Prezydent: silny sektor rolny może przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego

zk

26.10.2021 11:43 Źródło: PAP
Strona główna Prawo, finanse Prezydent: silny sektor rolny może przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego

Partnerzy portalu

Prezydent: silny sektor rolny może przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego - ZielonaGospodarka.pl
Fot. prezydent.pl

Silny sektor rolny może przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, modernizacji gospodarek i do zwiększenia konkurencyjności naszych państw nie tylko w Europie, ale także na rynkach globalnych - napisał w opublikowanym w poniedziałek liście prezydent Andrzej Duda.

"W tym kontekście cieszy mnie, że jednym z tematów Szczytu jest zabezpieczenie produkcji białka paszowego. Polska postrzega tę kwestię za kluczową dla budowy bezpieczeństwa żywnościowego oraz zmniejszenia uzależnienia Unii Europejskiej od importu białkowych materiałów paszowych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z ryzyk wynikających z zaburzeń w łańcuchach dostaw" - czytamy w liście na Szczyt Ministrów Rolnictwa Regionu Trójmorza.

Prezydent zwraca uwagę, że Trójmorze to olbrzymi potencjał – 112 mln mieszkańców oraz 30 proc. terytorium Unii Europejskiej.

"Region ten przyczynia się w znaczącym stopniu do rozwoju gospodarczego Europy. Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej tempo wzrostu PKB państw Trójmorza wyniesie średnio 4,94 proc. w 2021 roku oraz 4,84 proc. w 2022 roku. Państwa regionu są coraz częściej postrzegane jako motor napędowy gospodarki europejskiej oraz atrakcyjne miejsce do inwestowania. Doskonała współpraca trójmorska na szczeblu prezydentów jest obecnie uzupełniana przez ścisłą współpracę na szczeblu rządowym oraz regionalnym" - czytamy.

Według prezydenta, nowa Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej będzie skoncentrowana na kwestiach związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu.

Zdaniem głowy państwa realizacja tych ambitnych celów środowiskowych wydaje się być niemożliwa do zrealizowania bez zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych zarówno w zakresie ochrony gleby, doboru gatunków i odmian roślin jak i nowatorskiego podejścia do ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony integrowanej oraz biologicznej.

"Trudno sobie wyobrazić realizację prośrodowiskowych działań w rolnictwie bez stosowania odpowiednich płodozmianów, czyli logicznego następstwa roślin na konkretnych rodzajach gleb. Szczególną rolę w nowoczesnym rolnictwie zrównoważonym powinny pełnić rośliny bobowate, które pozostawiają znakomite stanowiska dla roślin następczych, a jednocześnie dostarczają znakomitego białka pomocniczego do produkcji pasz" - napisał prezydent.

Według prezydenta Europa, a szczególnie nasze kraje uzależnione do tej pory od importu śruty sojowej z innych kontynentów zdecydowanie powinny postawić na rodzime źródła białka, które mogą wyeliminować uzależnienie od importu soi, dając jednocześnie duże dochody rolnikom.

"Możemy zrealizować w ten sposób zarówno cele proekologiczne, nakreślane przez Unię Europejską, jednocześnie wzmacniając ekonomicznie gospodarstwa w naszych krajach i zmniejszając uzależnienie w zakresie produkcji pasz od importu soi spoza Unii" - czytamy w liście.

W poniedziałek w Krakowie na Zamku Królewskim odbył się w Szczyt Ministrów Rolnictwa Regionu Trójmorza: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier z udziałem komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Szczyt zorganizowano z polskiej inicjatywy. Było to pierwsze tego typu spotkanie ministrów rolnictwa całego regionu Trójmorza.

Głównym tematem rozmów była możliwość zabezpieczenie produkcji białka paszowego w regionie i w tej sprawie ministrowie podpisali wspólną deklarację. Na spotkaniu poruszono też kwestie transformacji rolnictwa i obszarów wiejskich w kierunku zielonej i cyfrowej gospodarki; mówiono także o wyzwaniach związanych z badaniami i innowacjami w zakresie systemów żywnościowych.

Jak poinformował podczas briefingu podsumowującego obrady minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda, celem szczytu jest zacieśnianie współpracy w dziedzinie rolnictwa krajów regionu Trójmorza. "Ta wzmocniona współpraca ma służyć lepszej identyfikacji potrzeb, wspólnych problemów, tego co nas łączy, wspólnych szans i wyzwań, które możemy wspólnie podejmować" – podkreślił szef MRiRW.

Zaznaczył, że w czasie szczytu poruszono przede wszystkim temat produkcji białka paszowego w krajach Trójmorza. "Wybraliśmy ten temat, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy stawiać na rodzimą produkcję, chcemy zwiększyć produkcję białka paszowego w krajach Trójmorza i doprowadzić do zmniejszenia importu białka paszowego z krajów spoza UE. Dyskutowaliśmy także o problemach i potrzebach producentów rolnych, zastanawialiśmy się, jakie mechanizmy, jakie formy pomocy powinniśmy wprowadzić, by w większym stopniu niż dotychczas uniezależnić się od pozaeuropejskich producentów roślin białkowych" - podkreślił Puda.

Jak przekazał, pomysły i postulaty znalazły odzwierciedlenie we wspólnej deklaracji ws. możliwości zabezpieczenia produkcji białka paszowego w regionie Trójmorza. Dodał, że spotkanie dotyczyło też wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na produkcję białka pochodzenia rodzimego, a także metod unowocześnienia rolnictwa, by było bardziej zrównoważone i wykorzystywało najnowsze technologie.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24187,00 $ tona -4,60% 29 wrz
 Cynk 2640,00 $ tona 3,17% 29 wrz
 Aluminium 2307,00 $ tona 3,41% 29 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.