Światowy Dzień Mokradeł 2023

zk

30.01.2023 11:47 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, ekologia Światowy Dzień Mokradeł 2023

Partnerzy portalu

Światowy Dzień Mokradeł 2023 - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Ministerstwo Infrastruktury

Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest 2 lutego. Tegoroczne hasło brzmi: Już czas na przywrócenie mokradeł.

Hasło Światowego Dnia Mokradeł podkreśla potrzebę rekultywacji mokradeł i wzywa wszystkich do podjęcia kroków w tym celu. Jedno małe działanie może bowiem wywołać efekt rozchodzących się fal. To główna idea stojąca za wizualizacją kampanii, która przedstawia osobę aktywnie przywracająca mokradła poprzez nasadzanie roślin. Rozchodzące się fale oznaczają rozprzestrzenianie się idei oraz dalekosiężny wpływ nawet najmniejszych decyzji.

– Tereny podmokłe mają zdolność magazynowania wody podczas wezbrań, natomiast w czasie suszy stopniowo uwalniają zgromadzoną w nich wodę. Są zatem cennym elementem środowiska w kontekście walki z powodziami i suszami. Zadbanie o optymalne retencjonowanie wody i przywracanie mokradeł może uratować nas od wielu potencjalnych katastrof. Działać jednak trzeba już teraz, zanim będzie za późno – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Data obchodów Światowego Dnia Mokradeł upamiętnia podpisanie Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwanej konwencją ramsarską. W tym roku przypada 52. rocznica tego wydarzenia.

Celem konwencji ramsarskiej jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako wodno-błotne, poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową, a także podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli obszarów wodno-błotnych w kontekście zrównoważonego rozwoju na świecie.

Pierwszy raz Światowy Dzień Mokradeł świętowano w 1997 r. Dotychczas konwencję ratyfikowało 172 państw ze wszystkich regionów świata.

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi działania zmierzające m.in. do zachowania i odtwarzania mokradeł. W tym celu w Polsce wyznaczono 19 obszarów wodno-błotnych. Dokumentami, które implementują założenia Konwencji są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Druga aktualizacja planów, które zacznie obowiązywać 23 marca 2023 r., przewiduje między innymi realizację działań naprawczych dla obszarów chronionych w zakresie dopływu zanieczyszczeń poprzez odtwarzanie mokradeł, tworzenie polderów oraz tworzenie stref buforowych.

Więcej informacji >> tutaj.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 23825,00 $ tona 2,27% 23 mar
 Cynk 2893,00 $ tona 0,21% 23 mar
 Aluminium 2264,00 $ tona 1,48% 23 mar
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.