Szkoła Morska w Gdyni partnerem Ocean Technologies Group

Strona główna Transport, Elektromobilność Szkoła Morska w Gdyni partnerem Ocean Technologies Group

Partnerzy portalu

Szkoła Morska w Gdyni partnerem Ocean Technologies Group - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Ocean Technologies Group

Ocean Technologies Group zapewnia cyfrowe rozwiązania w zakresie uczenia się, oceny, morskiego HR i zarządzania flotą. Od pewnego czasu współpracuje z Szkołą Morską w Gdyni, a okazją do wymiany doświadczeń w zakresie edukacji morskiej były targi Nor-Shipping 2023 w Oslo.

Firma jest dzisiaj największym na świecie dostawcą programów edukacyjnych dla marynarzy, ulepszając swoje produkty różnymi metodami. Czyni je łatwo dostępnymi i będącymi „na czasie”. Ich aktualizacja odbywa się średnio raz na kwartał. OTG powstała w wyniku połączenia zdecydowanych  liderów w światowym szkolnictwie morskim: przede wszystkim,  norweski Seagull, z którym Szkoła Morska w Gdyni była związana od 25 lat, a także Videotel, TeroMarine, MTS, Marlins i Compas. W nowej ofercie znalazły się również programy do zarządzania flotą i HR. Zestawy te obsługują ponad 20 000 statków.

W październiku 2022 nowym dyrektorem OTG został Thomas Zanzinger, mający duże doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem trudniącym się technologiami informatycznymi w Austrii, Szwajcarii, czy też w Niemczech. OTG widzi swoją misję i sens bycia jako  ”inspirującą  firmą technologiczną”, która przewodzi żegludze poprzez wzmacnianie pozycji klientów i ich pracowników. Według nowego dyrektora, to klucz do sukcesu. Główny dyrektor finansowy Johan Gustafsson podał dane, że zdaniem klientów OTG ilość wszelkich niezgodności/usterek po inspekcjach Port State Control jest o połowę niższa, niż w przypadku klientów spoza OTG, a  wskaźnik zatrzymań pracy spadł o 33%.

Firma przeprowadziła analizę, jak klienci szkolą się w poszczególnych obszarach. W zakresie bezpieczeństwa z użyciem łodzi ratunkowych okazało się, że 32% klientów miało w swojej bibliotece jedynie  tytuł związany z łodzią ratunkową, 17% zadeklarowało, że ich załogi wymagają tego szkolenia, a tylko 10% marynarzy przeszło trening  z użyciem łodzi. W zakresie bezpieczeństwa w przestrzeniach zamkniętych 62% klientów badanej firmy odbyło szkolenie w „swojej bibliotece”, a reszta przeszkoliła się w przestrzeniach rzeczywistych. Zażartowano , że jest to ”lepszy wynik” w porównaniu do użycia szalup ratunkowych.

Szkoła Morska w Gdyni

- Znajdujemy się w czasach wielkich zmian, które nie ominęły żeglugi, co jest odczuwalne we wprowadzaniu nowych technologii, przepisów,  manifestuje się też  innym postrzeganiem czynnika ludzkiego i nowymi potrzebami  młodszego pokolenia marynarzy - stwierdził Główny Specjalista od spraw Kreatywności Raal Harris. Zauważył również , że narasta „pushback” ludzkich umiejętności określanych jako „umiejętności miękkie”, które stają się coraz bardziej istotne.

OTG zależy bardzo na efektywności uczenia się oraz skuteczności oferowanych szkoleń. Jest ona miarą tego, czy osoba szkolona dowiedziała się jakiej tematyce kurs został przeznaczony. Efektywność zaś jest miarą czasu potrzebnego do opanowania materiału objętego programem szkolenia. Tu może pomóc włączenie tzw „uczenia adaptacyjnego”, zapewniającego, że ludzie uczą się jedynie rzeczy, których nie znają. Można powiedzieć , że załodze jest przekazywana tylko niezbędna, uzupełniająca wiedza, aby się czegoś nauczyła i osiągnęła zamierzony rezultat. Przykładem może być nauka  piętnastu różnych pojęć, które musi marynarz poznać, aby wykonać określone zadanie .Jeżeli poznał już wcześniej 10, podczas nauki poznaje tylko pięć brakujących.

- Jeżeli firma dojdzie do wniosku, że nie ma czasu na przeszkolenie wszystkich zainteresowanych, to wówczas ten system ma duży sens - stwierdził dyrektor OTG odpowiedzialny na wprowadzane techniki nauczania Knut Mikalsen.

Firma chce stale poprawiać standard i pożyteczność swoich produktów. Jej tradycyjnym sposobem wspierania ludzi w korzystaniu z oprogramowania i produktów są szkolenia, wdrażenie i wsparcie. OTG dąży do tworzenia produktów, które nie wymagają żadnych instrukcji współpracy z interfejsem studenta, opartych na pracy uznanych programistów, mających dostęp do wyników najnowszych badań nad projektowaniem, bardziej poświęconych użytkownikowi.Zwiększa „możliwości samoobsługowe” swoich produktów, aby marynarze mogli to zrobić, nie czekając na wsparcie z biura pracodawcy. Z narzędziami  szkoleniowym, pobieranymi przez internet gwarantuje to przejście całkowicie na tzw  „cyfrową dostawę”. Nie są tu wymagane żadne nośniki pamięci. Program zostanie załadowany na telefon odbiorcy, gdy jest dostępne połączenie, a korzystać z niego można później, w dowolnym czasie.

Aby zapewnić sobie współpracę ze swoimi klientami i wspólne korzyści, OTG powołała radę nadzorczą złożoną z dwudziestu trzech członków-klientów i ostatnio odbyło się tygodniowe, robocze spotkanie, gdzie podzielono się często krytycznymi uwagami.

OTG oferuje również oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Dyrektor do spraw rozwoju Christoph Koenig stwierdził, że firmy powinny używać odpowiedniego narzędzia do zarządzania arkuszami zawierającymi informacje o zasobach ludzkich. Dzięki niemu dane na platformie są zawsze aktualne, a wszelkie formalności można zminimalizować i zautomatyzować. Korzystając z platformy oprogramowania, dane można wprowadzać, wybierając z listy rozwijanej , a nie wczytując kody. Mogą być one źródłem błędów, na przykład kod „MA” może oznaczać Maltę, Madagaskar, Marine lub Massachusetts, co często prowadzi do  poważnych konsekwencji.

Firma opracowuje także narzędzia wspierające również starszych członków złogi, którzy dokonują oceny umiejętności behawioralnych młodszych kolegów. Ważną informacją jest fakt, że oprogramowanie nie służy do bezpośredniej oceny umiejętności.

- Jako branża lubimy proste, obiektywne oceny pass/fall i nie jesteśmy przyzwyczajeni do subiektywnych ocen. Jeżeli chcemy przeprowadzić  porządnie ocenę człowieka, co jest niezwykle trudne, większość ludzi potrzebuje wsparcia, pokierowania w tym zakresie - podkreślił Raal Harris.

OTG zapowiada również udostępnienie szeregu modułów dotyczących dekarbonizacji, w tym również działań IMO, takich jak wprowadzenie do różnych rodzajów paliw, problematyki akumulatorów litowo-jonowych (ich konserwacji, monitoringu i zapobiegania pożarom). Szkoła Morska w Gdyni dysponuje obszerną biblioteką OTG, do skorzystania z której wszystkich zachęca.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.