MKiŚ proponuje na 2022 r. opłatę kogeneracyjną na poziomie 4,06 zł/MWh

zk

09.11.2021 16:11 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse MKiŚ proponuje na 2022 r. opłatę kogeneracyjną na poziomie 4,06 zł/MWh

Partnerzy portalu

MKiŚ proponuje na 2022 r. opłatę kogeneracyjną na poziomie 4,06 zł/MWh - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Ministerstwo klimatu zaproponowało ustalenie stawki opłaty kogeneracyjnej na 2022 r. na poziomie 4,06 zł za MWh. W 2021 r. stawka ta jest zerowa. Opłata, wnoszona przez wszystkich odbiorców służy wsparciu wytwarzania prądu w wysokosprawnej kogeneracji.

Jak zaznaczono w Ocenie Skutków Regulacji opublikowanego projektu odpowiedniego rozporządzenia, stawka opłat na poziomie 4,06 zł za MWh uwzględnia już fakt, że odbiorcy energochłonni uprawnieni są do ulgi w opłacie kogeneracyjnej, której wielkość zależy od wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Bez ulgi dla energochłonnych, wszyscy odbiorcy płacili by po 3,70 zł za MWh - wynika z szacunków w OSR.

Zgodnie z szacunkami w OSR, przy proponowanej stawce przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci rocznie dodatkowo ok. 10,15 zł.

Zgodnie z ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, stawka opłaty kogeneracyjnej ustalana jest corocznie przez ministra właściwego do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, w oparciu o poziom kosztów funkcjonowania systemu wsparcia dla energii elektrycznej, wytwarzanej w jednostkach kogeneracyjnych. Wsparcie jest przydzielane w drodze aukcji, za wyjątkiem największych źródeł, dla których jest ono ustalane indywidualnie.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25612,00 $ tona -1,78% 26 wrz
 Cynk 2507,00 $ tona 0,16% 26 wrz
 Aluminium 2194,00 $ tona 0,55% 26 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.