Prezes LW Bogdanka: Naszą wizją jest stworzenie innowacyjnego koncernu multisurowcowego

Prezes LW Bogdanka: Naszą wizją jest stworzenie innowacyjnego koncernu multisurowcowego - ZielonaGospodarka.pl
18.05.2023 10:50
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Prezes LW Bogdanka: Naszą wizją jest stworzenie innowacyjnego koncernu multisurowcowego

Partnerzy portalu

Prezes LW Bogdanka: Naszą wizją jest stworzenie innowacyjnego koncernu multisurowcowego - ZielonaGospodarka.pl
LW Bogdanka

Naszą wizją jest stworzenie innowacyjnego koncernu multisurowcowego, który będzie napędzał zieloną transformację, poinformował w środę prezes LW Bogdanka Kasjan Wyligała. Firma bierze pod uwagę wydobycie m.in. soli potasowo-magnezowych, węgla koksującego, bursztynu, metali ziem rzadkich.

Na zakończenie Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie spółka LW Bogdanka zaprezentowała nową strategię na lata 2023 - 2030 (z perspektywą do roku 2040). Jak wyjaśnił prezes kopalni Kasjan Wyligała, potrzeba aktualizacji strategii wynika z kilku czynników m.in. wojny na Ukrainie, przyspieszenia transformacji energetycznej Polski, niedoboru surowców krytycznych, zmiany właścicielskiej.

– Naszą wizją i tym, co nam najbardziej przyświecało to jest stworzenie innowacyjnego koncernu multisurowcowego, który będzie napędzał zieloną transformację, ale także zabezpieczał przyszłość gospodarczą Lubelszczyzny – poinformował Wyligała, wyrażając nadzieję, że ta wizja pozwoli „wprowadzić Bogdankę do świetlanej przyszłości, gdzie data 2049 nie będzie datą końca firmy”.

Prezes podał, że strategia składa się z czterech filarów posadowionych na jednym silnym fundamencie, czyli działalności związanej z wydobyciem węgla. „Chcemy wydobywać węgiel do 2049 roku i utrzymać pozycję lidera efektywności, jeśli chodzi o produkcję i sprzedaż węgla kamiennego. Ta działalność wspomoże nam sfinansować pozostałe filary, które będą budować przyszłość kopalni”, wyjaśnił Wyligała.

Odnosząc się do górnictwa multisurowcowowego podkreślił, że upatruje w tym szanse dla Bogdanki w związku m.in. z rosnącym zapotrzebowaniem na surowce do produkcji OZE i w branży IT oraz presją na skrócenie łańcucha dostaw. „Przeprowadziliśmy klasyfikację - przy analizie geologicznej - surowców, które chcemy wydobywać. Braliśmy pod uwagę kryteria krytyczności, które określają akty UE; patrzyliśmy też pod kątem trudności i perspektywiczności danego złoża, danych zasobów, a także pod kątem nakładów capexowych, jakie trzeba wykorzystać, ale również pod kątem długości trwania inwestycji i potencjalnych zwrotów, wyjaśnił prezes LW Bogdanka, dodając, że skupiono się głównie na obszarze ściany wschodniej.

Nawiązując do wstępnego wyboru surowców podał, że na tej postawie wybrano 11 surowców w 20 potencjalnych lokalizacjach. „To są sole potasowo-magnezowe, węgiel koksujący, bursztyn, fosforyty, metale ziem rzadkich, gips, złoto, ferrolity, molibden, wolfram, cynk, ołów i uran. Te wszystkie surowce były poddane analizie zarówno pod kątem biznesowym i geologicznym. Chcemy w najbliższym czasie przeznaczyć 50 mln zł na prace eksploracyjne tak, żeby poznać jakie są to zasoby, jakie jest ich potencjalne ekonomiczne wykorzystanie. Żeby mieć tą wiedzę, potrzebujemy prac eksploracyjnych, wyjaśnił Kasjan Wyligała.

Podał, że przez najbliższy rok spółka będzie starać się o zgody środowiskowe i koncesje na prace eksploracyjne, żeby poznać zasobność surowców, w poszczególnych lokalizacjach. „Następnie przez kolejny okres będziemy robić wiercenia, będziemy poddawać to analizie. I po tym okresie nadejdzie czas na decyzję inwestycyjną. W zależności od tego jaką metodą będziemy wydobywać dany surowiec - czy to będzie odkrywka, czy ługowanie, czy też metoda głębinową - ten okres waha się od 2 do 8 lat.

Bogdanka planuje również w najbliższych latach otworzyć Fundusz Bogdanka, który ma być zasilony kwotą 200 mln zł z środków własnych oraz funduszy zewnętrznych. „Chcemy by to była taka platforma, która pozwoli na uruchomienie potencjału technologicznego przy wykorzystaniu zasobów lubelskich uczelni i lubelskiego biznesu”, wyjaśnił prezes LW Bogdanka.

Wiceprezes ds. handlu i inwestycji LW Bohdanka Dariusz Dumkiewicz wyjaśnił, że firma chce także wykorzystać zdobyte kompetencje do rozwoju inwestycji w łańcuch wartości energii odnawialnej. „Przede wszystkim chcemy skupić się na wytwarzaniu energii, ale myślimy także o magazynach energii, o produkcji komponentów, recyklingu odpadów. Mamy bardzo ambitny budżet - na to działanie chcemy przeznaczyć ok. 2,3 mld złotych w ciągu najbliższych lat. Już uruchamiamy farmę 3 MW; przygotowujemy inwestycyjnie farmę 27MW oraz przed wszystkim planujemy wielki projekt wielkoskalowej instalacji OZE o mocy 500 MW. Naszym celem jest bycie sprzedawcą energii netto i chcemy zaspokoić ok. 10 proc. zapotrzebowania województwa lubelskiego na energię elektryczną” – podał wiceprezes.

Prezes LW Bogdanka zwrócił uwagę również na planowane działania spółki związane z zieloną transformacją i ochroną środowiska polegającymi m.in. na ograniczeniu zużycia zasobów poprzez wdrażanie rozwiązań w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, odzyskiwanie ciepła z wód kopalnianych, komercjalizację odpadów łupkowych. „Jesteśmy producentem węgla, ale zamierzamy obniżyć ślad węglowy o 70%”, podał Wyligała.

Z podsumowania LW Bogdanka wynika, że w ciągu najbliższych 8 lat spółka planuje zainwestować 8,6 mld zł, z czego niemal połowa dotyczyć będzie nowych obszarów działalności. Szacowane skumulowane przychody spółki do 2040 roku wyniosą – jak podano - niemal 100 mld zł; prawie 20 mld wygenerują obszary związane z produkcją, instalacją i recyklingiem komponentów OZE. Wyjaśniono również, że efekt przychodu z inwestycji multisurowcowych widoczny będzie po 2040 roku, a skumulowana EBIDTA spółki do 2040 roku wyniesie niemal 35 mld zł; jedna czwarta tej wartości ma pochodzić z nowych inicjatyw.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. To spółka akcyjna notowana na GPW od 2009 roku. W 2015 roku weszła w skład kontrolowanej przez Skarb Państwa Grupy Kapitałowej Enea, która jest w posiadaniu prawie 65% akcji kopalni.

15 marca br. wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że do końca lipca zakończy się proces związany z wykupem Bogdanki przez Skarb Państwa. List intencyjny w tej sprawie Skarb Państwa zawarł z Eneą w czerwcu 2022 roku. (PAP)

autorka: Gabriela Bogaczyk

gab/ drag/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.