Wisła: ponad 80 uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych spowodowanych przez bobry

zk

11.03.2021 13:17 Źródło: PAP
Strona główna Klimat, ekologia Wisła: ponad 80 uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych spowodowanych przez bobry

Partnerzy portalu

Wisła: ponad 80 uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych spowodowanych przez bobry - ZielonaGospodarka.pl
Photo by <a href="https://unsplash.com/@mathias_elle_photography?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Mathias Elle</a> on <a href="/s/photos/beaver?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Ponad 80 miejsc na terenie siedmiu nadwiślańskich gmin powiatu płockiego, w których bobry uszkodziły wały przeciwpowodziowe, zlokalizowano podczas wizji lokalnej przeprowadzonej przez służby samorządowe, strażaków i Nadzór Wodny. Najwięcej dziur bobrowych w wałach odkryto w gminie Słupno.

Jak poinformował w czwartek PAP kierownik biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w starostwie płockim Piotr Jakubowski, wizję terenową w gminach: Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Słupno, Bodzanów, Nowy Duninów i Słubice przeprowadzono 9 i 10 marca - chodziło o sprawdzenie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych po lutowym wezbraniu Wisły. W wizji lokalnej uczestniczyli przedstawiciele starostwa płockiego, nadwiślańskich gmin powiatu, a także Ochotniczej Straży Pożarnej i Nadzoru Wodnego.

"Przegląd wałów przeciwpowodziowych został wykonany we wszystkich nadwiślańskich gminach powiatu płockiego. W jego trakcie zlokalizowano ponad 80 dziur po bobrach. Większość z nich została już załatana. Pozostałe pojawiły się niedawno i wymagają jeszcze zabezpieczenia" – powiedział PAP Jakubowski. Zaznaczył, iż podczas przeglądu nie stwierdzono uszkodzeń wałów spowodowanych przez krę lodową, którą podczas lutowego wezbrania rzeka miejscami wypychała na brzeg.

Kierownik biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w starostwie płockim, podkreślił, że w trakcie wizji lokalnej najwięcej uszkodzeń w wałach przeciwpowodziowych, które poczyniły bobry, wykryto w gminie Słupno. "Tam sytuacja jest najgorsza. Na całej długości wałów w tej gminie znaleziono ponad 40 dziur bobrowych, czyli ponad połowę ze wszystkich zlokalizowanych w gminach nadwiślańskich powiatu. Kilka z nich wymaga jeszcze zabezpieczenia" – wyjaśnił Jakubowski.

Dodał, iż naprawą uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych mają zająć się Wody Polskie po dodatkowej inspekcji Nadzoru Wodnego, który sprawdzi jeszcze niżej położone części tych obiektów, gdy pozwoli na to poziom Wisły, utrzymujący się tam aktualnie w strefie stanów średnich i wysokich.

Jak informowały wcześniej służby starostwa płockiego, dziury bobrowe w wałach przeciwpowodziowych stwarzają zagrożenie dla stabilności ich konstrukcji, zwłaszcza podczas wezbrań Wisły, nie tylko zimą, ale także przy wiosennych roztopach i później, np. po ulewnych deszczach.

Jak przyznał kierownik biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w starostwie płockim, jednym z wniosków po sprawdzeniu stanu wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu, jest konieczność montażu zastawek przy przepustach wodnych wzdłuż drogi krajowej nr 62 w miejscowości Wola Brwileńska w gminie Nowy Duninów – trasa ta biegnie tam w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły.

"Montaż zastawek przy przepustach umożliwi odcinanie dopływu wody z Wisły w przypadku cofki, gdy wezbrana rzeka przelewając się pod drogą do rowów melioracyjnych grozi podtopieniami pobliskich zabudowań" – zaznaczył Jakubowski. Przypomniał, że podobna sytuacja w Woli Brwileńskiej miała miejsce w lutym, gdy konieczne było zabezpieczenie przepustów wodnych workami z piaskiem – do akcji skierowano wówczas strażaków, którym pomagali okoliczni mieszkańcy.

Kierownik biura spraw obronnych i zarządzania kryzysowego w starostwie płockim zapowiedział, że wnioski dotyczące montażu zastawek wzdłuż drogi krajowej nr 62 na terenie gminy Nowy Duninów zostaną zgłoszone do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ostatnim czasie starosta płocki Mariusz Bieniek zwrócił się do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o podjęcie pilnych działań, zabezpieczających powiat przed powodzią. Wśród sześciu wniosków, zgłoszonych w ramach Programu "Stop Powodzi", znalazły się m.in. zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych poprzez montaż siatek oraz opracowanie programu regulacji populacji bobrów w dolinie Wisły.

Samorząd powiatu płockiego uznał też za konieczne wdrożenie kompleksowej regulacji koryta Wisły, dokończenie budowy zabezpieczeń rzeki Słupianki, dopływu Wisły w gminie Słupno, a także zwiększenie pojemności Zbiornika Włocławskiego poprzez refulacje oraz budowę nowych, cyfrowych wodowskazów Wisły w miejscowościach Wykowo, Popłacin i Nowy Duninów.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 25550,00 $ tona 0,79% 1 cze
 Cynk 2270,00 $ tona 1,93% 1 cze
 Aluminium 2280,00 $ tona 1,15% 1 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.