Siekierski: transformacja w kierunku zrównoważonego rolnictwa jest niezbędna i nieunikniona

Siekierski: transformacja w kierunku zrównoważonego rolnictwa jest niezbędna i nieunikniona - ZielonaGospodarka.pl
01.02.2024 10:53
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Siekierski: transformacja w kierunku zrównoważonego rolnictwa jest niezbędna i nieunikniona

Partnerzy portalu

Siekierski: transformacja w kierunku zrównoważonego rolnictwa jest niezbędna i nieunikniona - ZielonaGospodarka.pl

Transformacja w kierunku zrównoważonego rolnictwa jest niezbędna i nieunikniona. Obecna sytuacja geopolityczna pokazuje, że konieczne jest zwiększanie odporności sektora rolnego nie tylko na zmiany klimatyczne, lecz także na zaburzenia na rynkach rolnych - powiedział minister rolnictwa Czesław Siekierski podczas sympozjum nt. zrównoważonego rolnictwa.

Minister Siekierski wziął w środę udział w sympozjum dotyczącym rolnictwa przyjaznego klimatowi i biogazu, zorganizowanym w ramach wizyty w Polsce Króla Danii Fryderyka X. Jest to pierwsza zagraniczna wizyta Króla Fryderyka X - poinformowało ministerstwo rolnictwa.

"Obecna sytuacja geopolityczna pokazuje, że konieczne jest zwiększanie odporności sektora rolnego nie tylko na zmiany klimatyczne, lecz także zaburzenia na rynkach rolnych, spowodowane trudną sytuacją polityczną" – powiedział minister Siekierski.

Szef polskiego resortu rolnictwa zaznaczył, że dyskutując o rolnictwie i klimacie należy mieć świadomość wpływu warunków klimatycznych na wysokość i jakość plonów, a w konsekwencji na dostępność żywności wysokiej jakości. Ekstremalne warunki klimatyczne mają negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych.

Przyznał, że rolnictwo jest odpowiedzialne za emisję gazów cieplarnianych, ale jednocześnie odgrywa ważną role w łagodzeniu zmian klimatu, poprzez uprawy i drzewa rosnące na terenach rolniczych.

"Wierzę, że dzisiejsze sympozjum będzie ważnym krokiem prowadzącym do wzmocnienia polsko-duńskiej współpracy w zakresie transformacji rolnictwa na bardziej przyjazne klimatowi" – powiedział minister Siekierski.

Po spotkaniu ministrowie rolnictwa Polski i Danii uczestniczyli w podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a duńską Agencją Rolną. Ze strony ARiMR list podpisał prezes Wojciech Legawiec, a ze strony duńskiej dyrektor generalny Duńskiej Agencji Rolnej Lars Gregersen.

Podczas rozmowy z duńskim mimistrem rolnictwa Jacobem Jensenem, Siekierski zwrócił uwagę, że "przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, dbanie o dobrostan i środowisko są ważnymi wyzwaniami, ale trzeba być uważnym by nie obciążać rolników zbyt dużymi kosztami. Rolnicy muszą mieć zapewniony określony poziom dochodów" - stwierdził.

Zdaniem Siekierskiego, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej wymaga przygotowania."Udzielamy pomocy Ukrainie, żeby mogła dostosować się do acquis communautaire. Otwarcie rynku unijnego dla Ukrainy nie może odbywać się kosztem rolników europejskich, zwłaszcza z krajów przygranicznych" – zaznaczył Czesław Siekierski.

Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił, że problemem jest marnowanie żywności, podczas gdy duża część świata jest niedożywiona. Wskazał, że trzeba stworzyć mechanizmy regulacyjne w Unii Europejskiej, żeby żywność z Ukrainy trafiała tam, gdzie jest zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego.

"Potrzeba zorganizowanych działań w zakresie biogospodarki. Musimy utrzymać równowagę między celem działań na rzecz klimatu a zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego" – mówił Siekierski. Podkreślił, że potrzebne jest zrozumienie wyzwań czasu, rozwój nowych technologii i transfer do praktyki.

"Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski oraz minister żywności, rolnictwa i rybołówstwa Danii Jacob Jensen zadeklarowali, że chcą współpracować w ramach przyszłych prezydencji Polski i Danii w Radzie UE" - poinformowało MRiRW w środowym komunikacie. 

awy/ skr/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.