Polska przeznaczy ponad 740 mln zł w KPO na mobilność bezzałogową

zk

27.05.2021 12:53 Źródło: PAP
Strona główna Transport, Elektromobilność Polska przeznaczy ponad 740 mln zł w KPO na mobilność bezzałogową

Partnerzy portalu

Polska przeznaczy ponad 740 mln zł w KPO na mobilność bezzałogową - ZielonaGospodarka.pl
Pixabay
Polska – po zatwierdzeniu Krajowego Planu Odbudowy przez Senat i Komisję Europejską – przeznaczy ponad 740 mln zł na rozwój bezzałogowej mobilności – poinformowała PAP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Beneficjentami projektów z KPO są m.in. przedsiębiorcy, operatorzy dronów, samorządy – dodano.

– Dzięki realizacji inwestycji wpisanych do Krajowego Plan Odbudowy Polska ma szansę stać się jednym z europejskich liderów w obszarze bezzałogowych statków powietrznych (BSP) – poinformowała PAŻP w informacji przesłanej w czwartek PAP.

Bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP) potocznie nazywa się drony.

Jak podała PAŻP, beneficjentami projektów z KPO wartych 164 mln euro są przedsiębiorcy, producenci BSP, operatorzy i piloci bezzałogowych statków powietrznych, służby porządku publicznego, samorządy, służba zdrowia, instytucje badawcze i naukowe.

Agencja podkreśliła, że mobilność bezzałogowa na równi z technologiami kosmicznymi podwójnego wykorzystania została uznana przez polski rząd za technologię przełomową, która może odegrać znaczącą rolę w ramach odbudowy gospodarki po pandemii.

– Po zatwierdzeniu przez Senat i Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy Polska przeznaczy 740 mln zł na rozwój bezzałogowej mobilności. 10 priorytetowych projektów wpisanych do KPO do realizacji przez kolejne pięć lat pozwoli Polsce to pozwoli utrzymać pozycję lidera w implementacji środowiska U-Space – powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

PAŻP - powołując się na Polski Instytut Ekonomiczny - podała, że szacunkowa wartość polskiego rynku dronów cywilnych w ciągu najbliższych pięciu lat będzie na poziomie 3,26 mld zł, a wartość wpływu integracji dronów z gospodarką w tym samym czasie sięgnie 576 mld zł.

– Zgodnie z zapowiedzią szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, 20 proc. całego Funduszu Odbudowy będzie przeznaczone na cyfryzację. Polska wykorzysta tę szansę. Środki z Krajowego Programu Odbudowy pozwolą na rozwój z zachowaniem dynamiki gwarantującej Polsce pozostanie jednym z liderów w zakresie bezzałogowych statków powietrznych – wskazał Horała.

Zapowiedział, że do 2026 r. będzie można stworzyć w Polsce – dojrzałe środowisko BSP, z obszarami U-space, które będzie stanowić najbardziej zaawansowane środowisko tego typu na świecie.

PAŻP przypomina, że w ramach komponentu "Odporność i konkurencyjność gospodarki" Krajowego Planu Odbudowy, ma powstać m.in. infrastruktura do zarządzania ruchem dronów; rozbudowana i wyposażenie centrów kompetencji, w tym specjalistycznych ośrodków szkoleniowych, centrów monitorowania, wsparcie wdrożeń i użytkowników końcowych.

Jak przekazała Agencja, większość budżetu – ponad pół miliarda – może trafić do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która wdraża pionierski system PansaUTM bazujący na cyfrowej koordynacji lotów BSP oraz cyfrowym zarządzaniu wnioskami i zezwoleniami na takie loty.

– Jednym z głównych celów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie bezzałogowych statków powietrznych są działania wspierające tworzenie w Polsce przyjaznego środowiska dla dalszego rozwoju rynku usług BSP, czyli realizacja koncepcji U-space, zakładającej bezpieczną i efektywną integrację lotnictwa załogowego i bezzałogowego – wskazał Marcin Horała.

Wyjaśnił, że w ramach KPO, PAŻP miałby realizować trzy kluczowe projekty: stworzenie infrastruktury w ramach Parku Technologicznego Dronów oraz zbudowanie Centrum Monitorowania i Dowodzenia służb porządku publicznego – Centrum Koordynacji.

– Ze względu na skalę projektów i ich innowacyjny charakter rozważa się także powołanie podmiotu odpowiedzialnego za rozwój obszaru mobilności bezzałogowej, który przejąłby zadania związane z organizacją przedsięwzięć inwestycyjnych – powiedział wiceminister.

Jak przekazała PAŻP, do końca trzeciego kwartału 2026 roku mają powstać trzy centra kompetencji w zakresie BSP oraz centrum monitorowania. Do tego czasu ma także zakończyć się wdrożenie 10 projektów dotyczących lokalnej infrastruktury do zarządzania ruchem BSP.

Finansowanie z KPO zakłada także zbudowanie do 2026 roku Parku Technologicznego dla dronów w Poznaniu wraz z budową i wyposażeniem laboratorium NaviLab oraz budową kompleksowego obszaru testowego z lotniskiem testowym NaviSpot.

– W ciągu pięciu lat dzięki finansowaniu KPO powstanie inteligentne centrum monitorowania i dowodzenia oraz kontroli BSP dla służb porządku publicznego, oparte o wielowarstwowy model zarządzania przestrzenią powietrzną małej wysokości dla rozproszonego zarządzania ruchem BSP dla podmiotów realizujących zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną zdrowia – zapowiedział Horała.

Horała podał, że od 31 grudnia 2020 r. ponad 50 tys. osób zarejestrowało się jako pilot BSP zgodnie z wymogami przepisów unijnych.

Jak przekazała PAŻP, harmonogram realizacji komponentu "Odporność i konkurencyjność gospodarki" KPO zakłada, że do końca 2022 roku wejdzie w życie ustawa w zakresie wsparcia mobilności bezzałogowej oraz zostanie przyjęty kompleksowy program rozwoju BSP. Odpowiedzialność za realizację spoczywa na dwóch resortach: MRPiT oraz MI.

Senat, który w czwartek przed południem wznawia obrady, ma się zająć ustawą wyrażającą zgodę na ratyfikację przez prezydenta RP decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE; izba zdecyduje, czy wprowadzić do niej preambułę.

Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację przez prezydenta RP decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE 4 maja. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna m.in. do uruchomienia Funduszu Odbudowy.

Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24925,00 $ tona -0,27% 17 sie
 Cynk 3635,00 $ tona -6,22% 17 sie
 Aluminium 2414,00 $ tona -1,11% 17 sie
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.