sprzeczności z programem pomocowym SA.37345 – Polski system zielonych certyfikatów wspierający odnawialne źródła energii oraz zmniejszenie obciążeń wynikających z obowiązku certyfikatowego dla odbiorców energochłonnych.

W związku z powyższym, Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło pilne działania, ukierunkowane na unormowanie sytuacji rynkowej. W szczególności, zainicjowano prace nad nowelizacją ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), która na powrót umożliwi zawieranie w określonych przypadkach transakcji pozasesyjnych (OTC) bez przeprowadzenia postępowania przetargowego. Jednocześnie, prowadzone są analizy w zakresie ewentualnej zmiany zasad uiszczania opłaty zastępczej oraz obniżenia poziomu obowiązku umarzania świadectw pochodzenia w kolejnych latach.

Niezwłocznie po opracowaniu przez zespół ekspertów Ministerstwa Klimatu i Środowiska projektu zmian w przedmiotowym zakresie, zostanie on skierowany do konsultacji z przedstawicielami rynku energii i organizacjami branżowymi. Ponadto, należy podkreślić, że termin umorzenia świadectw pochodzenia za 2021 rok upływa dopiero 30 czerwca 2022 r.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24187,00 $ tona -4,60% 29 wrz
 Cynk 2640,00 $ tona 3,17% 29 wrz
 Aluminium 2307,00 $ tona 3,41% 29 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.