Prezes PAA opiniuje w sprawie reaktora BWRX-300 na wniosek Orlen Synthos Green Energy

zk

23.05.2023 15:23
Strona główna Energetyka, OZE Prezes PAA opiniuje w sprawie reaktora BWRX-300 na wniosek Orlen Synthos Green Energy

Partnerzy portalu

Prezes PAA opiniuje w  sprawie reaktora BWRX-300 na wniosek Orlen Synthos Green Energy - ZielonaGospodarka.pl
Fot. BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy/nuclear.gepower.com

23 maja Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wydał ogólną opinię dotyczącą wybranych założeń technicznych dla technologii reaktora BWRX-300. PAA zweryfikowała zgodność opisanych we wniosku o ogólną opinię założeń technicznych z polskimi wymogami bezpieczeństwa jądrowego zawartymi we wskazanych przez wnioskodawcę aktach prawnych.

Ogólna opinia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki to odpowiedź na wniosek Orlen Synthos Green Energy sp. z o.o., który został złożony do Agencji w ubiegłym roku. Wniosek spółki dotyczył wybranych założeń technicznych technologii reaktora BWRX-300 z zakresu:
- ochrony reaktora przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
- rozszerzonych warunków projektowych,
- systemu obudowy bezpieczeństwa reaktora,
- klasyfikacji bezpieczeństwa systemów,
- systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego,
- obiegu chłodzenia reaktora, rdzenia reaktora, systemów elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej,
- ochrony radiologicznej,
- systemów gospodarki odpadami promieniotwórczymi i paliwem jądrowym.

Spółka we wniosku o wydanie ogólnej opinii poprosiła o analizę rozwiązań zawartych w złożonej dokumentacji w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w następujących aktach prawnych:
- ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa dla obiektu jądrowego,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego.

W wydanej opinii Prezes PAA wskazał założenia techniczne technologii reaktora BWRX-300 zgodne z krajowymi wymogami bezpieczeństwa jądrowego, które wynikają z ustawy – Prawo atomowe i ww. rozporządzeń. Jednocześnie Prezes Agencji zaznaczył, że ocena części przedłożonej dokumentacji pod kątem spełnienia szczegółowych wymagań będzie możliwa po dostarczeniu przez inwestora szczegółowych danych.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wskazał również w ogólnej opinii jedno założenie techniczne technologii reaktora BWRX-300, które musi zostać powtórnie zweryfikowane przed rozpoczęciem właściwego procesu administracyjnego związanego z uzyskaniem zezwoleń Prezesa PAA.

W wydanej ogólnej opinii wskazano również przepisy prawa krajowego, dla których wnioskodawca nie złożył dokumentacji pozwalającej na dokonanie oceny.

Ogólna opinia Prezesa PAA

Ogólna opinia Prezesa PAA jest fakultatywnym instrumentem przedlicencyjnym będącym narzędziem dialogu pomiędzy dozorem jądrowym, a wnioskodawcą (inwestorem). W procesie licencjonowania (uzyskiwania zezwolenia np. na budowę obiektu jądrowego), uzyskanie opinii ogólnej Prezesa PAA nie jest konieczne, a zakres tej opinii jest uzależniony od wnioskodawcy.

Ogólna opinia Prezesa PAA jest dodatkowym narzędziem informacyjnym, które pokazuje wnioskodawcy, czy wskazane przez niego założenia danej technologii jądrowej są zgodne z polskimi standardami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.