Rząd zapowiada kontynuację programu odkwaszania gleb

zk

20.07.2023 10:22 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Prawo, finanse Rząd zapowiada kontynuację programu odkwaszania gleb

Partnerzy portalu

Rząd zapowiada kontynuację programu odkwaszania gleb  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

11 lipca w Pałacu Prezydenckim spotkali się członkowie Narodowej Rady Rozwoju, przedstawiciele rządu oraz eksperci i debatowali na temat stanu gleb w Polsce. Eksperci Koalicji na rzecz Zdrowych Gleb przedstawili założenia Narodowego Programu Powszechnego Odkwaszenia Gleb w Polsce. To kolejne spotkanie z przedstawicielami władz, w którym wzięli udział eksperci Koalicji. Jakie były rezultaty rozmów z administracją i co składa się na następne kroki w kierunku zwiększania wsparcia publicznego dla odkwaszenia krajowego areału? O tym w komunikacie.

Warszawa, 17 lipca 2023 r., Celem zawiązanej na początku roku Koalicji na rzecz Zdrowych Gleb jest intensyfikacja działań mających na celu systemowe podejście do kompleksowej regeneracji obszarów rolnych. Czternaście najważniejszych rolniczych organizacji samorządowych, związkowych, producenckich i innych branżowych stowarzyszeń sformułowało konkretne propozycje działań. Rezultatem tej współpracy jest postulat przyjęcia Narodowego Programu Powszechnego Odkwaszenia Gleb w Polsce (NPPOGwP). Program zakłada zwiększenie intensywności odkwaszenia pól i pozostałych użytków rolnych w Polsce, w szczególności poprzez:

•    powszechny dostęp do badań pH gleb i zwiększenie wsparcia państwa w zakresie dofinansowania zakupu nawozów wapniowych,
•    odbiurokratyzowanie procedur związanych z ubieganiem się o uzyskanie dofinansowania zakupu przez rolników nawozów wapniowych,
•    promocję stosowania praktyk rolniczych sprzyjających odkwaszeniu gleb.
 
Lech Kołakowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnił, że rząd jest zainteresowany współpracą z Koalicją na rzecz Zdrowych Gleb w zakresie regeneracji gleb uprawnych poprzez odkwaszanie. Podkreślił, że obecna intensywność tego procesu jest niesatysfakcjonująca i że zachodzi potrzeba zwiększenia wsparcia ze strony państwa celem kontynuowania tych działań. Przedstawiciele Koalicji i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkają się w najbliższych tygodniach, aby omówić możliwość realizacji propozycji zawartych w NPPOGwP.

Przebieg spotkań

W ostatnich dniach przedstawiciele Koalicji na rzecz Zdrowych Gleb spotkali się z przedstawicielami Prezydenta RP, rządu i parlamentu, aby przedstawić stronie publicznej propozycje odkwaszenia gleb. 11 lipca eksperci Koalicji wzięli udział w posiedzeniu Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Podczas dyskusji pod przewodnictwem Jana Krzysztofa Ardanowskiego przedstawiono główne założenia NPPOGwP.

Przebieg dyskusji potwierdził pełną zgodność poglądów w zakresie znaczenia odkwaszenia gleb dla kondycji krajowego areału, jakości i wysokości plonów oraz ochrony środowiska. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że poziom zakwaszenia gleb w Polsce jest niepokojąco wysoki i wymaga pilnych działań. Przypomnijmy, według ekspertyzy opracowanej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, ponad 60% polskich gruntów jest bardzo kwaśnych lub kwaśnych i wymaga wapnowania.

Tego samego dnia delegacja Koalicji na rzecz Zdrowych Gleb uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP. Senatorowie podzielili wagę regeneracji obszarów rolnych poprzez ich odkwaszenie nie tylko dla zachowania efektywności rolnictwa, ale także dla środowiska naturalnego.
Z kolei 12 lipca br. eksperci Koalicji na rzecz Zdrowych Gleb zapoznali posłów z propozycjami NPPOGwP. Posłowie zapewniali o swoim poparciu dla starań Koalicji, a min. L. Kołakowski odniósł się do przedstawionych propozycji. Potwierdzono wolę dalszych rozmów i współpracy w dążeniu do poprawy sytuacji. Resort Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega potrzebę zwiększenia intensywności odkwaszania gleb w Polsce i zwiększenia wsparcia państwa dla tego procesu.  

Następne kroki

Przedstawiciele Koalicji i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkają się w najbliższych tygodniach, aby omówić szczegóły programu NPPOGwP. Eksperci Koalicji na rzecz Zdrowych Gleb liczą, że współpraca ze stroną publiczną doprowadzi do powszechnego odkwaszenia gruntów rolnych w kraju a przez to, do poprawy ogólnego stanu polskich gleb.

O Koalicji:
Koalicja na rzecz Zdrowych Gleb stanowi platformę współpracy 14 najważniejszych organizacji rolniczych, samorządowych i związkowych, producentów rolnych, branżowych oraz promujących rolnictwo ekologiczne. W jej skład wchodzą:  Agraves, Dolnośląska Zielona Dolina, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Federacja Gospodarki Żywnościowej RP, Fundacja Grunt od Nowa, Izba Paszowo-Zbożowa, Krajowa Rada Izb Rolniczych, NSZZ RI “Solidarność”, OPZZ RiOR, Polska Ekologia, Polska Federacja Rolna, Rolnictwo Zrównoważone, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, ZZR Samoobrona  
 
 
 
 

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.