MKiŚ: trwają konsultacje projektu rozporządzenia ws. wymagań jakościowych dla paliw stałych

zk

21.10.2021 12:44 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse MKiŚ: trwają konsultacje projektu rozporządzenia ws. wymagań jakościowych dla paliw stałych

Partnerzy portalu

MKiŚ: trwają konsultacje projektu rozporządzenia ws. wymagań jakościowych dla paliw stałych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych; zgłoszone uwagi, postulaty i rekomendacje są analizowane - poinformował w środę wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska w stanowisku zamieszczonym na stronie MKiŚ.

Jak przekazało w środę Ministerstwo Klimatu i Środowiska w komunikacie podpisanym przez wiceministra, "trwają konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych nr 649 w wykazie prac legislacyjnych MKiŚ".

Zostały one poprzedzone pracami zespołu do spraw przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych, powołanego zarządzeniem ministra klimatu i środowiska, w skład którego weszli przedstawiciele administracji rządowej i do którego prac zostali zaproszeni przedstawiciele administracji samorządowej, przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych i organizacji pozarządowych.

"W trakcie wysłuchań publicznych zostały zgłoszone liczne uwagi, postulaty i rekomendacje, które są aktualnie przedmiotem analiz" - wskazał Zyska. Wyjaśnił, że podczas prac zespół zaproponował zmianę nazwy "ekogroszek", "gdyż nazwa tego paliwa wprowadza konsumentów w błąd odnośnie jego ekologicznego charakteru i braku oddziaływania na środowisko".

Dodał, że uwzględniając potrzeby rynku zgłoszono propozycję, aby paliwo to nadal było dostępne, jednak pod inną nazwą. "Jednocześnie, rozważane jest zastosowanie vacatio legis, aby rynek mógł się do tej zmiany przygotować" - zauważył wiceminister.

"Nie jest prawdą, że projektowane rozporządzenie ma wprowadzić zakaz stosowania ekogroszku w gospodarstwach domowych" - podkreślił Zyska stwierdzając, że publikacje w mediach na temat projektu rozporządzenia, "zawierają nieprawdziwe informacje".

Jak zwrócił uwagę wiceszef MKiŚ, "ważnym celem rozporządzenia jest określenie wymagań jakościowych paliw stałych dla kotłów 5 klasy energetycznej, spójnych z normą przenoszącą normę europejską EN303-5:2012, które dzisiaj nie obowiązują". Przypomniał, że od lipca 2018 r. na rynku mogą być oferowane jedynie kotły tej klasy.

Wiceminister przekazał, że prace nad rozporządzeniem są na etapie dialogu społecznego. "Nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć" - podkreślił. Według Zyski pozyskanie opinii od szerokiego grona zainteresowanych pozwoli na uzyskanie konsensusu z zakresie projektowanych przepisów. "Celem wydania rozporządzenia jest poprawa jakości powietrza, ochrona zdrowia i życia ludzi, bez ponoszenia przez obywateli nieuzasadnionych kosztów projektowanych zmian, z jednoczesnym uwzględnieniem uzasadnionych interesów branży paliw stałych" - czytamy w oświadczeniu.

Wiceminister zwrócił uwagę, że konsultacje publiczne są skierowane do wszystkich organizacji, firm i osób, których projektowane przepisy mogą dotyczyć. Przepisy rozporządzenia, jak zaznaczył, nie regulują bezpośrednio zagadnień związanych z zabezpieczaniem praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzeniem, warunkami socjalno-bytowymi oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

"Doceniając działania i rolę sektora wydobywczego, w celu zapewnienia skutecznej realizacji umowy społecznej, dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, przy piśmie z dnia 28 września 2021 r. skierowano zaproszenie do związków zawodowych do złożenia opinii w tej sprawie" - stwierdził wiceszef MKiŚ.

Dodał, że obecnie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wpływają uwagi i opinie zainteresowanych stron. "O postępach prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych opinia publiczna będzie informowana na bieżąco" - zapewnił.

Jak informował niedawno PAP resort środowiska, zgodnie z harmonogramem projekt powinien wejść w życie na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku. Wyjaśniono, że wynika to z tego, iż zawiera on przepisy techniczne i musi być one jeszcze notyfikowany w Komisji Europejskiej.

MKiŚ potwierdziło, że zmiana nazw "ekogroszek" i "ekomiał" w rozporządzeniu na odpowiednio "groszek III" oraz "paliwo drobne" spowoduje, że sprzedawcy takiego paliwa nie będą mogli stosować tych pierwszych nazw w obrocie handlowym.

Organizacje antysmogowe od dłuższego czasu zabiegały o zakazanie stosowania nazw "ekogroszek" i "ekomiał" jako wprowadzające w błąd konsumentów. Sugerują one bowiem, że sprzedawany pod taką nazwą węgiel jest ekologiczny.

Niezadowoleni z projektowanych zmian są przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej. Według nich projekt skonstruowano tak, że eliminuje on ze sprzedaży najwyższej jakości sortymenty węgla opałowego produkowanego przez polskie kopalnie - ekogroszki. W klasyfikacji zostałyby one zrównane z innymi, bardziej emisyjnymi paliwami węglowymi. Według PGG zmiana klasyfikacji tzw. ekogroszków wymusi zmianę polityki sprzedażowej i inwestycyjnej producentów węgla opałowego, ze szkodą dla jego odbiorców. Największy polski producent węgla zwrócił też uwagę, że w najbliższych latach popyt na ekogroszki wcale nie będzie mniejszy, a wyeliminowanie krajowych paliw tego typu wzmocni importerów.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.